Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Heerenveen

Contributie 2020

Voor de hoogte van de contributie, bankrekeningnummer en penningmeester zie "Informatie over bestuur, ondersteuning en gegevens 1e halfjaar 2020" Contributie 2020: individueel: € 35,00; echtparen: €58,00 over te maken op bankrekening: NL37 ABNA 0445 4062 40 t.n.v. PCOB Hee [..]

Lees verder

Ledenadministratie

Mutaties (verhuizingen, bericht van overlijden) graag doorgeven aan onze ledenadministratie. Het verdient aanbeveling om de aanmelding van nieuwe leden, de uitschrijving van leden en andere mutaties voor de ledenadministratie rechtstreeks door  te geven aan onze eigen ledenadmin [..]

Lees verder

Omzien naar elkaar

Graag het wel en wee van leden melden aan de bezoekerscommissie. Voor de gegevens van de contactpersoon bezoekerscommissie zie "Informatie over bestuur, ondersteuning en gegevens 2e halfjaar 2019" of klik op onderstaande link [..]

Lees verder

Coördinator verspreiding Magazine van KBO-PCOB en Nieuwsbrief

Magazine KBO-PCOB: Het landelijke magazine wordt in de regel in de eerste week van de nieuwe maand in de bus gedaan. In de zomer wordt het gecombineerde nummer juli/augustus in de eerste week van juli bezorgd en in de winter wordt het gecombineerde nummer december/januari in de e [..]

Lees verder

Laat u bijstaan door de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’S)

“Ouderen helpen en adviseren op allerlei probleemgebieden.” Er komt veel op ouderen af:  b.v. wijzigingen  van overheidsregels, snelle digitale technieken en het gebruik van de computer, hulpmiddelen aanvragen, woningaanpassingen, thuiszorg of huishoudelijke hulp, begeleidi [..]

Lees verder

Voor vragen en hulp bij het invullen van belastingbiljetten.

Evenals voorgaande jaren kunt u gebruik maken van de belastinginvullers. Zij zijn weer bijgeschoold en willen u graag van dienst zijn. De bijdrage is wel wat verhoogd en bedraagt nu € 12,50 als lid. Voor niet leden € 22,50. Voor de contactgegevens van de belastinginvuller [..]

Lees verder