Afdeling Middelburg
Mevr. H. Vonk-Kloek
E: helenvonk51@gmail.com

Nieuwsbrief april 2015 afdeling Middelburg

kop-nieuwsbrief-250x113PASEN

Onze afdeling bestaat dit jaar 35 jaar. Op de ledenvergadering van 20 maart hebben we verscheidene leden een speldje kunnen overhandigen, omdat zij 25 jaar of langer lid waren van onze PCOB. Ook vanaf deze plaats: hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum!!!

De 50 leden die aanwezig waren, hebben allen ingestemd met het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester. Het is voor het bestuur een teken, dat wij het goed gedaan hebben. Helaas konden wij niet overgaan tot het benoemen van twee nieuwe bestuursleden, omdat zich geen kandidaten meldden. Jammer.

Binnenkort vieren we het Paasfeest. De Opstanding van onze Here Jezus Christus. Door deze gebeurtenis mogen ook wij uitzien naar de Grote Dag, waarop Christus zal terug keren en alle gestorvenen mogen opstaan in een nieuw leven.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan!
Moge deze regels uit een oud gezang u bemoedigen en troosten. Want we mogen zeker weten: in leven en sterven is dit mijn enige troost!

Sjoerd Sijnstra, voorzitter. Tel. 61 12 30


Collecte en volgende vergadering

De collecte van 20 maart heeft opgebracht € 130,15. Hartelijk dank!
De volgende vergadering is bij leven en welzijn op vrijdag 17 april, om 14.15 uur.
Locatie Hof van Buren, hoek Nassaulaan/Oranjelaan

Onderwerp: “Mondzorg en kwetsbare ouderen”, Spreekster: Emmy Heineke


RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
HERINNERING

129_3493_rabobank_clubkas_campagne_29707254In de Nieuwsbrief van maart heb ik reeds geschreven, dat onze PCOB-afdeling ook dit jaar weer is ingeschreven voor de RABO-bank Clubkas Campagne.
In totaal doen nu 385 clubs en verenigingen mee  en 22000 leden kunnen hun stem uitbrengen op de ingeschreven verenigingen en clubs.
De RABO-bank Walcheren/Noord Beveland heeft dit jaar € 125.000 beschikbaar gesteld.
Ieder lid krijgt 5 stemmen en deze stemmen zijn geld waard. Aan één vereniging/club mag een lid maximaal 2 stemmen geven. Hoe meer stemmen,  hoe meer geld de vereniging/club krijgt. De stemperiode is dit jaar van 2 t/m 14 april. Op of omstreeks 2 april krijgen alle leden van de bank bericht met een unieke code.

Uiteraard is de vraag van ons bestuur aan u, als u lid bent van de Rabobank, deel te nemen aan de stemming. Ook graag in uw omgeving (vrienden, bekenden en familie) vragen of ook zij één of twee stemmen willen uitbrengen op de PCOB – Middelburg.

Wij beseffen dat niet al onze leden (tevens lid van de RABO-bank) beschikken over een internetaansluiting.
U kunt echter ook via een ander uw stem uitbrengen. Ik denk ook nu weer aan een familielid, vriend of één van de bestuursleden. Zij kunnen dit doen middels uw unieke stemcode. Schroom
dus niet om iemand anders, die wel beschikt over Internet, erbij in te schakelen.

Namens het bestuur,
Nico van Kooten, penningmeester.

 

Onderstaand bericht gekregen van en geplaatst in overleg met ons lid, de heer W. Niekamp

Dankbaarheid 

“Wat ben ik blij dat ik weer rustig ben geworden.
Ik lag nachten wakker, alles werd me teveel. Ik heb de Heere Jezus gevraagd en die heeft mijn gebeden verhoord.
Ik werd op een morgen wakker en ik voelde dat de Heere Jezus mijn gebeden had verhoord. Ik was blij en gelukkig dat de Heere mij weer
had aangenomen. Ik wil nu altijd een kind van Jezus zijn. Zonder Jezus kan ik niet. Zonder Hem was ik op de verkeerde weg gekomen.
Jezus heeft mij geholpen. Ook met het verdriet kan ik bij de Heere Jezus terecht.
Langs deze weg wil ik alle mensen die mij geholpen hebben zodat ik weer naar de kerk kan gaan en de dames van Zorgstroom heel hartelijk bedanken.
Onvoorstelbaar als al die mensen er niet waren geweest…………”

<< Vorige pagina

Downloads