Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Nieuwsbulletin juli/augustus 2015

Van de activiteitencommissie

Zoals in de Nieuwsbrief van juni is toegezegd volgen hieronder enkele voorgenomen activiteiten, waardoor we elkaar
in de lange zomerstop tot aan de eerste bijeenkomst op 18 september a.s. toch tussendoor gezellig kunnen ontmoeten.

Mossellunch op woensdag 5 augustus a.s.

pan mossels

Wanneer het nieuwe mosselseizoen nog maar net feestelijk is begonnen. Van 12.00 tot 14.00 uur in
Grandcafé Willem, met een drankje vooraf en koffie/thee als afsluiting. Voor een kostenbijdrage van € 18,00 per persoon, die ter plaatse contant kan worden afgerekend.
Opgave mogelijk tot maandag 27 juli a.s.

Dagreis naar de Westhoek in Vlaanderen op vrijdag 14 augustus a.s.
Van 8.00 tot 20.00 uur, goed verzorgd met koffiestop, lunch en afsluitend diner. Een verrassingsuitje voor een
kostenbijdrage van € 65,00 p.p. Waaraan pas na voldoende belangstelling verdere uitwerking kan worden gegeven.
Opgave derhalve noodzakelijk voor 9 juli a.s.

High tea op woensdag 9 september a.s.

high tea

  Waar vorig jaar door alle deelnemers zo van genoten werd. Van 15.00 tot 17.00 uur in het
Grandcafé Willem.
Kostenbijdrage € 16,00 p.p.
 Opgave mogelijk tot maandag 31 augustus a.s.

 Informatie over en opgave voor deze activiteiten bij Dirk de Jong (0118-61.56.84), bij voorkeur
doordeweeks tussen 17.00 en 19.30 uur. Omdat wij in deze periode ook wel eens weg zijn, kan uw
opgave ook worden ingesproken.

Met hartelijke groet namens de activiteitencommissie,
Dirk de Jong.

<< Vorige pagina