Afdeling Hardinxveld-Giessendam
Dhr. L.A. van Wingerden (Leen)
T: 0184-670414
E: leen.van.wingerden@online.nl

Gegevens PCOB afd. Hardinxveld-Giessendam

Algemene informatie over onze PCOB-afdeling

Onze afdeling is opgericht op 3 mei 1989 en bestaat uit ca. 550 leden.

Het bestuur telt momenteel 8 leden die met behulp van vrijwilligers diverse activiteiten organiseren. Er is nog wel een vacature voor 2e secretaris.

De belangrijkste activiteiten zijn de 9 ledenmiddagen . De inhoud is divers, zowel informatief, bezinning, dia’s van reizen, natuur.

Daarnaast wordt er in het zomerseizoen maandelijks een fietstocht georganiseerd. Zie voor contactinformatie de colofon op pag. 2 van het Contactblad.

Vóór de Paas- en na de Kerstvergadering organiseren we een warm en koud buffet, waarvoor de leden zich kunnen opgeven; de eigen bijdrage hiervoor wordt tevoren bekendgemaakt.
10 x per jaar geven we het Contactblad uit met alle activiteiten  en nieuws; dat wordt samen met het KBO-PCOB-magazine bij de leden bezorgd.
De contributie in 2020 is ongewijzigd t.o.v. 2019 en bedraagt voor individuele leden € 30,50 en voor echtparen € 49,50 per jaar

De belangenbehartiging voor ouderen op het gebied van wonen, werken en welzijn wordt grotendeels gedaan op landelijk niveau vanuit KBO-PCOB.

Onze afdeling is vertegenwoordigd in of adviseert onze gemeente via het Platform Sociaal Domein (voorheen het Wmo-Platform), is verder betrokken bij de Klankbordgroep Servanda, het comité Dag van de ouderen en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV).

Bovendien is er contact met diverse andere organisaties zoals de Senioren Vereniging Hardinxveld-Giessendam.

 

(februari 2020)

<< Vorige pagina