Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Waar was Pasen 2020?

Lege kerken

Bij het grote feest van hoop en liefde bleven de kerken leeg. Ook onze afdeling heeft een streep door de Paasviering moeten zetten. Daar waar de mensen uitzagen naar oplossingen om de pandemie uit te bannen en verlangden naar een samenleving waar je ook echt ‘samen kunt leven’ kreeg de periode die we de veertigdagentijd noemen een schokkend einde. De coronacrisis (of te wel de angst om besmet te raken, ziek te worden, te sterven) bepaalde de opmaat naar het bevrijdingsfeest van Pasen. In deze crisistijd tonen de kille cijfers dat het als het ware iedere dag Goede Vrijdag is. Wereldwijd sterven er dagelijks duizenden mensen aan Covid-19. Vluchtelingen lijden ten hemel schreiend in kampen. Eenzaamheid alom, vooral bij senioren. Mensen raken hun inkomen kwijt en moeten een beroep doen op de voedselbank. Bij gezinnen die het moeilijk vinden in harmonie dicht op elkaar te leven doet zich meer en meer huiselijk geweld voor. De thuiszorg laat steeds vaker verstek gaan tot groot verdriet van betrokkenen.

Aan de andere kant: Voor wie het zien wil zit de paasgedachte in de afnemende sterfgevallen en ic-opnames. In een sterke verbetering van de luchtkwaliteit. In het tot rust komen en zich herstellen van de natuur (maar evenzeer van bewoonde gebieden) omdat de toeristen wegblijven. In het ontbreken van de dagelijkse files en het afnemende aantal doden in het verkeer. In de ruimte die wij elkaar geven vanwege de anderhalvemeter-maatregel. In het omzien naar elkaar door bijv. boodschappen te doen voor mensen in een thuissituatie of op kinderen te passen van ouders die een vitaal beroep hebben. In de tijd die beschikbaar is voor reflectie en bewustwording: alles wat vanzelfsprekend leek bleek dat niet te zijn. In de waardering die er is ontstaan voor degenen die werken in bijv. de zorg. In de sterk afnemende criminaliteit. In het feit dat uit onderzoek blijkt dat het virus nauwelijks lijkt te muteren: als er eenmaal een vaccin is kan het mogelijk een zekere periode bescherming geven en hoeft er niet (zoals bij griep wel het geval is) ieder jaar een nieuw vaccin te worden ontwikkeld.

De godshuizen bleven met Pasen leeg, maar gelukkig konden we bemoedigd worden door teksten en muziek in de Paasviering die TV Gelderland heeft uitgezonden. Een oecumenische dienst, live vanuit de Doesburgse Martinikerk. Volgens een medewerker van TV Gelderland hebben meer dan 200.000 mensen de dienst meegemaakt. Zoveel zitten er op een paasmorgen bij lange na niet in de samenwerkende lokale kerken. Oecumenisch en een geweldig bereik! Ook dat is Pasen.

 

<< Vorige pagina