Afdeling Hendrik Ido Ambacht
Dhr. A.B. Smit
E: allesmit65@gmail.com

Ook op de website staat de Diamant

De volledige Diamant wordt elke keer ook op de website van de PCOB gezet.
U kunt die als het volgt vinden:
Ga naar: www.pcob.nl
Klik boven “in de regio” aan
Selecteer het gewest: Zuid Holland
Kies de rubriek: Nieuwsbrieven met Hendrik Ido Ambacht

U kunt daar ook de nieuwsbrieven van de andere afdelingen vinden.
Veel plezier met het zoeken en het kijken.

<< Vorige pagina