Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Samen sterk, word ook lid!

Wat doet de PCOB voor u?
De PCOB is op veel gebieden actief om de belangen van ouderen te behartigen, landelijk zowel als plaatselijk. Bij de Afdeling Doesburg:
* assisteren deskundige personen tegen geringe kosten bij het invullen van formulieren m.b.t. inkomstenbelasting, zorg- of huurtoeslag, etc. (belastinginvulhulpen);
* zetten zich (speciaal opgeleide) ouderenadviseurs in voor het verzorgen van uiteenlopende individuele ondersteuning. Deze dienstverlening is geheel gratis;
* worden interessante bijeenkomsten georganiseerd met een informatief en/of recreatief karakter;
* wordt regelmatig indringend overleg gevoerd met de gemeente en diverse instanties. Dat gebeurt vooral in overleg met de Unie KBO afdeling Doesburg via de SeniorenOrganisatie Doesburg e.o..

Waarom lid van de PCOB?
Omdat:
* individuele belangenbehartiging op een effectieve manier plaatsvindt en direct (via een ledenpas ook commercieel) voordeel oplevert;
* de belangenbehartiging zich uit solidariteitsoverwegingen ook uitstrekt tot senioren die in minder gelukkige omstandigheden verkeren;
* het belangrijk is om ouderenbeleid in brede zin voor nu en de toekomst mede gestalte te geven op de diverse terreinen als welzijn, huisvesting, ruimtelijke ordening, mobiliteit, inkomen en gezondheidszorg;
* de leden voortdurend op de hoogte worden gehouden van allerlei ontwikkelingen;
* het interessant en ontspannend is bijeenkomsten onder gelijkgestemden bij te wonen.;
* omzien naar elkaar belangrijk wordt gevonden.

Wat doet de Afdeling Doesburg e.o. nog meer?
* organiseert (behalve in de zomervakantie) iedere maand bijeenkomsten met een (sociaal) cultureel, recreatief en/of educatief karakter;
* houdt jaarlijks (samen met de diaconie van de Protestantse Gemeente Angerlo – Doesburg en van de Ooipoortkerk) een Paas- en Kerstviering die passend (drankje, hapje, e.d.) worden afgesloten;
* bezoekt leden in voor- en tegenspoed, vaak met een attentie uit het eigen ‘lief en leedfonds’;
* organiseert een jaarlijkse dagtocht en samen met de andere ouderenbonden een meerdaagse vakantiereis;
* adviseert en ondersteunt bij het aanvragen van subsidieverzoeken;
* geeft (al dan niet in samenwerking) cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten;
* verstrekt uiteenlopende informatie via haar periodiek ‘Berichten’ en op de website.

Vragen of aanmelden?
Neem gerust contact op met een bestuurslid. Voor adressen, telefoonnummers of e-mailadressen: zie elders op deze website. Ook kunt u onderstaande bon ‘blokken’, geselecteerd uitprinten, invullen en in de brievenbus doen bij een van de bestuursleden of kopiëren en ingevuld naar de secretaris mailen. Een individueel lidmaatschap kost 29,50 euro per jaar, een echtpaar betaalt 49 euro per jaar. Het is ook mogelijk ‘begunstiger’ van de PCOB afdeling Doesburg e.o. te worden.

Ik wordt lid van de PCOB!
individueel / met partner * (svp onderstrepen)

Naam: ………………………………………………………   Geboortedatum: ……………………………………

Naam partner: ………………………………………….  Geboortedatum: ……………………………………

Adres: ……………………………………………………….  Postcode/plaats: …………………………………..

E-mail: ……………………………………………………..   Telefoon : ………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………….

 

<< Vorige pagina