Afdeling Hoogeveen
Dhr. P.A. van de Beld
E: hoogeveen@pcob50plus.nl

Het bestuur bestaat uit

Voorzitter:         Dhr. J. Bakker

2de  Voorzitter,   Mevr.  E. Bakker-van Dijk

Secretaris,         Dhr. P.A. v.d. Beld

Penningmeester: Dhr. A. v.d. Pol

2de Penning-      Vacature

Alg. adjunct       Dhr. E. de Jonge

Activiteiten:       Dhr. P. Groendijk

Notulist:            Vacature

<< Vorige pagina