Wat zijn de voordelen?

  • Elk PCOB lid ontvangt tienmaal per jaar het verzorgde magazine ‘Perspectief’ waarin allerlei maatschappelijke onderwerpen worden behandeld die belangrijk zijn voor 50plussers. Ook geeft het blad informatie over aanzienlijke besparingen voor leden, zoals de kortingen bij deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering bij het Zilveren Kruis Achmea of Pro Life. De Reisorganisatie ‘Beter uit’ geeft PCOB leden korting op bij hen geboekte reizen en hotelaccommodaties. De contributie 2015 van € 36.= voor een alleenstaande of € 52.= voor een echtpaar kan hiermee al ruimschoots ‘terugverdiend’ worden.
  • Bij het landelijke blad ontvangen leden een nieuwsbrief voor de plaatselijke activiteiten.
  • Ook geeft uw lidmaatschap recht op korting bij reizen met Beter-uit en zijn er voordelige aanbiedingen in de ledenwinkel (www.pcob.nl/shop).
  • Met uw lidmaatschap draagt u bij aan het geven van een stem via de PCOB bij de landelijke en plaatselijke politiek aan de belangen van senioren op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn, koopkracht, inkomen en financiën. Ook in levensthema’s vanuit ethiek en zingeving wil de PCOB een eigen sociaal-christelijk geluid laten horen. Zowel in Den Haag als binnen de eigen afdeling.
  • Er kan (onder voorwaarden) hulp geboden worden bij het invullen van de belastingformulieren.
  • Met uw aanwezigheid op de maandelijkse bijeenkomsten draagt u bij aan de ontmoeting met andere leden. ‘Onder de mensen blijven’ is belangrijk voor uzelf en voor de ander. Daarnaast genieten we met elkaar van een bijzondere middag! Met onderwerpen om over na te denken en te praten.

 

<< Vorige pagina