Afdeling Hoogeveen
Dhr. P.A. van de Beld
E: hoogeveen@pcob50plus.nl

Van het bestuur

Van de PCOB regio-coördinator voor Drenthe-zuid, dhr. L. Moerman, ontving het bestuur een uitnodiging voor een bijeenkomst in de Voorhof te Westerbork op 17 april jl.Deze bijeenkomst was voor alle PCOB-afdelingen in zuidelijk Drenthe.

Ter bespreking lag een concept startnotitie op tafel met de titel “KBO-PCOB Drenthe vernieuwt, 2019”. Het platform Drenthe wil graag in gesprek met de afdelingsbesturen van zowel de PCOB als de KBO over de toekomst van de ouderenbonden in deze provincie.

In de inleiding van de notitie lezen we dat in Drenthe door beide bonden is afgesproken om gezamenlijk het proces van verandering in te gaan. We doen dit op basis van respect voor elkaars achtergronden. Ook is het vertrouwen uitgesproken om dit samen te doen. Niet forceren maar ieder lid van beide bonden meenemen en werken aan een nieuwe werkelijkheid om een aantrekkelijke bond te worden voor de nieuwe senioren.

In deze bijeenkomst werden aan de regio-coördinatoren dhr. Braam en dhr. Moerman vele kritische vragen gesteld, nog vóór een bespreking van de startnotitie aan de orde kwam. Een inhoudelijke bespreking volgt dus nog te zijner tijd. Wel ontvingen de afdelingsbesturen een viertal vragen om schriftelijk te beantwoorden en te retourneren. Wat zijn voor de PCOB de belangrijkste vragen m.b.t. de samenwerking met de KBO? En, welke mogelijkheden van samenwerking zijn er op plaatselijk niveau. Mogelijk zijn er nog andere onderwerpen waar gezamenlijk aandacht voor gevraagd kan worden. Voorlopig genoeg stof om over na te denken.

Dinsdag 21 mei 2019 kwam het bestuur van KBO en PCOB weer bijeen in Het Knooppunt en waren de notitie “KBO-PCOB Drenthe vernieuwt, 2019′ en de genoemde vragen enkele van de agendapunten.

 De zomer komt er weer aan!

In de komende zomertijd ligt het vergaderwerk etc. even stil. De ledenbijeenkomsten starten weer in september. Wel zijn er de fietstochten voor de leden, georganiseerd door de reiscommissie. De mensen die meegaan met de vakantieweek naar het Tecklenburgerland: een fijne week gewenst en veel reisgenoegen!

Overigens allen, wel of niet aan huis gebonden: een mooie zomertijd in goede gezondheid gewenst!

<< Vorige pagina