Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Nieuwsbrief december en januari 2016

Sjoerd SijnstraKerstfeest

Het lijkt nog wat vroeg om nu al over Kerst te schrijven. Maar de tijd gaat zo snel en de dagen zijn al weer zo kort, dat ik het toch maar doe.

Al een aantal jaren hebben we als PCOB het kerstfeest gevierd in de mooie zaal van het Leger des Heils in Middelburg. Het was altijd een heel mooi feest met zang en muziek, declamatie en kerstverhaal, meditatie en een koor. Deze keer gaan we het eens anders doen: we gaan samen met de ouderen van “De Morgenster” het kerstfeest vieren. Waarom samen? In de eerste plaats: het aantal bezoekers liep de laatste jaren terug door vergrijzing. In de tweede plaats: door die vergrijzing werd het voor het bestuur steeds moeilijker om mensen te vinden om deze middag te organiseren. In de derde plaats: In de week voor kerst worden er zoveel bijeenkomsten belegd in verschillende kerken, dat het soms moeilijk kiezen was voor onze leden.

Vandaar dat het bestuur besloten heeft het eens te wagen met “De Morgenster”. Voor ons bekend terrein: we vergaderden in het verleden daar ook maandelijks.

We hopen dat vele leden van ons zullen komen om samen te vieren en te gedenken dat onze Here Jezus voor ons op aarde kwam. Door Zijn leven en sterven heeft Hij ons de eeuwige vrede gebracht. Wat is het fijn, om dat samen te mogen vieren.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen!

Met vriendelijke groeten,

Sjoerd Sijnstra, voorzitter. Tel 61 12 30

Volgende vergadering

Onze kerstbijeenkomst is op donderdag 17 december in “De Morgenster”. Aanvang 15.30 uur.
Sluiting: 19.00 uur. Kostenbijdrage broodmaaltijd: € 5,00.

Vooraf aanmelden bij D.C. de Jong. Tel. 61 56 84.

Eerste bijeenkomst in 2016

Op vrijdag 15 januari 2016  is onze eerst bijeenkomst in het nieuwe jaar. Mevrouw Tineke Boogaard is gewichtsconsulente.
Zij zal spreken over; “Weten wat je mag eten”.
De aanvang is 14.15 uur in de Hof van Buren aan de Nassaulaan.

Van de Activiteitencommissie          

Het is nu eind november en dit Infoblad is bedoeld om u tot onze volgende maandelijkse ledenbijeenkomst op 15 januari a.s. te informeren.

Maar eerst het volgende:
Op 20 november jl. hebben de Ledenraden van zowel PCOB als KBO afzonderlijk besloten samen nader onderzoek te doen naar mogelijk vergaande samenwerking op inhoudelijk en bestuurlijk gebied. Wat betekent dat onze al jaren lopende plaatselijke samenwerking met de KBO nu ook landelijk wordt aangemoedigd en ondersteund. Erg belangrijk voor de belangen­behartiging op gemeentelijk en regionaal niveau. Maar ook voor reisactiviteiten c.a.; wellicht worden enkele daguitstappen of misschien zelfs een meerdaagse groepsreis weer haalbaar. Een en ander komt wellicht ter sprake tijdens de geplande Regiobijeenkomst in Goes op 18 januari a.s. Want samen kunnen we meer !

Voor de eerstkomende tijd vindt u hieronder een aantal suggesties voor mogelijk bij te wonen activiteiten. Wellicht zien we elkaar daarbij over en weer en kunnen we samen genieten van wat aangeboden wordt. Uiteraard vooral welkom bij de gezamenlijke Kerstviering met de Morgenster. 

Seniorenlunch Grandcafé Willem op woensdagen om 12.00 uur, voor de prijs van € 6 excl. consumpties. De toeloop wordt groter, dus wellicht aantrekkelijk om leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen te eten voor een aantrekkelijke prijs. Graag horen wij van uw ervaringen!

Wel tenminste 1 dag tevoren reserveren aan de balie of telefonisch via nr. 0118-618.767.
De aangekondigde menu’s voor de komende periode betreffen:

  • 02 december: Soep van de dag + Balletje gehakt, sperziebonen, gekookte aardappelen;
  • 09 december: Hutspot met draadjesvlees + Dessert van de chef;
  • 16 december: Soep van de dag + Chili-con-carne mild met rijst en salade;
  • 23 december: Krootjes met spek + Dessert van de chef.

Kerstconcert op zaterdag 12 december in de Nieuwe kerk te Middelburg. Met groot samengestelde koren en orkest onder leiding van dirigent/organist Peter Wildeman. Aanvang 19.45 uur; kaarten ad € 7,50 verkrijgbaar bij de ingang van de kerk.

Doelenconcert in Rotterdam. Voor enkele jaren gingen wij zelfstandig met een AMZ-bus  naar dit kerstconcert van Deo Cantemus. Dat lukt ons niet meer, maar bezoek van de matinee op de zaterdagen 12 en 19 december is wel mogelijk. O.a. via AMZ met een goede zitplaats in de zaal voor € 54. U dient daarvoor zelf telefonisch bij AMZ te reserveren (0113-351551).

Kerstviering op donderdag 17 december. Een gezamenlijke viering met de senioren van de PKN-wijkgemeente in hun Morgensterkerk. Van 15.30 tot 19.00 uur, met een feestelijk adventsprogramma dat wordt afgesloten met een uitgebreide broodmaaltijd. Inmiddels hebben zich al tijdens de laatste maandbijeenkomst 20 leden aangemeld en wij hopen daar nog veel meer van onze leden te treffen. Opgave bij ondergetekende tot uiterlijk dinsdag 8 december a.s. Van onze leden vragen wij daarvoor een kostenbijdrage van € 5. 

Nieuwjaarslunch op woensdag 6 januari. Van 12.30 tot 14.00 uur in Grandcafé Willem, met erwtensoep-complet voor € 10. Afgelopen jaar waren er wel 36 deelnemers, dus hopen wij ook deze keer op een grote belangstelling. Opgave bij ondergetekende tot uiterlijk 18 december a.s.

Informatie over en opgave van activiteiten bij Dirk de Jong (0118-615.684), bij voorkeur op werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur.

Belangenbehartiging 

Servicebus. Hopelijk is met ingang van de nieuwe dienstregeling medio December een definitieve route als omleiding voor de Noordpoortbrug gevonden. Let als gebruiker goed op en vraag de chauffeur zo nodig om nadere informatie !

Wmo-vervoer. Bij recent overleg met Porthos is gebleken dat er veel misverstand bestaat over de nieuwe pasjesregeling per 1 november jl. Het Wmo-vervoer is sindsdien echter alleen voor mensen met een vastgestelde vervoersindicatie. Walcheren-breed zijn er daarvoor nog ca 500 aanvragen in behandeling, waarmee nog een aanzienlijke wachttijd  kan zijn gemoeid.

Overigens kan worden meegedeeld dat het lage 25km-tarief niet meer alleen ook voor bezoek aan het ziekenhuis in Goes geldt, maar inmiddels ook geldt voor bezoek aan het ziekenhuis in Terneuzen.

Namens Activiteitencommissie en Belangenbehartiging, Dirk de Jong.

Collectes

De collecte van 20 november heeft opgebracht  € 86,60
Allen hartelijk dank!

Seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen.

 De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen samen de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. Door onder één noemer namens twee ledenverenigingen de belangen te behartigen, kan KBO-PCOB straks spreken namens circa 300.000 ouderen. Dat draagt bij aan een stevige positie van ouderen. Ook als gesprekspartner voor diverse invloedrijke partijen staan we samen sterker dan alleen.

Omdat nu nog geen sprake is van een samengaan van beide verenigingen, blijven de PCOB-afdelingen functioneren zoals zij doen.

In 2016 gaan PCOB-voorzitter Hannah Bovenkerk en directeur Els Hekstra samen het land in om tijdens regionale bijeenkomsten waar afdelingsbesturen, vrijwilligers en ook leden welkom zijn van gedachten te wisselen over samenwerking met Unie KBO en het strategische meerjarenbeleid voor de toekomst.

Bekijk voor meer informatie de website www.pcob.nl/vraagbaak/kbo-pcob. U kunt ook contact opnemen met het verenigingsbureau van de PCOB via 030 – 3 400 600 of directie@pcob.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst PCOB-Zeeland  

Op 18 januari 2016 in de Vredeskerk (voorheen Oosterkerk) te Goes, v.d. Vegtplein 2.
13.30 – 15.00 uur     toerusting bestuursleden, maar leden zijn ook welkom.
15.30 – 17.00 uur     Nieuwjaarsbijeenkomst / ontmoetingsmiddag.
Opgave bij het bestuur. 

Het bestuur wenst u allen

Gezegende kerstdagen

en een

Voorspoedig Nieuw Jaar

 

 

 

<< Vorige pagina