Afdeling Hardinxveld-Giessendam
Dhr. L.A. van Wingerden (Leen)
T: 0184-670414
E: leen.van.wingerden@online.nl

Gegevens PCOB afd. Hardinxveld-Giessendam

Algemene informatie over onze PCOB-afdeling

Onze afdeling is opgericht op 3 mei 1989 en bestaat uit ongeveer 530 leden.

Het bestuur telt momenteel 7 leden die met behulp van vrijwilligers diverse activiteiten organiseren. Er is nog wel een vacature voor 1e secretaris, en een voor ‘gewoon’ bestuurslid.

De belangrijkste activiteiten zijn de 9 ledenmiddagen . De inhoud is divers, zowel informatief, bezinning, dia’s van reizen, natuur.

Daarnaast wordt er in het zomerseizoen maandelijks een fietstocht georganiseerd, en is in 2018 voor het eerst een zomeractiviteit opgezet, met medewerking vanuit de Historische Vereniging. Ook in 2019 doen we dit weer, op 21 augustus. Zie hiervoor: Zomeractiviteiten.

Vóór de Paas- en na de Kerstvergadering organiseren we een warm en koud buffet, waarvoor de leden zich kunnen opgeven; de eigen bijdrage hiervoor wordt tevoren bekendgemaakt.
10 x per jaar geven we het Contactblad uit met alle activiteiten  en nieuws; dat wordt samen met het KBO-PCOB-magazine bij de leden bezorgd.
De contributie in 2019 bedraagt voor individuele leden € 30,50 en voor echtparen € 49,50 per jaar

De belangenbehartiging voor ouderen op het gebied van wonen, werken en welzijn wordt grotendeels gedaan op landelijk niveau door het hoofdbestuur in Utrecht.

Onze afdeling is vertegenwoordigd in of adviseert onze gemeente via het Platform Sociaal Domein (voorheen het Wmo-Platform), is verder betrokken bij de Klankbordgroep Servanda, het comité Dag van de ouderen en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV).

Bovendien is er contact met diverse andere organisaties zoals de Senioren Vereniging Hardinxveld-Giessendam.

 

(mei 2019)

<< Vorige pagina