Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Meer betaalbare woningen nodig

Meer betaalbare, levensloopbestendige woningen
In een brief aan de Tweede Kamer roept KBO-PCOB minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare, levensloop-bestendige corporatiewoningen te stimuleren. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “De huur van veel corporatiewoningen ligt voor een flink aantal senioren simpelweg te hoog.”
Debat
De Tweede Kamer debatteerde eind september over de stijgende huren en de hoge lasten waaronder veel huurders gebukt gaan. Bijna de helft van de 65-plus huishoudens, voornamelijk bewoners van een sociale huurwoning, heeft dusdanig hoge woonlasten dat zij de basis-uitgaven maar net kunnen betalen. Directeur Manon Vanderkaa: “Heel wat leden vertellen ons dat zij mede door die hoge huurlasten, niet langer het geld hebben om deel te nemen aan sociale activiteiten. Wij vinden dat onacceptabel.” Veel keuze heeft deze groep huurders echter niet, zegt Vanderkaa. “Gepensioneerden zijn niet meer in staat hun inkomen te verhogen. Sterker nog, door uitgebleven pensioenindexatie blijft hun inkomen al jarenlang fors achter. En verhuizen is vaak geen optie, want zie maar eens een goedkopere woning te vinden.”
Betaalbare woningen
KBO-PCOB roept de minister dan ook op om met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare, levensloopbestendige corporatie-woningen te stimuleren. Daarnaast ondersteunt KBO-PCOB de oproep van het Nibud aan zowel de sociale als de vrije sector beter rekening te houden met de betaalbaarheid van de huur, en op basis daarvan te komen met lagere huren en uniforme verhuurregels. Ook zet KBO-PCOB kritische kanttekeningen bij de Wet huur- en inkomensgrenzen. Die gaat het voor alleenstaande AOW’ers nog lastiger maken een betaalbare woning te vinden.
Gehoord
De boodschap van KBO-PCOB vond in de Tweede Kamer direct gehoor, vooral bij 50PLUS, de SP en de PvdA. Helaas konden de moties die zijn ingediend niet op een meerderheid rekenen. Wél gaat de minister, op verzoek van de Kamer, onderzoek doen naar de voordelen van samenwonen door onder meer AOW-gerechtigden. KBO-PCOB zal dat onderzoek op de voet volgen. Daarnaast zullen we blijven hameren op betaalbare, toegankelijke huren.

 

<< Vorige pagina