Afdeling Ermelo
Dhr. J.H. van Wijk
E: jhhcvanwijk@hetnet.nl

Bestuur

ds. J. Boer                                       voorzitter

J.H. van Wijk                                secretaris (vanaf 27 maart 2019)

J.B. Kannegieter                            penningmeester

A. Fokkema-van den Brink         algemeen adjunct en lid reiscommissie

J. van den Berg-Foppen               lid activiteitencommissie

T. Werrie-Meijer                            lid activiteitencommissie

A. Paters-Voskuil                           lid reiscommissie en bezorging KBO-PCOB Magazine

E. van Loo                                       ledenadministrateur

 

 

<< Vorige pagina