Afdeling Hendrik Ido Ambacht
Dhr. A.B. Smit
E: allesmit65@gmail.com

Uw inbreng is van harte welkom

Ook de plaatselijke afdeling is er ten dienste van u. Mochten er zaken zijn waarvan u vindt dat deze onvoldoende aandacht krijgen, laat het ons weten. Hebt u voorstellen, schroom niet deze onder onze aandacht te brengen. Natuurlijk hebben we onze ledenvergaderingen hiervoor, maar in een brief of e-mail kunnen zaken wat meer uitgebreid en overwogen tot uitdrukking worden gebracht. Laten we gezamenlijk, bestuur en leden, ervoor zorgen dat de PCOB hier ter plaatse een levendige en waardevolle organisatie is en blijft.

<< Vorige pagina