Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Leeuwarden

In de nieuwsbrief van juli/augustus 2020

‘Gelukkig worden de strenge coronaregels vanaf juli versoepeld zodat er weer bezoek ontvangen mag worden in verpleeg-verzorgingshuizen en wij elkaar weer gemakkelijker kunnen ontmoeten. Daar zagen veel mensen geweldig naar uit. Regel blijft wel: houdt anderhalve meter afstand en draag in het OV, o [..]

Lees verder

In de nieuwsbrief van juni 2020

'Bent u het inmiddels ook aardig beu, dat er geen of weinig bezoek mag komen? Vooral voor geliefden in verpleeg- en verzorgingshuizen en hun naaste familie is dit een eenzame tijd. Veel respect hebben we voor de harde werkers in en rondom de zorg en het onderwijs. Deze coronacrisis krijgt veel gevol [..]

Lees verder

Tsjerketsjinst op TV

Kerkdiensten op Omrop Fryslân. Omrop Fryslân zendt nog wekelijks kerkdiensten uit - in verband met de coronavirus - vanuit de Martinikerk in Franeker uit tot en met zondag 28 juni 2020. Sinds maart is de Omrop hiermee begonnen en is inmiddels een vertrouwde invulling van de zonda [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen van mei 2020

In de nieuwsbrief van mei 2020 "Toch verlangen we allemaal dat we over enige tijd elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten als de maatregelen rondom de coronacrisis weer worden verruimd. Je wilt zo graag weer gewoon menselijk contact met familie, vrienden en bekenden. Gewoon weer een [..]

Lees verder

Houd moed. Heb lief.

Met deze tekst uit de Bijbel* is de Protestantse Gemeente Heerenveen een campagne gestart. We geven dit graag door. De Paasviering tijdens de ledenbijeenkomst in Leeuwarden op 31 maart is niet doorgegaan i.v.m. de Coronacrisis. De Lijdenstijd, Pasen zullen we in stilte moeten meemaken. In de Paasvo [..]

Lees verder

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al jouw vragen

Blijf omzien naar elkaar, nu door het Coronavirus het sociale leven wordt ingeperkt. Bel elkaar voor support en een luisterend oor. Heb je algemene vragen of maakt u zich zorgen dan kan je de KBO-PCOB Ouderen-infolijn bellen, 030-3400600 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag va [..]

Lees verder

NieuwsFlits 13 maart 2020

Vooraf: Voor het afzeggen van de ledenvergadering van 31 maart a.s. zijn alle leden persoonlijk benaderd via de onderstaande NieuwFlits  of via telefoon door Ida Hollander- Douwe Wagenaar- Jan de Vries. Dat was een hele klus met zoveel leden i [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen van maart 2020

In de nieuwsbrief mededelingen van maart 2020 Belangenbehartiging voor senioren Kort verslag  ledenbijeenkomst van 25 februari 2020 Contributie 2020 Bezoek aan Achlum met ‘Roelie’s rondleidingen’ 10 maart 2020 PCOB-besturen dag Frys [..]

Lees verder

Vertrouwen groot in Fryslân

Ruim tweederde van de inwoners van Fryslân (71%) heeft over het algemeen vertrouwen in de meeste mensen, blijkt uit een recente meting van Panel Fryslân in 2019. Dit vertrouwen is onder jongeren lager (68%) dan onder 65- tot 75-jarigen (76%) en 75-plussers (78%). Hoger opgelei [..]

Lees verder

Afgelast Praamvaren Leeuwarden 12 mei 2020

Afgelast i.v.m. de Coronacrisis Onze activiteit in mei is praamvaren door de grachten van Leeuwarden. Dinsdagmiddag 12 mei 14:00 uur We stappen op bij de Harmonie. Parkeren voor auto’s kan in de parkeergarage Zaailand en er i [..]

Lees verder

Herfstmiddagreis 6/10 nader info volgt

De datum van de middagreis wordt dinsdagmiddag 6 oktober 2020. Nadere informatie omtrent reisdoel en kosten volgt in de nieuwsbrief van april 2020. Met KBO- en PCOB-leden Ophaalroute / Opstapplaatsen: 13:00 uur   Van Harinxmaplein uur   Swettehie [..]

Lees verder

Schrijf je eigen Levensboek

...Van levensverhaal tot levensboek... Schrijf je eigen Levensboek. Een waardevol geschenk voor jou kinderen kleinkinderen familie. Maar ook heel belangrijk voor het geval u later in een verpleeghuis opgenomen moet worden zodat medewerkers en vrijwilligers aldaar weten hoe uw leven is verlopen en [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen februari 2020

In de nieuwsbrief mededelingen van februari 2020 Belangenbehartiging voor senioren Jaarverslag 2019van de Activiteitencommissie Jaarverslag 2019 PCOB-Leeuwarden Financieel overzicht 2019 en begroting 2020 van PCOB-afdeling Leeuwarden Kort [..]

Lees verder

Adventsviering op dinsdag 17 december 2019

Adventsviering 2019 met het blokfluitenensemble 'Atrium' uit Sneek. Veel zingen met begeleiding van het kerkorgel in de Kurioskerk en een prachtig kerstverhaal dat ging over Abeltje ezel... Na de pauze de maaltijd. Ca 60 deelnemers. Hier de  [..]

Lees verder

Adventsmiddag 17 december 2019 Kurioskerk

Het bestuur van de PCOB-afdeling Leeuwarden nodigt u graag uit voor de komende Adventsmiddag van PCOB-Leeuwarden                            dinsdag 17 december 2019                in de grote zaal van de Kuriosk [..]

Lees verder

Welkomswoord op de Provinciale ontmoetingsdag Fryslân 2019

WELKOMSWOORD + INLEIDING op de PCOB-Ontmoetingsdag op 30 oktober 2019 in de Kurioskerk. Geachte dames en heren, Hartelijk welkom op deze PCOB-Ontmoetingsdag in Leeuwarden. Tige Wolkom! Dat zeg ik namens het team van PCOB-Leeuwarden dat deze bijeenkomst heeft voorbereid. U kunt ze he [..]

Lees verder

PCOB biedt aan ouderenadviseur

De ouderenadviseur is er met raad en daad voor alle senioren Het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen voor ouderen om langer thuis te blijven wonen. En bij alle voorzieningen komen ook nog eens regels [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen januari 2020

In de nieuwsbrief mededelingen van januari 2020 Belangenbehartiging voor senioren Contributie 2020 niet verhoogd Belasting aangifte over 2019 Ontwikkelingen KBO-PCOB Vernieuwt informatie bijeenkomst op 29 januari 2020 Kort verslag van de a [..]

Lees verder

Agenda ledenbijeenkomst 26 november 2019

Het PCOB-bestuur nodigt u graag uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 26 november 2019 in de grote zaal van de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur. Jan Adema van de Fûgelhelling in Ureterp vertelt over zijn beleve [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen december 2019

In de nieuwsbrief bestuur mededelingen van december 2019 Belastinginvullers gevraagd Nieuwe regelingen rondom collectiviteitskorting op ziektekostenverzekeringen Het bestuur wenst u gezegende Kerstdagen en heil en zegen voor het nieuwe jaar. [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen november 2019

In de nieuwsbrief bestuur mededelingen van november 2019 Het PCOB-afdeling Leeuwarden lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Activiteiten: Bezoek Fries Landbouwmuseum Leeuwarden (Goutum), KLAFA Chocola rondleiding chocoladefabriek Achlum, Praamvaren Leeuwarden [..]

Lees verder

NieuwsFlits 3 oktober 2019

Waarom een nieuwsflits van PCOB-afdeling Leeuwarden? Voor tussendoor is het wenselijk om een berichtje te sturen aan de leden met een e-mailadres. Vandaar een nieuwsflits. De Nieuwsbrief blijft De Nieuwsbrief PCOB blijf je gewoon op de vaste [..]

Lees verder

High Tea in restaurant ‘De Molen’, Zuidvliet 664 (12/11)

High Tea  in restaurant ‘De Molen’ op dinsdagmiddag 12 november 2019 Een volgende activiteit is een High Tea in restaurant ‘De Molen’, Zuidvliet 664, 8921 EZ Leeuwarden. De bediening in dit restaurant wordt ondermeer door mensen met een verst [..]

Lees verder

Wie zijn wij

De PCOB-afdeling Leeuwarden stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Leeuwarden in de meest uitgebreide zin te behartigen. Voorzitter Jeanet Dijkema-Reinders T 058-2660168 [..]

Lees verder

Meldpunt Energielasten Senioren

De energierekening stijgt hard. Veel harder dan eerder voorspeld door het kabinet. Dit is een klap voor mensen met een kleine beurs. Waaronder ouderen met een klein pensioen. Hun koopkracht loopt al jaren terug. KBO-P [..]

Lees verder

Middagreis ‘Gaasterland Eppingsstate’ 3 oktober 2019 (2)

Op stap met de middagreis van de PCOB-afdeling Leeuwarden naar het Streekmuseum Gaasterland in Sondel op 3 oktober 2019. Eppingastate een oude monumententale boerderij bezoeken uit 1850. Willem Eppinga van Streekmuseum Gaasterland in Sondel: “Wa’t wat bewarret, dy hat wat”. [..]

Lees verder

Middagreis ‘Gaasterland Eppingsstate’ 3 oktober 2019

Op donderdagmiddag 3 oktober 2019 al slingerend door het landschap arriveren we in Sondel bij de oude monumentale boerderij uit 1850 van Willem Eppinga. Hij verzamelt al zijn hele leven oud ‘boeren ark’. In een levendige vertelling maken we kennis met het boerenleven vanaf het begin van de vorig [..]

Lees verder

Foto’s dagreis ‘Openluchtmuseum Enkhuizen’ van 28 mei 2019

De dagreis ging dit jaar  de dagreis naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Veel gezien en gehoord over het leven in vroegere tijden in de vissersplaatsen rond de voormalige Zuiderzee. Er was volop tijd om gezellig bij te praten en het eten was voortreffelijk!  Jaap Dijkema heeft een kort filmpj [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen oktober 2019

In de nieuwsbrief bestuur mededelingen van oktober 2019 Kort verslag van de ledenvergadering van 24 september Toesparaak bij het 40-jarig bestaan van PCOB Leeuwarden-Centrum Middagreis'Gaasterland Eppingsstate op 3 oktoober is volgeboekt met deelnemers [..]

Lees verder

Agenda ledenbijeenkomst 22 oktober 2019

Het PCOB-bestuur nodigt u graag uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 22 oktober 2019 in de grote zaal van de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur. [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen september 2019

In de nieuwsbrief bestuur mededelingen van september 2019 Gemeente start met buurtkamers Provinciale Ontmoetingsdag Fryslân 30 oktober Kort verslag van de ledenvergadering van 16 april Activiteiten o.a. middagreis Gaasterland Nuttige (mai [..]

Lees verder

Agenda ledenbijeenkomst 24 september 2019

Het PCOB-bestuur nodigt u graag uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 24 septembert 2019 in de grote zaal van de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur. 'De vier jaargetijden' Dhr. Bijlsma uit Broeksterwoude toont prachtige natuuropnames in d [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen mei 2019

In de nieuwsbrief bestuur mededelingen van mei 2019: Kort verslag van de ledenvergadering van april 2019 PCOB-contributie voor 2019. Herinnering Website PCOB-Leeuwarden Jubileum PCOB-afdeling Leeuwarden-Centrum 40-jaar Uitstapje naar de Ae [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen april 2019

In de nieuwsbrief bestuur mededelingen van april 2019: Hulp of advies via Vrijwillige Ouderen Adviseur Kort verslag van de ledenvergadering van maart 2019 PCOB-contributie voor 2019. Herinnering Website PCOB-Leeuwarden KBO-PCOB Academie [..]

Lees verder

Agenda ledenbijeenkomst 16 april 2019

Het PCOB-bestuur nodigt u graag uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 26 maart 2019 in de grote zaal van de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur. ‘Gods Woord verspreiden, ook achter het IJzeren Gordijn’ Piet en Ida Hollander uit Leeuwarde [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen maart 2019

In de nieuwsbrief bestuur mededelingen van maart 2019: Hulp of advies via Vrijwillige Ouderen Adviseur PCOB-contributie voor 2019 Kort verslag van de ledenvergadering van 26 februari Belastingservice Fryslân Dagreis 2019 naar Zuiderzeemus [..]

Lees verder

Agenda ledenbijeenkomst 26 maart 2019

Het PCOB-bestuur nodigt u graag uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 26 maart 2019 in de grote zaal van de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur. ‘Een leven lang in de gevangenis’. Hoe kunnen mensen de draad weer oppakken in de huidige maa [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen februari 2019

In de nieuwsbrief bestuursmededelingen van februari 2019: Hulp of advies via Vrijwillige Ouderen Adviseur PCOB-contributie voor 2019 is ongewijzigd Kort verslag van de ledenvergadering van 22 januari Jaarverslag 2018 PCOB-afdeling Leeuwarden [..]

Lees verder

Agenda jaarvergadering 26 februari 2019

Het PCOB-bestuur nodigt u graag uit voor de jaarvergadering op dinsdag 26 februari 2019 in de grote zaal van de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Tijd: 14.30 uur – 16.30 uur. Jaarstukken: - Jaarverslag 2018 van de secretaris - Bespreking en goedkeuring  Jaarrekening [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen januari 2019

In de nieuwsbrief van januari 2019: - PCOB biedt aan: Vrijwillige Ouderenadviseur VOA - Contributie 2019 niet verhoogd! - Collecties Lief en Leed - Website PCOB-afdeling Leeuwarden - Verslagen ledenvergaderingen van dinsdag 27 november en 18 december - Uitslag enquête ‘Waar gaat de reis naa [..]

Lees verder

Agenda ledenbijeenkomst 22 januari 2018

Het PCOB-bestuur nodigt u uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 22 januari 2019 in de grote zaal van de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Tijd: 14.30 uur - 16.30 uur. Jan Kees Toxopeus van Brandweer Frylân maakt in woord en beeld duidelijk wat wij als senioren kunnen doen aan brandpreven [..]

Lees verder

2019 folle lok, seine en sûnens

Graag willen wij als bestuur van PCOB-afdeling Leeuwarden u Gods zegen toewensen voor het nieuw begonnen jaar 2019. ‘FOLLE LOK,  SEINE en SÛNENS ‘ voor u allen persoonlijk. [..]

Lees verder

Kerstdagen 2018

Licht dat de duisternis verdrijft liefde dat harten verwarmt inspiratie om er te zijn voor de ander Teksten uit het lees [..]

Lees verder

Waar gaat de dagreis van 2019 naar toe? De uitslag.

Komt er weer een dagreis in 2019, georganiseerd door PCOB Leeuwarden? En zo ja, waar gaat de reis dan naar toe? Uitslag enquête ‘Waar gaat de reis naar toe?’: Ingeleverd 39 formulieren: - Dagreis: 18 - Middagreis 8 - Dag en middagreis 9 - Tussenreis 4 Reissuggesties: • Noordholland [..]

Lees verder

Train-de-trainer-bijeenkomst belastingservice

De PCOB-afdeling Leeuwarden biedt aan hun leden hulp bij de belastingaangifte. Deze belastingservice wordt verzorgd door vrijwillige belastinginvullers. De KBO-PCOB organiseert een train- de- trainersbijeenkomst voor mensen die in hun eigen regio/provincie belastinginvullers willen bij gaan schol [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen december 2018

In de nieuwsbrief van december 2018: – Adventsviering met ‘Patrimonium’ 18 december 14:00 uur – Besturen KBO Leeuwarden en PCOB Leeuwarden spreken elkaar – Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) PCOB Leeuwarden volgt het landelijk protocol – Het PCOB-lidmaatschap loopt per kalenderja [..]

Lees verder

Agenda ledenbijeenkomst 27 november 2018

Het PCOB-bestuur nodigt u graag uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 27 november 2018 in de grote zaal van de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Tijd: 14.30 uur - 16.30 uur. Jaap de Groot neemt ons mee op een stadswandeling door Leeuwarden. Via een beamerpresentatie laat hij ons genieten [..]

Lees verder

Bijtanken & Oppoetsen

Een opfriscursus van de verkeerstheorie op een middag in Leeuwarden of in Stiens. Is dit voor u? Tijdens een middag worden ouderen op een interactieve wijze up-to-date gebracht van de nieuwe verkeersregels en –borden. Deelname is gratis, inclusief een lesboekje. Eens in de zoveel tijd brengt u [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met bestuursmededelingen november 2018

In de nieuwsbrief van november 2018: – Bezoek aan het Schoolplatemuseum   (Zie ook bij agenda 13 november 2018) – Film : Double Indemnity   (Zie ook bij agenda 15 november 2018) – Waar gaat de dagreis van 2019 naar toe? – Verslag van de onlangs gehouden ledenvergade [..]

Lees verder