Afdeling Hardinxveld-Giessendam
Dhr. L.A. van Wingerden (Leen)
T: 0184-670414
E: leen.van.wingerden@online.nl

Programma 2019

Ledenbijeenkomsten 2019

De ledenbijeenkomsten zijn op woensdag, aanvang om 14.15 uur.

Locatie

10 april en 23 oktober in het Kerkcentrum. Paulus Potterstraat 20, Boven-Hardinxveld.

Overige data in De Parel, Talmastraat 9.

Programma

Voor een aantal data wordt nog aan de programmering gewerkt.

Intussen hebben we al weer enkele activiteiten achter ons:

9 januari  Nieuwjaarsontmoeting. We keken met elkaar (95 aanwezigen) naar het Nederland van ruim 50 jaar geleden met de film ‘Alleman’ van Bert Haanstra. Een geslaagde middag met toe een hapje en een drankje.

6 februari  Jan Trapman, natuuropnamen De Hoge Veluwe. Een heel geslaagde bijeenkomst verzorgd door een lid van onze afdeling, natuurkenner en -fotograaf, die zijn verhaal altijd goed weet te brengen. Een middag met 117 aanwezige leden plus 2 gasten.

6 maart  Frans van Eekelen, Van Willem tot Willem. Lezing met beelden uit de met elkaar verwezen geschiedenis van Oranje en Nederland. 87 aanwezigen volgden het uitgebreide verhaal, van Willem van Oranje tot koning Willem-Alexander.

10 april  Vooraf was er in het kerkcentrum, Boven-Hardinxveld, een geslaagd warm en koud buffet, met een eigen bijdrage van € 10 (erg laag – met Kerst wordt dat beslist weer hoger). Ruim 90 deelnemers. Daarna ons eigen Passie- en Paasprogramma, meditatie door Ds. M.W. Westerink (Langerak). met zang door het duo Bertha en Bartha, samenzang en declamatie. Bij deze ontmoeting waren ca. 95 leden aanwezig.

15 mei  De Tweede Wereldoorlog. In 1944, 75 jaar geleden, werd het zuiden van ons land bevrijd. Voor het gebied waar wij wonen duurde de oorlog nog een lange, koude, benauwde winter door.  We begonnen met beelden van de Duitse inval. Thijs van Rees van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden deelde met ons het  verhaal van vooral zijn moeder; indrukwekkend. Daarna beelden van de bevrijding, waarna Thijs nog inging op een aantal vragen. Een bijzondere ervaring, met 80 leden en 9 gasten inclusief de spreker.

Er is ook kort aandacht besteed aan het jubileum van onze afdeling, die 30 jaar bestond; Leen van Wingerden is herbenoemd voor een volgende periode als bestuurslid.

We zien verder uit naar de volgende ontmoetingen:

11 september  – met een deskundige bij uitstek, pastor Marinus van den Berg, denken we na over het thema Eenzaamheid. Voor deze vergadering worden ook leden van de overige PCOB-afdelingen in de regio De Waarden uitgenodigd (ook PCOB Sliedrecht: welkom).

23 oktober  – mevr. G. Zijlstra staat met ons stil bij de Joodse feesten.

20 november  – we verwelkomen Open Doors, een internationaal actieve, in Nederland begonnen, organisatie die de vervolging van christenen in beeld brengt, en onze broeders en zusters ook actief ondersteunt.

18 december  Kerstprogramma, met een meditatie door Ds. H.E. Veldhuijzen, verder zang, verhaal, declamatie. Aansluitend een warm en koud buffet (met een eigen bijdrage; tevoren opgeven bij de secretaris).

(12 juni 2019)

<< Vorige pagina