Afdeling Hendrik Ido Ambacht
Dhr. A.B. Smit
E: allesmit65@gmail.com

Ledenadministratie

Aan de leden van de afdeling Hendrik-Ido-Ambacht vragen wij om wijzigingen in uw gegevens, zoals verhuizingen, verandering van telefoonnummer e.d. te melden bij onze ledenadministrateur: de heer A.B. Smit, tel.: 06 40000371 of via email allesmit65@gmail.com.
Andere gegevens van persoonlijke aard, waarvan u vindt dat die voor het bestuur van belang zijn om te weten, graag doorgeven aan het secretariaat.

<< Vorige pagina