Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Versterk financiële positie senioren

Meer aandacht voor voorkomen armoede
Veel senioren, voor én na hun pensioen, staan er financieel slecht voor. Dat blijkt uit Nibud- onderzoek. Dit sluit naadloos aan bij recent onderzoek van KBO-PCOB en bij de ervaring van de leden. Directeur Manon Vanderkaa: “Tussen de groepen senioren groeien de verschillen. Voor het risico op armoede moet meer aandacht komen.”
Getallen
Uit het Nibud-onderzoek blijkt dat een derde van de gepensioneerden moeilijk rondkomt. De helft van de gepensioneerde huurders en mensen die gescheiden zijn heeft moeite met rondkomen. Zo’n 36% van de gepensioneerden heeft minder dan €5.000 spaargeld. Manon Vanderkaa: “De uitkomsten liggen in lijn met die van ons jaarlijkse koopkrachtbelevingsonderzoek. Veel mensen maken zich zorgen over hun financiële situatie. Zes op de tien jongere senioren ligt er ’s nachts zelfs wakker van. Met name gepensioneerden met lage inkomens hebben weinig ruimte om hun zorguitgaven te betalen.”
Schijnzelfstandigen en werklozen
Van de voormalig zelfstandigen komt 44% moeilijk rond. Het Nibud wil dat alle werkenden voortaan verplicht pensioen gaan opbouwen, ook de zelfstandigen. KBO-PCOB vindt ‘sparen voor later’ belangrijk. “Maar voordat je pensioensparen voor zelfstandigen verplicht, moet je wel zorgen dat dit mogelijk is. Dus dring de hardnekkig hoge werkloosheid onder 50-plussers terug. Werkloosheid heeft immers de grootste gevolgen voor de pensioenopbouw. En maak een einde aan schijnzelfstandigheid. Versterking van de kwetsbare financiële positie van groepen senioren,
waaronder veel vijftigers en zestigers zonder werk, moet de hoogste prioriteit krijgen”, zegt Manon Vanderkaa.
50-plussers verplicht uitnodigen bij sollicitaties
Ondernemers geven aan nu steeds meer last te hebben van een personeelstekort. Dan is de huiver voor oudere werkkrachten, waarvan er nog vele tienduizenden aan de kant staan, niet goed verklaarbaar. Het verplicht uitnodigen van een senior kan op korte termijn een hulp zijn voor individuele werkgevers en werkzoekenden. Maar we moeten verder kijken, vindt KBO-PCOB. Nederland heeft een samenspel van maatregelen nodig om ouderen aan het werk te krijgen en te houden: scholing, bewustwording en maatwerk bij het begeleiden vanuit werk-loosheid. Dan kunnen senioren een nog krachtigere bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze economie.

Zware tijden voor oudere werkzoekende
De nieuwe cijfers over armoede en arbeidsmarkt zijn verontrustend. Oudere werkzoekenden komen moeilijk aan het werk. Tegelijkertijd neemt de armoede toe onder Nederlanders tussen de 55 en de 67 jaar. ‘Onbegrijpelijk en onacceptabel’, oordeelt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. De politiek is aan zet voor verbetering.
Onderzoek van hoogleraar arbeidsmarkt Joop Schippers brengt aan het licht dat werkgevers, zelfs in deze tijd van hoogconjunctuur, niet zitten te wachten op senioren. De helft van de werkloze 50-plussers zit een jaar of langer in de ww. Bij de hele groep ww’ers is dat een derde. Weliswaar vonden 21.000 ww’ers van 50 jaar en ouder een baan dit jaar, maar aan de andere kant zagen 27.000 hun WW eindigen zonder een baan te hebben gevonden. De meest recente cijfers van het UWV onderstrepen dit. De Telegraaf repte al van een ‘verloren generatie’ aan vijftigplussers en verwoordt de weerstand van werkgevers als ‘liever een vacature dan een 50-plusser in dienst’.
De cijfers
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam afgelopen week ook met cijfers en analyses over armoede en arbeidsmarkt. De kans op langdurige armoede is het grootste in de groep tussen de 55 en 65 jaar. Momenteel heeft 3,8% uit deze groep (huishoudens) een laag inkomen en dit aantal en percentage is groeiend. De AOW biedt inkomensbescherming boven de 66 jaar. Maar dat zegt niet alles. Uit eerdere cijfers van het CBS blijkt dat de koopkracht van ouderen de afgelopen tien jaar is gedaald, terwijl die van bijna alle andere groepen is gestegen. Bovendien is de kans op armoede boven de 65 jaar sinds 2011 gestegen. Werk beschermt tegen een laag of plotseling dalend inkomen. Helaas blijken de nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS niet in het voordeel van ouderen. Bij 45-plussers is het aandeel langdurig werklozen 58 procent, veel hoger dan bij andere groepen. Het herstel van de arbeidsmarkt gaat voor die groep ook veel moeizamer.
Politiek aan zet
Eind november bespreekt de Tweede Kamer de begroting 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Manon Vanderkaa: “Een mooi moment om de Tweede Kamer kleur te laten bekennen: accepteren we een ‘verloren generatie’ van werkloze vijftigers en zestigers in Nederland, of gaan we werk maken van fatsoenlijke opleidingen, fatsoenlijke baankansen en een fatsoenlijk inkomen voor senioren?”

<< Vorige pagina