Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Nieuwsbrief oktober 2015 Middelburg

                                    Zorgen

Sjoerd Sijnstra

Op 18 september hadden we een goede opkomst (55 personen) Er werd aandachtig geluisterd naar het referaat, dat ging over de zorg. Ook werden flink wat vragen gesteld, zodat we weer heel wat wijzer naar huis gingen.

Zorg hebben we ook wel eens over onze gezondheid: hoe zal het verder met me gaan? Of zorg over de zorgkosten: kunnen we die nog wel betalen? Of zorg over de vele vluchtelingen in ons land: zouden we er last van hebben? Wie zal dat betalen? Of zorg over de PCOB: kunnen we nog nieuwe bestuursleden vinden? Wie zal de kerstmiddag organiseren?

Gelukkig mogen we in de Bijbel lezen, dat we niet bezorgd hoeven te zijn, omdat God voor ons zorgt. We hoeven niet zorgeloos te zijn, maar onze zorgen bij God neerleggen in het gebed. Dat deden we ook aan het eind van de bijeenkomst met de woorden: “wilt U ons alles geven wat we nodig hebben om van te leven? Dan kunnen we eens te meer beseffen, dat alle goede dingen allemaal van U afkomstig zijn.”

Daarnaast mogen we natuurlijk ook voor onze belangen opkomen. Ik schrijf “onze” belangen. Als PCOB zijn we gemeenschappelijk actief, zoals in ons logo staat. We komen voor elkaar op, we helpen elkaar, we zijn elkaar tot een hand en een voet. Zo mogen we ook in Den Haag en op Walcheren onze stem laten horen, bij monde van onze belangenbehartigers.

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Sijnstra, voorzitter. Tel 61 12 30


Volgende vergadering
Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 16 oktober in de Hof Van Buren. Aanvang 14.15 uur.
Er zal een film worden vertoond over het hospice hier in Middelburg. En er zal worden verteld over het werk dat daar gedaan wordt voor de mensen,
die in de laatste fase van hun leven verkeren.
Wij hopen op een goede opkomst.

Van de Activiteitencommissie
Helaas was er onvoldoende belangstelling om onze ‘high tea’ op woensdag 16 september jl. alsnog te kunnen laten doorgaan. Echter, er is inmiddels een
interessant nieuw initiatief van Grandcafé Willem voor een warme lunch, waaraan senioren niet alleen zelfstandig maar ook in kleinere groepjes kunnen deelnemen.
Op woensdagen om 12.00 uur, voor de prijs van € 6 exclusief consumpties. Wel dient tenminste 1 dag tevoren te worden gereserveerd aan de balie
of per telefoon nr. 0118-618.767
. De menu’s van de komende seniorentafels betreffen:

  • 30 september: Macaroni + Dessert van de chef;
  • 7 oktober: Soep van de dag + Balletje gehakt, sperziebonen, gekookte aardappelen;
  • 14 oktober: Bami mild compleet + Dessert van de chef;
  • 21 oktober: Soep van de dag + Chili-con-carne mild met rijst en salade;
  • 28 oktober: Andijviestamppot met spekjes + Dessert van de chef;
  • 4 november: Soep van de dag + Witlof met ham en kaas uit de oven;
  • 11 november: Stooflap met gestoofde groene kool + Dessert van de chef.

Al een tijdje wordt hiermee geëxperimenteerd en de toeloop komt al aardig op gang. Dus wellicht ook een mogelijkheid voor onze leden om met andere
senioren samen te eten voor een aantrekkelijke prijs. Graag horen wij van uw ervaringen!

Kerstviering. Om meerdere vieringen in dezelfde week vóór Kerst te vermijden, waarbij veel dezelfde mensen zijn betrokken, willen wij dit jaar proberen
als proef om samen met de PKN-wijken één kerstmiddag te organiseren. Met een meer omvattende omvang en karakter. Graag horen wij wie daaraan op
een of andere wijze medewerking zou willen verlenen.

 Informatie over en opgave van activiteiten bij Dirk de Jong (0118-615.684), bij voorkeur op werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur.

Met hartelijke groet namens de Activiteitencommissie, Dirk de Jong.


Collectes

 De collecte van 18 september heeft opgebracht: € 93, 55. Hartelijk dank!

De opbrengst van de collecten heeft 2 doelen:
Ten eerste: de koffie.
U weet, dat een kopje koffie in de Hof van Buren € 1,25 kost. Dat is veel goedkoper dan elders in de stad, maar toch € 1,25.
Ten tweede: het potje van Lief en leed.
Hiervan betalen we de kaarten en andere attenties voor de jarigen.
Toen we nog in de Morgenster vergaderden, moesten de leden zelf hun koffie betalen. Bij de uitgang werd dan gecollecteerd voor het potje lief en leed.
Een aantal jaren geleden hebben we dat veranderd. Gratis koffie, dus geen gehannes met geld wisselen bij de koffietafel.
Maar dan moeten de opbrengsten van de collecte wel wat hoger worden.
Dus minimaal € 1,50.
Dat klinkt streng, maar het is nu eenmaal zo.

Sjoerd

In onderstaande download is de gehele Nieuwsbrief opgenomen.

 

 

                          

<< Vorige pagina

Downloads