Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Senioren willen wonen met zorg

Aanpassingen
De meeste senioren wonen nog steeds niet in een woning die geschikt is voor hun oude dag. Slechts vier van de tien woningen van senioren zijn aangepast voor zorg. De meeste aanpassingen zijn gedaan in de badkamer, zoals beugels en een lage instap voor bad of douche, en in het toilet. Zes van de tien woningen van senioren zijn dus nog niet aangepast voor bewoning voor de oude dag. Dit blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB naar de woonsituatie en woonwensen van senioren.
Onvoldoende
Maar liefst één op de vijf senioren geeft zijn woning een onvoldoende rapportcijfer voor de geschiktheid m.b.t. wonen in de toekomst. Het gemiddelde rapportcijfer is 6,9. De meeste problemen ondervinden senioren met trappen, drempels, geen toilet op slaapniveau, geen slaapkamer op begane grond en ongeschiktheid van de woning voor rolstoel en rollators. Eén op de zes senioren is van plan te verhuizen tussen nu en vijf jaar. De belangrijkste reden om te verhuizen is de woning zelf. De woning is te groot, te klein of vereist te veel onderhoud of heeft steile trappen. Van de groep senioren die hun huidige woning een onvoldoende geeft, gaat zeker 35 procent verhuizen en van de groep die een voldoende geeft, gaat zeker 5 procent verhuizen.
Meest ideale woning
Gevraagd naar de meest ideale woning scoort de huidige woning in aangepaste vorm het hoogst, gevolgd door een gelijkvloers appartement. Maar opvallend vaak wensen senioren een woonvorm die er nog te weinig is: een wooneenheid met zorg of samenwonen onder gelijkgestemden met zorg dichtbij, zoals een hofje. Directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB: “Het is hoog tijd dat woningcorporaties, projectontwikkelaars, overheden én zorgaanbieders gaan samenwerken om meer woningen geschikt te maken voor de wensen en behoeften van senioren, nu en in de toekomst.”
Aanbevelingen
De Tweede Kamer debatteerde voorjaar 2019 over het thema Wonen en Zorg, in het kader van het programma Langer Thuis. KBO-PCOB heeft de Kamer de volgende aanbevelingen meegegeven:
* Creëer een grotere bewustwording onder senioren over de geschiktheid van de woning voor als zij bijvoorbeeld zorg (nodig) hebben.
* Stimuleer de verhuisbereidheid van senioren, bijv. met behulp van wooncoaches die de lokale regels kennen en ondersteuning bieden.
* Vergroot de bouwopgave die lokaal vorm krijgt en waarin de wensen, veelal maatwerk, van senioren zichtbaar zijn.
Een ander belangrijk punt is de toegankelijkheid van kleine woonzorgvormen, met name voor mensen met lagere en middeninkomens. KBO-PCOB is blij dat de minister deze zorgen deelt, maar de vraag is wel of de huidige stimuleringsregeling voldoende woningen voor deze doelgroep oplevert.

 

<< Vorige pagina