Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Voorkom inbraak

Voorkomen beter dan genezen
Het aantal woninginbraken is volgens het CBS de afgelopen jaren licht gestegen. De toename is reden voor de Vereniging Eigen Huis beelden van inbrekers op internet te plaatsen. Of dat veel uithaalt is zeer de vraag. Veel beter is de aandacht op het voorkomen van inbraken te richten. De volgende tips en wetenswaardigheden kunnen daarbij helpen.
Achterlangs
De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s). Dit onderstreept het belang sluitsystemen te gebruiken die ook van buitenaf bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft waarlangs gewoonlijk het huis wordt verlaten (de andere deuren en ramen kunnen van binnenuit goed afgesloten worden). Het risico op inbraak is in de namiddag net zo groot als in het tweede deel van de nacht. Vaak wordt vergeten overdag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen met alle risico’s van dien. Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.
Drie soorten maatregelen
De beveiliging tegen inbraak berust op het combineren van drie soorten maatregelen die door specialisten organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen genoemd worden.
1. Organisatorische maatregelen strekken er vooral toe de woning voor de dief onaantrekkelijk te maken, hem geen gelegenheid te geven en de buit zo laag mogelijk te houden.
2. Bouwkundige maatregelen hebben tot doel de toegang tot het huis te bemoeilijken.
3. Elektronische beveiliging is een aanvulling op de overige maatregelen en heeft naast een algemeen afschrikkende functie de taak een inbraak of een poging te detecteren en de omwonenden / politie te alarmeren.
Degelijk hang- en sluitwerk
De belangrijkste inbraakpreventie begint bij degelijk hang- en sluitwerk. Sommige verzekeraars geven bij het gebruiken van hang- en sluitwerk dat van het keurmerk SKG (met twee sterren) is voorzien korting op de inboedelverzekering. Het is bijna vanzelfsprekend dat ramen en deuren goed afgesloten moeten worden, ook bij korte afwezigheid. Leg geen sleutel onder de deurmat of bloempot. Goede buitenverlichting schrikt inbrekers af. Een schakelklok is daarbij handig. Voorbeelden van andere inbraakwerende voorzieningen zijn rolluiken en een alarminstallatie. Belangrijk is ladders niet voor het grijpen te laten liggen en ander klimmateriaal zoals vuilcontainers achter slot en grendel te plaatsen. Inbraak kan ook voorkomen worden door bepaald gedrag aan te passen. Laat bijv. nooit sleutels aan de binnenzijde in het slot zitten (dat vergemakkelijkt vaak de inbraak en inbrekers kunnen zo extra vluchtwegen creëren) maar berg ze op een vaste plaats op. Zet herkenbare dozen van nieuwe apparatuur niet bij het vuilnis. Hang autosleutels niet zichtbaar aan een haakje en stal waardevolle spullen niet uit. Bewaar bovendien niet teveel geld in huis. Het gebruik van een (degelijk bevestigd) kluisje is aan te bevelen.
Indruk
Geef de woning altijd een bewoonde indruk, vermijd tekenen van afwezigheid zoals:
* Een openstaande garagedeur zonder auto in de garage.
* Neergelaten rolluiken overdag evenals volstrekt duistere woningen s’avonds.
* Briefjes op de deur met de vermelding: “afwezig tot …”.
* Een volgepropte brievenbus.
Laat bij afwezigheid de radio spelen. Blijf op het antwoordapparaat vaag omtrent de reden van uw afwezigheid. Een bewoonde indruk kan ook geschapen worden door het gebruik van verlichting. Creëer een wisselend verlichtingsbeeld dat zoveel mogelijk overeenstemt met de normale gang van zaken. Om dit te realiseren kan gebruik worden gemaakt van tijdschakelaars.
Buurtpreventie
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Een gepaste nieuwsgierigheid voor wat er op straat en in de buurt gebeurt is een nuttige maatregel om diefstal te voorkomen. Wanneer u verdachte voertuigen of personen ziet, houdt dan een oogje in het zeil en verwittig indien nodig de politie. Geef ook geen inlichtingen over de afwezigheid van buurman of buurvrouw aan onbekenden. Hoge struiken geven misschien wel wat meer privacy maar maken dat een dief een woning gemakkelijk kan observeren en in alle rust kan werken.
Voorkom schade
Vermijd onnodige schade. Bij afwezigheid heeft het weinig nut binnendeuren en kasten af te sluiten. Het sluitmechanisme is doorgaans zo zwak dat het geen echte hindernis vormt, maar u hebt wel bijkomende schade bij het openbreken ervan. Hoe goed de beveiliging ook is, een inbraak is nooit 100 procent te voorkomen. Maak daarom foto’s van waardevolle voorwerpen en merk de spullen met postcode en huis-nummer.
Beproefde methoden
Inbrekers maken gebruik van een aantal beproefde methoden om in te breken. Een greep daaruit.
Deur of raam intrappen
Inbrekers kunnen een deur of raam (gedeeltelijk) intrappen om een woning binnen te komen. Het is lastig om dit soort inbraken te voorkomen. Tip van de politie: verstevig de deur met een extra slot op kniehoogte. Als waardevolle spullen uit het zicht worden opgeborgen zal een inbreker minder snel geneigd zijn uw woning uit te kiezen.
Cilinder afbreken
Inbrekers kunnen met een tang de cilinder van het deurslot afbreken en eruit trekken. Zonder cilinder is de deur gemakkelijk te openen. Deze manier van inbreken wordt de ‘Bulgaarse methode’ genoemd. Tip van de politie: laat goedgekeurde sloten met bijbehorend bouwbeslag in uw deuren en ramen installeren en gebruik deze ook consequent.
Deur openen door ‘hengelen’ via de brievenbus
Inbrekers kunnen het deurslot opentrekken via de brievenbus. Als de voordeur niet op slot zit kan een inbreker, met behulp van bijv. een kleerhangertje, de slothaak open trekken. Tip van de politie: draai de deur altijd op slot en haal de sleutel eruit. Plaats eventueel een kap over uw brievenbus zodat niemand via de brievenbus kan binnenkomen.
Babbeltruc
Inbrekers kunnen aanbellen met een smoesje en zo uw huis binnenkomen. Dit heet een babbeltruc. Babbeltrucs worden door zowel keurig als juist zielig uitziende personen gepleegd. Tip van de politie: wees gezond wantrouwig aan de deur! Vraag onbekende bezoekers altijd naar een identiteitsbewijs. Doe nooit zomaar open voor onbekenden. Eventueel kunt u een spionnetje (kijkgaatje) in de deur laten maken of een kierstandhouder monteren. U kunt hiermee de deur op een kier houden als u een onbekende bezoeker om een identiteitsbewijs vraagt. Handel zoveel mogelijk bij de deur af en vraag onbekenden niet zomaar binnen. Wees alert bij collectanten.
Insluipen
Inbrekers kunnen binnenkomen via een openstaand raam of een deur die niet op slot zat. Tip van de politie: doe ramen en deuren altijd dicht en op slot. Ook als u maar kort weg bent of bijvoorbeeld even naar boven gaat. Laat de sleutels niet in de sloten zitten. Plaats eventueel kierstandhouders als u ramen open wilt laten staan.
Flipperen om deur te openen
Inbrekers kunnen met een (bank)pasje tussen de deur en het kozijn het slot – de ‘dagschoot’ – indrukken en openen. Deze manier van inbreken wordt flipperen genoemd. Tip van de politie: u kunt het beste altijd de deur op slot draaien en de sleutel eruit halen. Ook kunt u een anti-inbraakstrip op ramen en deuren (laten) monteren.

<< Vorige pagina