Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Leeuwarderadeel

Kerstviering.

Op WOENSDAG 19 december 2018 om 16.00 UUR wordt de Kerstwijding gehouden in De Hege Stins. Dit is samenwerking met Passage. Er is een Kerstliturgie samengesteld en de zang zal worden begeleid door de in De Hege Stins en St. Vitus welbekende dirigent van de StinsVitus Cantorij, de heer Olchert Clever [..]

Lees verder

Ljocht en skaad by Rembrandt!

Dat was de titel van de lezing van de heer R. Bouwma. Deze werd gehouden op dinsdag 13 november 2018 om 14:30 uur in De Hege Stins. Interessant, vooral ook de "quiz" over wat wie voorstelde op de schilderijen. [..]

Lees verder

Prov. ontmoetingsdag.

Op 10 oktober 2018 was de Prov. Ontmoetingsdag van de PCOB Fryslân in Heerenveen. We waren samen met chauffeur Tjerk Greijdanus en echtgenote Tineke Greijdanus (namen ook deel aan deze dag!) met 27 mensen en hebben ademloos geluisterd naar de toespraak van onze directeur mevr. Manon van der Kaa. Na [..]

Lees verder

Algemene informatie!

Voor vragen kunt u altijd terecht over alles wat u bezig houdt of waar u last van hebt bij één van de bestuursleden via onze secretaris Ank van der Ploeg-van der Werf, tel. 0518 431018. Ook onze mevr. Geertje Dijkstra-Hoogland is actief bezig de zieken of jubilarissen met een bezoekje te vereren. [..]

Lees verder

Ds H. Vlasman.

Op 9 oktober 2018 sprak ds. H. Vlasman over "Varen naar diep water". Verhalen met diepgang zoals het bij varen naar diep water hoort! Zeer gewaardeerd! [..]

Lees verder

Onze jaarvergadering en broodmaaltijd. 20 maart 2018!

Fout! Er was geen muziek met de dames Froukje en Joukje uit Hylpen. Wordt vast lachen stond  er! Dat zeker. Internet is overladen met enthousiaste toehoorders van deze dames. Ook onze mensen hebben genoten en een soort Snip en Snap. Dat genieten gold ook voor de broodmaaltijd. Goed verzorgd en [..]

Lees verder

Op’e redens oer it iis!

Daar over sprak de heer H. Bijlsma op dinsdag 13 februari 2018 in De Hege Stins! Was de moeite waard. Iemand die 5000 boeken heeft over dit onderwerp heeft veel te verhalen! [..]

Lees verder

Ledenwerving.

Beste lezers, Als er iets belangrijk is voor het voortbestaan van de PCOB dan is dat ledenwerving. Wat is het nut van de PCOB: a. Opkomen voor de belangen van de ouderen, zowel landelijk a [..]

Lees verder

De natuur!

Een breed onderwerp deze keer! "De Natuur". Breed maar wel altijd boeiend, immers "alles wat er groeit en bloeit en wat ons altijd weer boeit" sprak de heer Fop I. Brouwer op de Nederlandse radio lang geleden. Dit was de uitnodiging: de realiteit was net zo boeiend as verwacht. Een enthousi [..]

Lees verder

Kerstzangdienst.

Dinsdag 19 december 2017 werd een Kerstzangdienst gehouden in De Hege Stins. De leiding deze middag was in handen van Majoor F. van der Werf. Het zingen deden we met zijn allen. Het beloofde een mooie middag te worden met bekende liederen. En het was een mooie middag met een enthousiaste [..]

Lees verder

500 jaar Reformatie, 500 jaar Inspiratie!

Dinsdag 10 oktober hield ds. E. van der Veer een referaat over de kerkhervormer Maarten Luther. Dit in het kader van het 'Lutherjaar'! Erg boeiend. Deze dominee heeft ook zijn promotieonderzoek gewijd aan deze kerkhervormer! [..]

Lees verder

Busreis naar Sneek en Gaasterland!

Woensdag 11 oktober 2017 was de provinciale PCOB-ontmoetingsdag. Zoals gebruikelijk hebben we er weer een mooie dag van gemaakt onder leiding van de fam. Greijdanus met de prachtige bus. Na de ontmoetingsdag volgde een rondrit door Gaasterland en een gezellig en lekker diner! Volgend jaar weer H [..]

Lees verder