Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Vrijwilliger, at your service!

Wat is vrijwilligerswerk?
Het is bijzonder waardevol dat in een maatschappij, waar de menselijke maat vaak wordt vergeten omdat economisch nut en commercialisering steeds meer bepalend zijn, mensen bereid zijn om zonder financiële vergoeding hun tijd en vaardigheden in te zetten voor anderen / de samenleving. Ook voor de vrijwilliger zelf is het positief wat voor anderen te kunnen betekenen, zich door vrijwilligerswerk verder te ontwikkelen en brede ervaring op te doen of gewoon, om structuur in de dag te houden.

Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd:
1. Zonder vergoeding;
2. Met een maatschappelijk doel;
3. Voor anderen (individuen, groepen of de samenleving in haar geheel)
4. Binnen een organisatie, met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Vrijwilligers zijn niet altijd gepensioneerd. Veel mensen die nog een betaalde baan hebben steken de handen als vrijwilliger uit de mouwen. Als werkloze 50 plusser is het des te meer nuttig en zinvol als vrijwilliger aan de slag te gaan. Het is belangrijk om vrijwillig parttime aan het werk te blijven en zo actief in de maatschappij te blijven staan. Daarmee wordt een brede ervaring opgebouwd die op een CV niet misstaat en de terugkeer naar de betaalde arbeidsmarkt positief beïnvloedt.
Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk of bij onze activiteiten of netwerken worden betrokken? Neem dan contact met ons op: tel. 0313-476584 of 0313-476508 / e-mail pcob.doesburg@live.nl. Zet uw talenten in voor senioren. U zult er geen spijt van hebben!

Belastingvrije vergoeding
Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura. Onkosten worden ook boven dit bedrag vergoed, maar moeten wel worden aangetoond. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

<< Vorige pagina