Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Nieuwsbrief Middelburg november 2015


Sjoerd SijnstraEenzaamheid

Iemand, die het niet zelf heeft ondervonden, zal nooit echt begrijpen wat eenzaamheid is. Weduwen en weduwnaars weten maar al te goed
wat het is om eenzaam te zijn. Zij die hun beste vriend of trouwste metgezel verloren, of hun lieve kind, weten maar al te goed wat het is om eenzaam te zijn.

Die lege stoel aan tafel, die stilte in huis, die maaltijden zonder conversatie, en die lange donkerte nachten …

Ze laten je het allemaal zo diep voelen wat het is om eenzaam te zijn. Zij die dat nooit echt hebben ondervonden wat eenzaamheid werkelijk is kunnen nu wel zéggen dat ze het begrijpen, maar in werkelijkheid is het niet zo.

God echter begrijpt het wél. God begrijpt het helemaal. En God is het die belooft om de weg met u te gaan, die weg door dat donkere diepe dal van de eenzaamheid van u. Dan zal het wel zo zijn dat u zich vaak eenzaam vóelt, maar u bént dan nooit alleen.

Mogen deze woorden ook tot troost zijn voor mevrouw Kleijn en haar familie, nu de Here tot zich heeft genomen haar man, de heer Kleijn, op 9 oktober jl. Hij was 91 jaar. Ze waren samen 67 jaar getrouwd.

Denken wij allen aan de eenzamen onder ons? En als het mogelijk is, breng hen eens een bezoekje!

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Sijnstra, voorzitter. Tel 61 12 30

Volgende vergadering

Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 20 november in de Hof Van Buren. Aanvang 14.15 uur.

De heer en mevrouw Huijssoon geven ons dan een presentatie met foto’s over hun reis naar China. Onze koning en koningin zijn daar ook geweest op staatsbezoek
en nu kunnen we zelf ook eens zien hoe het daar is. Neem gerust vrienden en bekenden mee.
Wij hopen op een goede opkomst

Van de Activiteitencommissie  

        Door verminderende belangstelling en ledenterugloop wordt het steeds moeilijker om zelfstandig activiteiten te organiseren. Samenwerking met anderen is dus geboden om toch interessante activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Voor de komende periode vindt u hieronder enkele mogelijke suggesties om aan deel te nemen.

Seniorenlunch Grandcafé Willem op woensdagen

om 12.00 uur, voor de prijs van € 6 excl. consumpties. Al een tijdje wordt hiermee geëxperimenteerd en de toeloop komt al aardig op gang. Dus wellicht ook een mogelijkheid voor onze leden om met andere senioren samen te eten voor een aantrekkelijke prijs. Graag horen wij van uw ervaringen!

Wel dient tenminste 1 dag tevoren te worden gereserveerd aan de balie of telefonisch via nr. 0118-61 87 67. De menu’s van het lopende programma betreffen nog:

  • 04 november: Soep van de dag + Witlof met ham en kaas uit de oven;
  • 11 november: Stooflap met gestoofde groene kool + Dessert van de chef.
  • Menu’s daarna worden later bij ‘Willem‘ bekend gemaakt.

Kerstviering op donderdag 17 december.

Waarbij wij als PCOB-afdeling gast mogen zijn bij de PKN-wijkgemeente De Morgenster. Van 15.00 tot 19.00 uur, met een gezamenlijk uit te voeren programma inclusief een feestelijke broodmaaltijd. Reserveer deze datum alvast in uw agenda: nadere informatie begin december in het Infoblad bij de volgende Perspectief.

 Doelenconcert Rotterdam.

Voor enkele jaren gingen wij zelfstandig daarheen met een AMZ-bus. Dat lukt ons niet meer, maar o.a. via AMZ is bezoek van het middagconcert wel mogelijk op de zaterdagen 12 en 19 december. Met een zitplaats in de grote zaal voor de prijs van  € 54. Graag bevelen wij zo’n bezoek bij u aan. U kunt zich daartoe telefonisch opgeven via nr. 0113-351551.

Belangenbehartiging

Servicebus.

Wegens problemen met de Noordpoortbrug (de toegestane belasting is inmiddels teruggebracht tot 3500 kg) is de Servicebus deels een andere en wisselende route gaan rijden. Uitgezocht wordt hoe met ingang van de nieuwe dienstregeling per medio December a.s. een definitieve route als oplossing kan worden doorgevoerd. Dit betekent dat gebruikers ondertussen rekening moeten houden met verschillende routewisselingen, waarbij wellicht ook bestaande haltes kunnen worden overgeslagen.
Let dus goed op en vraag de chauffeur zo nodig om nadere informatie !

Kantelt U mee?

Op woensdag 2 december worden wij uitgenodigd om na de jaarvergadering van de KBO in het Palet om 15.00 uur een gratis voorstelling bij te wonen van ‘Kantelt U mee?’ Hierin wordt het zogenoemde Keukentafelgesprek nagespeeld, wat ons kan helpen als wij nog zo’n gesprek tegemoet kunnen zien. Een aanrader die veel kan verhelderen. Wel dient u zich daartoe vóór vrijdag 20 november bij ondergetekende op te geven.

Enquête gemeenteraad.

Ter informatie van betrokkenen: De gemeenteraad is voornemens binnenkort zelf signalen uit de samenleving te gaan verzamelen over de effecten van de WMO-praktijk en de Jeugdhulp over de afgelopen periode. Zij wil dat doen door in tweetallen vraaggesprekken met cliënten aan te gaan, met als doel meer eigen verdieping in de materie te verkrijgen. Mocht u bevraagd worden, dan bent u hiermee vast wat geinformeerd.

Informatie over en opgave van activiteiten bij Dirk de Jong (0118-615.684), bij voorkeur op werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur.

 Namens Activiteitencommissie en Belangenbehartiging, Dirk de Jong.

Collectes

 De collecte van 16 oktober heeft opgebracht  € 105,35
Allen hartelijk dank!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVredeskerk in Goes

Uitnodiging voor de ontmoetingsmiddag op woensdag 11 november 2015,  14.00 uur – ong. 16.00 uur in de ‘Vredeskerk’ (v.h. Oosterkerk) te Goes, Ds. W.H. van der Vegtplein 2 (Hoek Bergweg / J.D. van Mellestraat)

13.30 uur  : Inloop met koffie / thee
14.00 uur  : Opening
Kennismaking met Hannah Bovenkerk, de nieuwe voorzitter van het
landelijke PCOB bestuur. Zij zal ingaan op vragen die leden uit Zeeland haar hebben voorgelegd
14.50 uur  : Pauze, koffie / thee
15.15 uur  : Quatremains concert (4 handen op 1 piano), gespeeld door Olga Tkacenko en Elena Saenko. Op het programma staan
o.a  werken van Camille Saint-Saëns en Antonin Dvorak.
16.00 uur  : Afsluiting van de middag, gelegenheid tot napraten.

Vriendelijk verzoek om u aan te melden voor deze middag in verband met koffie/thee.
Wij nodigen u graag uit om vrienden en bekenden mee te nemen. Dan kunnen zij ook horen en zien wat de PCOB voor hen kan betekenen.raaf.idp@planet.nl.

Seniorenmiddag met seniorenkoor De Zilvermeeuwen uit Vlissingen

Woensdagmiddag 11 november a.s. om 14.30 uur organiseert ’t Kerkje van Ellesdiek weer een gezellige seniorenmiddag met optredens van seniorenkoor De Zilvermeeuwen en verhalenvertellers Jan Lauret en Rachel van de Vrede.
Het  bekende seniorenkoor De Zilvermeeuwen uit Vlissingen onder leiding van Leni Polman brengt een repertoire, dat ongetwijfeld veel herkenning zal oproepen.
Jan Lauret en Rachel van de Vrede zijn bekende gezichten in ’t Kerkje en wisselen het muzikale programma af met enkele boeiende verhalen in streektaal.In de pauze natuurlijk de gebruikelijke verloting.
De entree bedraagt € 5,- inclusief koffie en een Ellesdiekje.
Reserveren kan via reserveer@ellesdiek nl of telefonisch 0113 – 612681

 

 

<< Vorige pagina