Afdeling Papendrecht
Dhr. A.H. de Groot (Arie)
T: 078-6154141
E: pcobpapendrecht@gmail.com

Ondertekening actieplan “Waardig Ouder Worden”

Op 12 maart j.l. hebben de voorzitter van de PCOB afd. Papendrecht, Andries van Dijk en de fractievoorzitter van de ChristenUnie Papendrecht, Kees de Ruijter, gezamenlijk het actieplan “Waardig Ouder Worden” ondertekend. In het actieplan staat een aantal onderwerpen waarop de ChristenUnie zich wil inzetten. Een lokaal actieplan tegen eenzaamheid, zorg op maat, betaalbaar sporten en bewegen en aantrekkelijk vrijwilligerswerk zijn hier onderdelen van.

Met het ondertekenen van dit actieplan wil de CU laten zien dat zij senioren serieus nemen.

<< Vorige pagina