Afdeling Ermelo
Dhr. J.H. van Wijk
E: jhhcvanwijk@hetnet.nl

Jubileumavond 13 april 2011

Voorzitter Klaas Kreuze kon op onze feestavond in de Immanuelkerk zo’n driehonderd aanwezigen begroeten, onder wie wethouder A. Nederveen namens de gemeente Ermelo.
Na de opening brachten de heren O. Pol namens het landelijk bestuur en J. Poortman namens het gewest van de PCOB hun gelukwensen over.
Daarna kwam – in de ogen van velen het hoogtepunt – Marten Kamminga ons het door hem gemaakte jubileumlied aanleren. Door zijn aanstekelijk enthousiasme geleid konden we al na tien minuten, met Marten op de piano en Dick van Asselt op het kerkorgel, aan de uitvoering beginnen. Het knalde eruit!

(voor het lied – muzieknotatie en vormgeving Wim Zevering, Compoprint, Ermelo – zie download)

Na deze ouverture wisselden voordrachtskunstenares, mevrouw Titia Verboom uit Hartenberg, en het Elspeets Mannen Ensemble elkaar af bij het hoofdprogramma. 
Mevrouw Verboom verwoordde het zo: ‘Mijn bijdrage heet Dubbel-op, want het ensemble zingt spirituele teksten en ik verwoord meer het alledaagse leven.’ Zo alledaags waren haar conferences nu ook weer niet. Vooral het verhaal van de emancipatie van boer Harm uit Drenthe was buitengewoon humoristisch. Onze (Drentse) voorzitter kon haar daarmee in vloeiend Drents complimenteren.Ook het Elspeets Mannen Ensemble, met liederen als Welk een vriend is onze Jezus, De kracht van uw liefde en Amazing Grace oogstte terecht zeer veel waardering.

De avond werd besloten met het zingen van het jubileumlied (we konden er niet genoeg van krijgen) en met gezang 390: ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’.
Gezien de vele spontane reacties kunnen we dankbaar terugzien op een zeer geslaagde jubileumviering. 

 

<< Vorige pagina

Downloads