Afdeling Hardinxveld-Giessendam
Dhr. L.A. van Wingerden (Leen)
T: 0184-670414
E: leen.van.wingerden@online.nl

Privacyregels

Als afdeling Hardinxveld-Giessendam van de PCOB hebben wij te maken met de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betreft de ledenadministratie, waarin naam, adres, woonplaats, geboortedatum, evt. huwelijksdatum, contactgegevens en evt. IBAN zijn opgenomen.

Die gegevens zijn nodig om de afdeling draaiende te kunnen houden, zoals ieder zal begrijpen.

 

Als onderdeel van een christelijke organisatie zien we het als onze opdracht om zelf een naaste te zijn voor anderen, en dat ook binnen de eigen afdeling te bevorderen. Een van de doelen van onze afdeling is ontmoeting tot stand te brengen, o.a. om eenzaamheid te bestrijden.

 

Om zo naaste te kunnen zijn geven we via ons contactblad onze leden de gelegenheid met andere leden mee te leven bij verhuizing, ziekte, overlijden of huwelijksjubileum. Dat brengt vanzelfsprekend ook het gebruik van persoonsgegevens mee.

Verder is het een logische zaak dat leden van de afdeling ervan in kennis worden gesteld als zich nieuwe leden hebben aangemeld.

 

Af en toe komt het voor dat leden bepaalde gebeurtenissen liever niet vermeld zien. Dan denken we bv. aan ziekte en jubilea. Zij zullen daarvoor hun redenen hebben, maar wat ons betreft is het jammer als er zo minder meegeleefd kan worden.

Aan deze leden vragen we hierbij dit aan ons door te geven, zodat we dit gegeven kunnen opnemen om er rekening mee te houden.

 

<< Vorige pagina