Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Nieuwsbrief juni 2015

Van de voorzitter

Ouder worden 

Op 22 mei hielden we onze maandelijkse ledenvergadering, waar 35 mensen aanwezig waren.
Daarna gingen we gezellig met 45 mensen uit eten. Het was geweldig lekker!!
Nu is de zomerstop weer aangebroken. Voor veel mensen een tijd van vakantie houden, dagjes uitgaan en genieten van de zomer.
Het afgelopen seizoen liep het aantal bezoekers van de vergaderingen gestadig af. Veel van ons zijn te oud geworden om nog
vergaderingen te bezoeken. Toch hopen we er in het nieuwe seizoen weer tegenaan te gaan. Hebt u ideeën over onderwerpen?
Geef het ons door! Dan zullen wij proberen er weer een interessant programma van te maken.
Onze leden blijven over het algemeen trouw aan de PCOB. De afgelopen maanden hebben maar liefst 31 leden een speldje mogen
ontvangen, omdat ze al 25 jaar lid waren. Sommigen zelfs 30 jaar en een enkeling 35 jaar! Allemaal Van Harte Gefeliciteerd
met deze mijlpaal.
Nu we elkaar een tijdje niet zien, vraag ik u allen eens een bezoekje te brengen aan een lid, dat nooit meer kan komen vanwege hoge ouderdom
of ziekte. U kent er vast wel iemand uit uw omgeving. Laten we elkaar niet vergeten in deze zomerperiode.

Ik wil besluiten met een gebed, geschreven door Sytze de Vries:
“Wanneer wij moeten gaan langs de grenzen van het leven, waar ziekte ons klein maakt, onzeker en afhankelijk.
Laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
Als leven pijnlijk wordt, het broze lichaam vervalt: laat er een omarming blijven die ons draagt.
Laten er mensen zijn die ons vasthouden. Doe Zelf Uw naam eer aan en laat U vinden als wij U zoeken.
Amen.”

 Met vriendelijke groeten,
Sjoerd Sijnstra, voorzitter. Tel. 61 12 30

Ledenadministratie 

In de maand mei hebben we van drie leden afscheid moeten nemen.

Op 8 mei overleed de heer W. de Visser, in de leeftijd van 90 jaar;
Op 16 mei overleed mevrouw J. Ton, in de leeftijd van 98 jaar;
Op 22 mei overleed de heer H. Hillebrand, in de leeftijd van 90 jaar.

Alle drie hebben zij een hoge leeftijd bereikt. Maar er is wel het verdriet, dat we hen moeten missen. De families wensen
we veel sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe.

Namens het bestuur, Sjoerd Sijnstra

 Van de Activiteitencommissie          

 De ledenbijeenkomst op 22 mei jl. had een heel geanimeerd karakter. Met de door mevrouw Van Leeuwen in het Zeeuws
uitgesproken anekdote vergeten we nooit meer hoe ‘tocht’ je  zelfs tot in de bedstee kan blijven achtervolgen. Na een gezellige
koffiepauze met traktatie van de familie De Jong werd de middag verder fanatiek met verschillende spelletjes doorgebracht.
Daarna sloten we onze laatste ledenbijeenkomst voor de zomerstop af met een goed verzorgd diner in Grandcafé Willem,
met wel 45 deelnemers.

Het bestuur zal in de komende maand nog enkele zomeractiviteiten bedenken, die in het Infoblad bij de volgende Perspectief
zullen worden aangekondigd.

 Namens de Activiteitencommissie, Dirk de Jong.

Bedankt

Graag willen wij iedereen bedanken voor hun mooie kaarten en gelukwensen bij de viering van ons
50-jarig huwelijksjubileum op 18 mei jl.

Dirk en Henny de Jong.

Opbrengst collecte 22 mei

De collecte heeft opgebracht € 35,30. Hartelijk dank!

Perspectief

Het volgende nummer van Perspectief is een dubbelnummer.  Het daarop volgende nummer verschijnt dan in september.

                                                                                    Wij wensen u allen een goede vakantietijd !

<< Vorige pagina