Afdeling Hoogeveen
Dhr. P.A. van de Beld
E: hoogeveen@pcob50plus.nl

Actieve leden

Elk voorjaar heeft het bestuur een gesprek(je) met een afvaardiging van de verschillende taakgroepen. Na de reiscommissie en ledenadministratie was op 3 april de taakgroep Lief en leed, anders gezegd de bezoekcommissie, uitgenodigd om verslag te doen van het bezoekwerk.

Secretaris dhr. J. Groenink informeerde het bestuur over de afgelegde bezoeken. Ruim 400 leden in de leeftijd 80-plus worden minimaal eens per jaar bezocht. Daarbij vaak ook in lief en leed situaties. Veel ontvangers stellen een bezoek zeer op prijs! De dames en heren bezoekers ervaren het als een dankbare taak. Het aantal bezoeken neemt toe omdat de groep 80-jarigen stijgt en uitbreiding van het aantal bezoekers is zeer welkom! Het bestuur dankt allen die zich voor deze taak inzetten.

Woensdag 13 maart kwam een aantal bezorgers van het PCOB ledenmagazine bijeen in een zaal van de Goede Herderkerk. Ook dit is een jaarlijks overleg over de werkzaamheden om de Nieuwsbrief en het ledenmagazine te verspreiden. Coördinator is dhr. Piet Groendijk. Alle ledenmagazines worden vanuit Utrecht naar dhr. Kats gestuurd. Daarna wordt op maandagochtend het aantal per wijk uitgeteld en een Nieuwsbrief toegevoegd. De bezorgers halen de bladen op bij de Goede Herderkerk en brengen deze vervolgens rond. Sommigen doen zelfs twee wijken. Dank ook aan deze actieve leden die tien maal per jaar bij goed of slecht weer er op uitgaan!

Jaarlijks nodigt het bestuur de nieuw ingeschreven leden vanaf april vorig jaar uit voor een kennismaking met onze PCOB afdeling. Zij kwamen bijeen op 27 maart in de torenzaal van de Goede Herderkerk. De bestuursleden stelden zich voor en gaven algemene informatie over KBO/PCOB landelijk en onze plaatselijke afdeling. Ook de verschillende taakgroepen presenteerden zich en vertelden in kleinere kring over de activiteiten en werkzaamheden. Een overzicht van alle informatie, bezigheden van taakgroepen, contacten en samenwerkende instanties etc. is opgenomen in een speciale Nieuwsbrief met de naam “de PCOB zoekt u”. Enkelen van de elf aanwezige leden meldden zich spontaan voor

uitvoering van een taak. Daarvoor onze dank!

P. A. van de Beld

<< Vorige pagina