Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Nieuwleusen

Contactmiddag 26 maart 2020

Contactmiddag A.g.v. het coronavirus heeft deze contactmiddag geen doorgang gevonden. De geplande jaarvergadering hopen wij op een nader te bepalen datum te houden. Op 26 maart a.s. hopen wij onze jaarvergadering te houden. Het 1e [..]

Lees verder

Jaarprogramma 2020

Programma contactmiddagen 2020 30 januari 2020       Dhr. L(eo) Knol uit Apeldoorn. Hij heeft zicht verdiept in oa Oud Nederland: zoals boerderijen; gebouwen molens ed. Verder is hij deskundig op het gebied van getijden, paddenstoelen en vlinders. [..]

Lees verder

Contactmiddag 30 januari 2020

De eerste contactmiddag in 2020 is op 30 januari. Dan zal dhr. L(eo) Knol uit Apeldoorn onze gast zijn. Dhr. Knol, oud Nieuwleusenaar, heeft zich verdiept in oa Oud Nederland: zoals boerderijen; molens; gebouwen ed, maar is ook een deskundige op het gebied van paddenstoelen. V.w.b. de paddenstoel [..]

Lees verder

Contactmiddag 28 november 2019

Deze middag hoopt mevrouw Klaasje Huisman uit Staphorst ons mee te nemen in de geschiedenis van de Oranjes. Vanaf de middeleeuwen tot heden komen alle regerende vorsten en de familie van de Oranjes in beeld. De tijd dat ze regeerden, hoe ze regeerden als stadhouder en als koning en hoe ze oorlog vo [..]

Lees verder

Contactmiddag 31 oktober 2019

Dhr. Jouk Huisman uit Rouveen heeft een studie gedaan naar het leven van de Amish in Noord Amerika. De Amish vormen daar een strenge, doopsgezinde protestantse geloofsgemeenschap. Hij hoopt ons deze middag het e.e.a. te vertellen over deze groeppering. [..]

Lees verder

Contactmiddag 27 juni 2019

De laatste contactmiddag voor de zomerstop wordt gehouden op 27 juni a.s. Zoals gebruikelijk wordt dan een bingo-middag georganiseerd. De kosten voor deelname bedragen € 3,= per persoon. Wij beginnen om 14.00 u in de Ontmoetingskerk. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze gezellige [..]

Lees verder

Contactmiddag 26 september 2019

Na de vakantiestop hopen we weer een contactmiddag te organiseren op donderdag 26 september a.s. Deze middag hoopt dhr. M(ink) de Vries ons iets te vertellen over de geschiedenis van het Zwartewaterklooster. Zwartewaterklooster is een buurtschap tussen Hasselt en Zwartsluis, genoemd naar het voorm [..]

Lees verder

25 jarig jubileum

Op 23 maart 1994 werd de afdeling Nieuwleusen van de PCOB opgericht. Wij hopen de herdenking van het 25 jarig bestaan te vieren tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 28 maart 2019 in een zaal van de Ontmoetingskerk, Burg. Backxlaan 269 Nieuwleusen. Het bestuur nodig [..]

Lees verder

Contactmiddag 28 februari 2019

Contactmiddag 28 februari 2019 Het jaar 2018 hebben we als PCOB afgesloten met een kerstviering op 20 december. Naast samenzang, hebben we geluisterd naar declamatie en het vrouwenkoor “Sound of Glory” uit Rouveen. Luuk Schuurman begeleide samenzang en koor op de piano. De b [..]

Lees verder

Jaarprogramma 2019

Jaarprogramma 2019 31 januari  Een medewerker van Stichting Welzijn Staphorst (SWS) komt ons het e.e.a. vertellen over de activiteiten van deze stichting. Na de pauze is er een bingo. 28 februari  Fina [..]

Lees verder

Contactmiddag 20-12-2018

Kerstviering. Op donderdag 20 december 2018 hopen wij in de Ontmoetingskerk in Nieuwleusen een kerstviering te houden met medewerking van het koor "Sound of Glory" uit Rouveen onder leiding van Klazien de Vos. Piano: Luuk Schuurman Het dameskoor brengt een aantal liederen ten gehore. Verder i [..]

Lees verder

Contactmiddag 29-11-2018

Deze middag is dhr. Bos uit Nieuwleusen onze gast. Hij neemt ons als imker mee in de bijzondere wereld van de bijen. [..]

Lees verder

Contactmiddag 25-10-2018

Rob Lengkeek uit Dalfsen verzorgt een middag voor onze PCOB-afdeling waarin zijn audiovisuele presentaties centraal staan. “Foto- en filmbeelden hebben, op zich beschouwd, bepaalde zeggingskrachten die emoties oproepen. Muziek doet dat ook. Alle muziek roept emoties op al naar gelang de be [..]

Lees verder

Contactmiddag 27-9-2018

Contactmiddag 27 september 2018 De eerste contactmiddag na de vakantie hopen we te houden op 27 september a.s. Deze middag zal onze gast zijn dhr. Wiersma uit Steenwijk met verhalen van vroeger. Verhalenverteller Jan Wiersma vertelt een aantal verhalen van vroeger. Hij nee [..]

Lees verder

Contactmiddag 26-4-2018

Hennie Kuijer uit Ruinen van het Trommeltjestheater komt vertellen over wat er zoal bewaard werd in blikken trommels. [..]

Lees verder

Contactmiddag 29 maart 2018

Contactmiddag 29 maart 2018. “Ouderdom komt (soms) met gebreken”. Veel van deze gebreken kunnen gelukkig met medicijnen worden behandeld. Maar doordat velen vaak verschillende aandoeningen hebben en daardoor meerdere medicijnen tegelijk gebruiken, is er voor de apotheker een bel [..]

Lees verder

Contactmiddag 22 februari 2018

Contactmiddag 22 februari 2018. De contactmiddag zal dan in het teken staan van “Bartimeus”. Wij hopen dan mevr. Tadema uit Meppel als gast in ons midden te hebben. Zij zal een presentatie verzorgen over het werk van “Bartimeus”, een organisatie die zich bezighoudt met onder [..]

Lees verder

Presentatie

De PCOB afdeling Nieuwleusen & Staphorst/Rouveen is opgericht in 1993 en heeft ca 230 leden. Per 1-1-2020 is de afd. Dalfsen (opgericht in 1995) opgeheven. Van deze afdeling zijn per genoemde datum 92 leden toegetreden als lid van onze afdeling. De ouderenbond maakt zich sterk voor een samenle [..]

Lees verder

Jaarvergadering 25-01-2018

Op 25 januari 2018 hopen we onze jaarvergadering te houden. Het bestuur werkt hard aan het jaarverslag 2017 en hoopt u dit voor de jaarvergadering te doen toekomen. Na het huishoudelijke deel is er dan, volgens traditie, weer de “Bingo”. Voor de bingo kunnen [..]

Lees verder

Kerstfeest 21-12-2017

aanvang: 14.00 uur locatie: Ontmoetingskerk Nieuwleusen. Kerstcontactmiddag Wij hopen onze jaarlijkse kerstviering dit jaar te houden op donderdag 21 december a.s. in de Ontmoetingskerk, aanvang 14.00 uur. Medewerking aan de viering zal word [..]

Lees verder

Lief en Leed

De verzorging hiervan ligt in handen van de activiteitencommissie. Deze bestaat uit de volgende leden: Voor Nieuwleusen - Mevr. A. Dunnink- Buitenhuis, Gipskruid 2, Nieuwleusen. Tel. 0529 427362; - Mevr. J. Boesenkool-Pasman, Westeinde [..]

Lees verder

Vervoer

Betreft: Vervoer naar de contactmiddagen en weer naar huis Heeft u vervoer nog? Bellen. In Nieuwleusen met de heer G. Vrieling, Oosterveen 24, Nieuwleusen telefoon 0529-481637, mevr. R. de Graaff, Parklaan 12, Nieuwleusen telefoon 0529- 482219, Voor Rouveen/Staphorst Mevr. A. [..]

Lees verder

Bestuur Nieuwleusen/Staphorst

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Asse Visscher, Meeleweg 47, 7711 EJ Nieuwleusen. Tel. 0529 481753 email: asse_hennievisscher@hotmail.com Secretaris: Geert Schuurman, Iepenlaan 13, 7707 BB Balkbrug. Tel. 0523 656203, email: sc [..]

Lees verder