Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Rechter fluit gemeente terug

Mijlpaal in uitvoering WMO
KBO-PCOB blij met uitspraak over traplift.
In het verleden werd een verzoek om een traplift door diverse gemeenten geweigerd om de reden dat mensen van tevoren rekening moeten houden met hun eigen toekomstige hulpvraag en eerder maatregelen moeten nemen om de hulpvraag te voorkomen. Voorbeeld: een oudere dame vroeg een traplift aan op grond van de WMO. Ze wilde met haar toenemende beperkingen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De gemeente wees de aanvraag af omdat de vrouw had kunnen voorzien dat zij problemen zou krijgen bij het gebruik van haar woning. Zij had volgens de gemeente maatregelen moeten nemen om de hulpvraag te voorkomen. De Centrale Raad van Beroep heeft nu geoordeeld dat die gemeenten ondeugdelijke overwegingen hebben gebruikt om de aanvraag af te wijzen. Van burgers mag bij het beoordelen van een WMO-aanvraag wél een zekere mate van zelfredzaamheid worden verwacht. Maar van burgers mag niet worden verwacht dat ze rekening houden met toekomstige, onzekere gebeurtenissen in de gezondheidstoestand, zodat ze uiteindelijk een beroep op de WMO hoeven te doen. In juridisch jargon : de hulpvraag was misschien voorzienbaar, maar van de cliënt kon niet worden geëist maatregelen te treffen die de hulpvraag overbodig maakt. Wel kunnen voorzieningen worden geweigerd als een burger bijv. tot een verhuizing overgaat zonder rekening te houden met zijn beperkingen en de te verwachten ontwikkelingen daarvan.

<< Vorige pagina