Afdeling Putten
Dhr. H.F.W. Schouten
E: hfwschouten@hetnet.nl

Wie zijn wij?

Wat doet PCOB Putten?

PCOB-afdeling Putten maakt onderdeel uit van een organisatie die de belangen voor senioren landelijk en plaatselijk behartigt. De PCOB heeft landelijk zo’n 90.000 leden.

Wat doet de PCOB landelijk?

De PCOB zet zich in voor het welzijn van ouderen in Nederland. Wij doen dat gezamenlijk met andere ouderenorganisaties. Wij richten ons op de belangen van ouderen op het gebied van: arbeidsparticipatie, zorg en welzijn, mobiliteit en financiën.

Wij volgen de landelijk ontwikkelingen en indien nodig ondernemen wij actie. Met lobbywerk richting politiek en andere beleidsbepalende organisaties zijn we in contact. We zitten regelmatig aan tafel met ministers en leden van de Tweede Kamer. Met het leden magazine KBO/PCOB worden wij op de hoogte gehouden. Het ‘Magazine’ verschijnt tien keer per jaar.

Wat doet de PCOB plaatselijk

Belangenbehartiging in eigen gemeente wordt steeds belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen. Zo wordt de zorg voor o.a. ouderen dichtbij georganiseerd, de gemeenten moeten in staat zijn maatwerk te leveren. Dat biedt veel kansen voor de PCOB-afdelingen om op het gebied van beleid invloed uit te oefenen en op te komen voor de belangen van de ouderen in Putten.

Voordeel leden van de PCOB:

Voor de leden van de PCOB is er de ledenvoordeelpas. Daarmee krijgt u aantrekkelijke kortingen op tal van producten. Kijk eens op de PCOB-website HTTP:/www.pcob.nl

Welkomst pakket

Het welkomst pakket voor nieuwe leden:

 • Een Magazine KBO/PCOB
 • De Nieuwsbrief van onze afdeling
 • De ledenpas krijgt u uit Nieuwegein toegestuurd
 • Een kleine attentie

 

Wij kunnen ons  voorstellen dat u vragen heeft :

Contactadres van het secretariaat:

PCOB-afdeling Putten

H.F.W. Schouten

Prins Hendrikweg 76a

3881 GG  Putten

Telefoon: 0341-352311

E-mail: hfwschouten@hetnet.nl

 

Verdere gegevens over de  PCOB-afdeling Putten

 Wat doen wij

 • Wij organiseren tweemaal in een jaar een dagreisje: in het voor en najaar.
 • Er is een commissie die zich bezighoudt met het bezoeken van leden.
 • Er is een commissie die zich bezighoudt met het uitnodigen van sprekers op ledenvergaderingen.
 • Tienmaal in het jaar verschijnt de plaatselijk nieuwsbrief.
 • Negenmaal in het jaar worden er ledenvergaderingen gehouden in de grote zaal van ‘De Aker’, Fontanusplein 2 in Putten en wel van 14.30 tot 16.30 uur.

(Daar zijn ook niet leden welkom) Uiteraard hopen we dat ze lid willen worden van onze gezellige PCOB.

 • Aansluitend aan de ‘Kerstviering’ organiseren wij een broodmaaltijd met onze leden.
 • We nemen als bestuur plaatselijk deel aan activiteiten op het terrein van de ouderenzorg.
 • Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de leden die steeds weer zorgen dat de Nieuwsbrief bij de leden thuis wordt bezorgd. Ze worden dan even in het zonnetje gezet.
 • Ook zijn er dames die een bezoekje brengen bij leden waar verdriet of ziekte is en als er sprake is van een jubileum. Tevens bezorgen wij bij ouderen die 80 jaar zijn geworden een bloemetje
 • Verder verkoopt één van de bestuursleden zelfgemaakte kaarten ten bate van de afdelingskas.
 • Het afdelingsbestuur neemt ook deel aan regio- vergaderingen.

De contributie bedraagt:

Voor alleenstaanden: € 30,-                         Voor echtparen: € 50,-

 

Het bestuur van de PCOB:

Voorzitter dhr. W. Drost wdrost49@kpnmail.nl 0341-360247
Secretaris dhr.W Schouten hfwschouten@hetnet.nl 0341-352311
Penningmeester mevr. D. Datema-van de Berg h.berg6569@upcmail 0341-354303
Alg. Adjunct mevr. T. Kleijer-van de Kamp rkleyer@gmail.nl 0341-352324
Lief en Leed mevr. R. Doppenberg- Dokter doppenberg@hotmail.nl 0341-354762
Reisjes dhr. H. Teunissen 0341-354162
Verkoop kaarten mevr. J. Brandsen –  Bonestro 0341-356074

 

Coördinatie nieuwsbrieven fam. J Ruitenbeek Heinestraat 8, 3882 DM Putten 0341-491217

 

Programma ledenvergaderingen oktober 2020 tot en met mei 2021

 

Een woord vooraf:

Niets is op dit moment  zeker. Dat we als PCOB-afdeling Putten ons ook realiseren dat het samenkomen als leden sterk afhangt van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dan past het ook langs deze weg elkaar en allen die ons dierbaar zijn, een goede gezondheid toe te wensen.

De activiteiten in de afdeling mogen momenteel niet georganiseerd worden vanwege mogelijke besmetting van het coronavirus. Het houden van sociale afstand lijkt voorlopig zelfs een nieuwe realiteit te zijn geworden.

We hebben elkaar als ouderen hard nodig. De eenzaamheid onder ouderen is door de maatregelen van de overheid sterk toegenomen. Daarom is het noodzakelijk, dat we met deze doelgroep, via een kaartje of telefoontje, contact houden. We houden u op de hoogte als onze activiteiten voor de ledenvergaderingen weer van start zullen gaan.

 

We hopen dat we in oktober weer van start kunnen gaan:

Datum Onderwerp
24 september 2020 Deze middag kan vanwege het corona virus nog niet doorgaan.
8 oktober 2020 Ook ons reisje gaat helaas niet door.
 10 november 2020 Op deze vrijwilligersmorgen worden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet.
29 oktober 2020 Jachtopziener Jan Veldhuizen uit Barneveld  komt ons vertellen over het duurzaam beheer van beschermde gebieden en de in het wild voortkomende wilde dieren. Ook het natuurbeheer valt onder zijn beheer.
26 november 2020 De heer Bart Sikkema G.Z.B.-verhalenverteller is vanmiddag onze gast.  De heer Sikkema reist de hele wereld over. Hij wil het zendingsveld dichter bij de mensen brengen. Momenteel reist hij door het land om jong en oud te vertellen over zijn reizen naar het zendingsveld.
22 december 2020 Kerstfeestviering: We hopen deze middag weer het feest van Christus geboorte te vieren. De liturgie zal in zijn geheel door het bestuur worden ingevuld. Deze middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

 

Datum Onderwerp
28 januari 2021 dhr. Herman van der Hart uit Zalk. (Natuurfotograaf) . Hij komt ons iets laten zien en horen over  “Wild Taiga.”  over de natuur van het Hoge Noorden, fjorden, zeevogels, beren enz.
25 februari 2021 Jaarvergadering: Op deze vergadering wordt de uitvoering van het beleid en de resultatenrekening van het vorige jaar goedgekeurd en geëvalueerd. We sluiten deze middag af met het bingospel.
25 maart 2021 Mevr. Mini van der Zanden komt vertellen over het leven van haar grootmoeder Evertje. Haar portret hangt op Paleis Het Loo, in de voormalige speelkamer van het prinsesje. Zij was de min van koningin Wilhelmina. Zij komt samen met de heer Dick Westerveld.
15 april 2021 Voorjaarsreisje. Waarheen is nog niet bekend.
29 april 2021 Mevr. Rieteke Hoogendoorn komt ons iets uitleggen over Bijbels Quilten. Mevrouw Hoogedoorn wil met haar kunst de schoonheid kleuren en patronen laten zien over Bijbelse onderwerpen in haar Quilts. Zij wil in haar werk Gods nabijheid doorgeven; in het verhaal van quilt zijn altijd draden van Zijn liefde herkenbaar.
20 mei 2021 Dan komt de heer Jan Huttinga met het verhaal over de “Kroonjuwelen van Het Loo”. Jan Huttinga is op het landgoed al 32 jaar werkzaam als  jachtopziener en heeft natuurfotografie als hobby. Wat op het landgoed bloeit en groeit fotografeert hij en zal hij op deze middag tonen.

 

<< Vorige pagina