Afdeling Hoogezand-Sappemeer
Dhr. M. Dekker (Meint)
T: 0598-326969
E: pcobhoogezandsappemeer@gmail.com

Belangrijke stap afdelingen van de KBO en PCOB Hoogezand-Sappemeer

De leden stemmen in met het vormen van een gezamenlijk bestuur.

Een belangrijke stap voor de afdelingen van de KBO en PCOB in Hoogezand-Sappemeer.

Al geruime tijd was er een plezierige en constructieve samenwerking tussen de beide afdelingen. Op 7 november 2017 heeft het gezamenlijke bestuur de leden geraadpleegd om verdere stappen te nemen tot het vormen van 1 bestuur, die de programma’s voor de leden voorbereid en de belangenbehartiging voor alle leden in de nieuwe gemeente Midden -Groningen doet.

George Kerdijk leidde de bijeenkomst om ons een inzicht te geven hoe we om kunnen gaan met de cultuurverschillen tussen de KBO en de PCOB.

Na een uitgebreide discussie met de aanwezige leden (62 personen) vroeg de plv. voorzitter Meint Dekker de leden om instemming met de voorgestelde bestuurlijke samenvoeging en verdere samenwerking.  Allen stemden er mee in.

De afspraak om de religie gebonden bijeenkomsten zoals Pasen, Kerst en de nieuwjaarsviering in eigen KBO of PCOB-kring te vieren blijft gehandhaafd.

Na de pauze genoten we van het reisverslag naar Peru. George Kerdijk liet ons geweldige dia’s  zien, voorzien van verhalen en ervaring van hem op deze reis.

Hoogezand. 20 nov. 2017. Siena Ottens.

<< Vorige pagina