Afdeling Ermelo
Dhr. J.H. van Wijk
E: jhhcvanwijk@hetnet.nl

Ermelo: Erbarmelo

‘Je leven lang zoek je het paradijs en ineens heb je het gevonden: Ermelo. Heerlijk dorp op de Veluwe, midden tussen de bossen en met stranden (aan het IJsselmeer) in de buurt, bevolkt door nette mensen die een wellevendheid demonstreren waarvan je in de Randstad alleen maar kunt dromen. Hier geen multiculturele drama’s, maar een monocultureel feest. Het hoge fatsoensniveau ter plaatse zal wel iets te maken hebben met de beschavende werking van het christendom. De idyllische gemeente maakt immers deel uit van de ‘Bijbelgordel’, de streken waar protestantse kerken grote invloed uitoefenen.’

Deze fraaie regels zijn niet verzonnen door de webmaster van de afdeling Ermelo, maar zijn een citaat uit Elsevier van 15 september 2007. We zijn het er natuurlijk wel mee eens, evenals met de ook in het artikel genoemde bijnaam die Ermelo met zijn vele zorginstellingen in de loop der jaren kreeg: Erbarmelo. In het dorp zijn ze te vinden: ’s Heeren Loo-Lozenoord, Groot Emaus, Veldwijk/Meerkanten en Sonneheerdt/Bartimeüs.

Deze zorg wordt prachtig vormgegeven in het beeld vóór het gemeentehuis, waarop de zeven werken van barmhartigheid worden uitgebeeld. Zes ervan zijn te vinden in Matteüs 25, 35-36, waar Christus ze opnoemt: hongerigen voeden, dorstigen laven, vreemdelingen herbergen, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. In het jaar 1207 voegde paus Innocentius III daar nog een zevende werk aan toe: de doden begraven.

<< Vorige pagina