Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Leeuwarderadeel

De radiotelescopen!

Wat is dat nou: een radiotelescoop. We kennen ze uit de vakanties in Dwingeloo en Westerbork. Mijnheer de Vos zal dinsdag 14 april aanstaande ons informeren, aanvang 14:30 uur. Tja dat hadden we gedacht. Gaat niet door dus. [..]

Lees verder

De wereld van een slecht ziende!

Op 10 maart was mevr. Snippe bij ons te gast om iets vertellen over haar leven. Zij is blind en onder meer afhankelijk  van haar blindengeleide hond. Hieraan vooraf gaat de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Dat laatste was vlug klaar. Geen bijzonderheden. Mevr. Snippe kwam zonder hond doord [..]

Lees verder

Het Hospitium Marcelis Goverts Gasthuis.

Op dinsdag 11 februari 2020 heeft de heer Engwerda bijgestaan door mevr. Sijbesma ons iets verteld over de achtergronden en werkwijze van dit waardevolle instituut. Daar wordt begeleiding, verzorging en gastvrijheid geboden aan mensen, die ongeneeslijk ziek zijn. Met palliatieve zorg, waarin een [..]

Lees verder

14 januari 2020 Het kazemattenmatten museum.

De heer L. Ypma heeft de geschiedenis van de aanval van de Duitsers in 1940 op de Afsluitdijk en met name de geboden weerstand belicht. Een boeiend onderwerp waar de vele leden en gasten van hebben genoten! En misschien een bezoekje aan dit museum zullen brengen om alles met eigen ogen te aanschouwe [..]

Lees verder

Kerstbijeenkomst.

De kerstbijeenkomst was op 17 december 2019 samen met Passage. Door een storing in het centrale systeem van de PCOB was het mij niet mogelijk dit eerder te melden. Inmiddels is de viering geweest. Zeer geslaagd met een grote opkomst. [..]

Lees verder

Dementie met kleinschalige opvang!

De heer O. Visser uit Bartlehiem van De Herbergier heeft ons uitgelegd hoe in Bartlehiem (in de voormalige melkfabriek) de kleinschalige opvang gestalte wordt gegeven. Een betrokken team probeert het voor de mensen zo mooi mogelijk te maken. Ook de spreker van deze middag straalde die betrokkenheid [..]

Lees verder

De Waterleiding!

De heer Jaap de Groot heeft ons op 8 oktober 2019 ingelicht over de waterleiding in Fryslân. Het was een  interessant onderwerp gezien de ontwikkeling van regenwaterputten, soms met een wasteil op een oud kinderwagen onderstel elders water halen als de put leeg was, de vele watertorens, nu vaak al [..]

Lees verder

Het nieuwe seizoen!

Spelevaren in de kunst. We zijn het seizoen 2019-2020 weer begonnen met als eerste spreker de heer J.W.E. Visser uit Sneek over spelevaren in de kunst. Hij heeft ons diverse voorbeelden laten zien tussen kunst, kitsch en reclame! Zeer interessant. [..]

Lees verder

Informatie uit onze apotheek!

Mevr. Talsma, werkzaam als "Openbaar Apotheker" in de praktijk in Stiens heeft  haar werk voor de patiënten in deze regio toegelicht. Er is een wisselwerking bij meerdere medicijnen. Dat moet worden bewaakt. Ouderen reageren soms anders op medicijnen dan jongeren, die bijv. vaak veel meer bewegen. [..]

Lees verder

Krekt Oars!

Vier mensen met een trekzak en 6 zangers hebben ons vermaakt met een middag vullend programma op 12 maart 2019 met muziek en zang! Deze middag is afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd, goed verzorgd oor mevr. Arma Regeling en haar secondanten. [..]

Lees verder

De heer G. Benedictus, bestjoerder en bistedokter.

De heer Benedictus hield dinsdag 12 februari 2019 de aanwezigen voor in hoeverre de maatschappij is veranderd inzake de omgang met dieren, vroeger wel eens te wreed, nu vaak te zeer als huisgenoot. Boeren, met name varkenshouders, worden soms zelfs bedreigd door actievoerders, zodat bewaking door pr [..]

Lees verder

Lezing Hoofd recherche Groningen, Drenthe en Fryslân.

Dinsdag 8 januari 2019 heeft de heer W. Veenstra een lezing verzorgd voor onze leden. Uit een boeiende baan werd ook boeiend verteld. Criminaliteit is onuitroeibaar, dat is wel duidelijk gebleken! Respect voor de mannen en vrouwen die ergens op af moeten als alle anderen hard wegren [..]

Lees verder

Kerstviering.

Op WOENSDAG 19 december 2018 is  de Kerstwijding gehouden in De Hege Stins. Dit is samenwerking met Passage. De zang werd begeleid door de in De Hege Stins en St. Vitus welbekende dirigent van de StinsVitus Cantorij, de heer Olchert Clevering. [..]

Lees verder

Ljocht en skaad by Rembrandt!

Dat was de titel van de lezing van de heer R. Bouwma. Deze werd gehouden op dinsdag 13 november 2018 om 14:30 uur in De Hege Stins. Interessant, vooral ook de "quiz" over wat wie voorstelde op de schilderijen. [..]

Lees verder

Prov. ontmoetingsdag.

Op 10 oktober 2018 was de Prov. Ontmoetingsdag van de PCOB Fryslân in Heerenveen. We waren samen met chauffeur Tjerk Greijdanus en echtgenote Tineke Greijdanus (namen ook deel aan deze dag!) met 27 mensen en hebben ademloos geluisterd naar de toespraak van onze directeur mevr. Manon Vanderkaa. Naas [..]

Lees verder

Algemene informatie!

Voor vragen kunt u altijd terecht over alles wat u bezig houdt of waar u last van hebt bij één van de bestuursleden via onze secretaris Ank van der Ploeg-van der Werf, tel. 0518 431018. Ook onze mevr. Geertje Dijkstra-Hoogland is actief bezig de zieken of jubilarissen met een bezoekje te vereren. [..]

Lees verder

Ds H. Vlasman.

Op 9 oktober 2018 sprak ds. H. Vlasman over "Varen naar diep water". Verhalen met diepgang zoals het bij varen naar diep water hoort! Zeer gewaardeerd! [..]

Lees verder

Onze jaarvergadering en broodmaaltijd. 20 maart 2018!

Fout! Er was geen muziek met de dames Froukje en Joukje uit Hylpen. Wordt vast lachen stond  er! Dat zeker. Internet is overladen met enthousiaste toehoorders van deze dames. Ook onze mensen hebben genoten en een soort Snip en Snap. Dat genieten gold ook voor de broodmaaltijd. Goed verzorgd en [..]

Lees verder

Op’e redens oer it iis!

Daar over sprak de heer H. Bijlsma op dinsdag 13 februari 2018 in De Hege Stins! Was de moeite waard. Iemand die 5000 boeken heeft over dit onderwerp heeft veel te verhalen! [..]

Lees verder

Ledenwerving.

Beste lezers, Als er iets belangrijk is voor het voortbestaan van de PCOB dan is dat ledenwerving. Wat is het nut van de PCOB: a. Opkomen voor de belangen van de ouderen, zowel landelijk [..]

Lees verder

De natuur!

Een breed onderwerp deze keer! "De Natuur". Breed maar wel altijd boeiend, immers "alles wat er groeit en bloeit en wat ons altijd weer boeit" sprak de heer Fop I. Brouwer op de Nederlandse radio lang geleden. Dit was de uitnodiging: de realiteit was net zo boeiend as verwacht. Een enthousi [..]

Lees verder

Kerstzangdienst.

Dinsdag 19 december 2017 werd een Kerstzangdienst gehouden in De Hege Stins. De leiding deze middag was in handen van Majoor F. van der Werf. Het zingen deden we met zijn allen. Het beloofde een mooie middag te worden met bekende liederen. En het was een mooie middag met een enthousiaste [..]

Lees verder

500 jaar Reformatie, 500 jaar Inspiratie!

Dinsdag 10 oktober hield ds. E. van der Veer een referaat over de kerkhervormer Maarten Luther. Dit in het kader van het 'Lutherjaar'! Erg boeiend. Deze dominee heeft ook zijn promotieonderzoek gewijd aan deze kerkhervormer! [..]

Lees verder

Busreis naar Sneek en Gaasterland!

Woensdag 11 oktober 2017 was de provinciale PCOB-ontmoetingsdag. Zoals gebruikelijk hebben we er weer een mooie dag van gemaakt onder leiding van de fam. Greijdanus met de prachtige bus. Na de ontmoetingsdag volgde een rondrit door Gaasterland en een gezellig en lekker diner! Volgend jaar weer H [..]

Lees verder