Afdeling Nijkerk/Hoevelaken
Dhr. S. van den Bosch
E: nijkerk@pcob50plus.nl

Wat doet PCOB Nijkerk?

PCOB Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken is een actieve afdeling. Zo zijn er bijeenkomsten, inzet voor goede zorg, wonen en mobiliteit, reisjes, een kunst- en muziekkring, Nordic walking, Fysio-fit trainingen; en natuurlijk belangenbehartiging in eigen gemeente.

 

PCOB Nijkerk maakt deel uit van een groeiende organisatie die de belangen voor senioren landelijk en plaatselijk behartigd. De PCOB heeft zo’n 90.000 leden.

 

Wat doet het PCOB landelijk

De PCOB zet zich in voor het welzijn van alle ouderen in Nederland. We doen dat gezamenlijk met andere ouderen organisaties maar in het bijzonder voor onze eigen leden. Dan gaat het om de belangen van ouderen op het gebied van Arbeidsparticipatie, Zorg, welzijn & wonen, Gezondheid & ziekte en Financiën.

We volgen de ontwikkelingen en ondernemen zo nodig actie. Met lobbywerk richting politiek en andere beleidsbepalende organisaties. Wij zitten regelmatig aan tafel met ministers en met leden van de Tweede Kamer. Middels het ledenmagazin Perspectief wordt u op de hoogte gehouden. Perspectief verschijnt tien keer per jaar.

Voor leden van de PCOB is er de PCOB Ledenvoordeelpas. Daarmee krijgt u aantrekkelijke kortingen op tal van producten en diensten; ook in Nijkerk e.o.

Kijk ook eens op de PCOB website http://www.pcob.nl

 

Wat doet het PCOB in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken

Belangenbehartiging in de eigen gemeente wordt belangrijker. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid komen bij de gemeente te liggen. Zorg wordt dichtbij mensen georganiseerd, gemeenten moeten in staat zijn om meer maatwerk te leveren. Dat biedt veel kansen voor PCOB-afdelingen om invloed uit te oefenen op het beleid van gemeenten en op te komen voor de belangen van ouderen in de regio.

In onze plaats zijn er regelmatig ledenbijeenkomsten met belangrijke onderwerpen en boeiende sprekers. In onze plaats informeren we u daarover middels Nieuwsbrieven en Nieuwsbulletins. Die krijgt u zo’n tien keer per jaar.

 

Het welkomstpakket

Het welkomstpakket voor nieuwe leden bestaat o.a. uit:

 • een Perspectief
 • de Nieuwsbrief of laatste Nieuwsbulletin van onze afdeling
 • een lijst van bedrijven en winkels waar u op vertoon van de ledenpas korting ontvangt.
 • De ledenpas krijgt u vanuit Zwolle toegestuurd
 • een kleine attentie in de vorm van een PCOB-pen.

Het overzicht van lokale activiteiten staat op de achterzijde.

Wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht nog vragen heeft. Neem dan even contact op met het secretariaat.

 

Contactadres secretariaat:

PCOB-Nijkerk/Hoevelaken/Nijkerkerveen

Valkenhof 35

3862 LK NIJKERK

Telefoon: 033 2457231

E-mail: nijkerk@pcob50plus.nl

 

Verder gegevens over PCOB afdeling Nijkerk / Nijkerkerveen en Hoevelaken

 

De ledenbijeenkomsten worden in Nijkerk gehouden in De Entree (ingang Bibliotheek) Frieswijkstraat 97. En in Hoevelaken in gebouw “De Stoutenborgh”, Sportweg 23.

Naast voorlichting over informatieve en culturele onderwerpen is er ook de afwisseling met een ontspannende invulling op deze bijeenkomsten.

 

Verder is er:

 • De reiscommissie die uitstapjes georganiseerd.
 • De Kunst, lees en muziek kring die op dat gebied bijeenkomsten belegd.
 • De werkgroep lief en leed die aandacht geeft aan elkaar in blijde en droeve dagen; bijv jubilea of ziekenhuisopname.
 • De werkgroep Zorg en Wonen die de belangen behartigd voor de ouderen mbt zorg en wonen.
 • De werkgroep mobiliteit die meedenkt en helpt om ouderen mobiel te houden.
 • De Nordic Walking club die wekelijks wandelingen organiseert van ca 2 uur in de omgeving van Nijkerk.
 • De Fysio-Fit groep(en) die wekelijks trainen aan verbetering van eigen vitaliteit en stabiliteit (valprefentie) onder stimulerende leiding van een fysiotherapeut van Fortius Fysiotherapie Nijkerk.
 • De belastinginvulservice die ouderen helpt bij de aangifte inkomstenbelasting.
 • De redactie van de nieuwsbrieven en nieuwsbulletins die er voor zorgt dat u op de hoogte kunt blijven van allerlei activiteiten en ontwikkelingen.
 • De bezorggroep die Perspectief en lokaal nieuws bij u bezorgt.
 • Wilt u beter vertrouwd raken met computer of tablet dan is er SeniorenWeb. De PCOB contributie
 • Echtparen € 52,00 per jaar en alleenstaanden € 32,00 per jaar.

 

Het bestuur van het PCOB

 

Voorzitter                    Jaap Roele                 Julianalaan 79  3        871 VH Hoevelaken.

tel. 033-2537107        jroele@kpnplanet.nl

 

Secretaris                   Siep van den Bosch   Valkenhof 35              3862 LK Nijkerk.

tel. 033-2457231        nijkerk@pcob50plus.nl

 

Penningmeester         Piet Helmus               Duifhuis 62                 3862 JJ Nijkerk.

tel. 033-7520313        p.helmus@tele2.nl

 

Lid                               Margje Markerink            Hoogstraat 29 Nijkerk.

 

 

<< Vorige pagina