Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Ingrijpen gewenst!

Minister moet ingrijpen bij pensioenen!
De kans dat pensioenfondsen zouden moeten korten, werd steeds groter. “Ronduit dramatisch”, constateerde directeur Manon Vanderkaa. “Na jaren van niet-indexeren dreigt er korting. De minister moet ingrijpen!” AOW-verhoging alleen is daarbij niet voldoende” zo was haar pleidooi.

Wat is er aan de hand? Onderzoeksbureau Aon maakte bekend dat de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen gezakt is naar 98 procent. Een 100-procentdekking is vereist bij fondsen die al vijf jaar onderdekking hebben. Is de dekking niet volledig, dan moeten die fondsen de pensioenenuitkeringen verlagen. Dat moment kwam steeds dichterbij voor onder meer de pensioenfondsen PMT, PME en ABP. KBO-PCOB drong daarom meerdere malen bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werk-gelegenheid aan op actie.

Een belangrijke oorzaak voor de situatie is de aanhoudend lage rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren om hun verplichtingen te berekenen. “Die ligt al jarenlang vér onder het rendement dat de fondsen daadwerkelijk maken”, aldus Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. Dat de fondsen zich arm moeten rekenen, heeft grote gevolgen. Menig gepensioneerde heeft al meer dan tien jaar geen pensioenindexatie gehad. Daar komen nu kortingen bovenop. Een koopkrachtig pensioen, één van de beloftes uit het pensioenakkoord, is dan ver weg. Inmiddels dringt ook FNV aan op verhoging van de AOW. Een pleidooi dat KBO-PCOB eerder ook deed om de ergste financiële kwetsbaarheid tegen te gaan. Maar dat is niet voldoende. KBO-PCOB wil dat een rekenrente wordt gehanteerd die aansluit bij de rendementen die de fondsen maken. “De minister moet stappen in die richting zetten, om te voorkomen dat gepensioneerden wederom de klos zijn.”

Tussenoplossing
In 2020 hoeven de meeste pensioenfondsen niet te korten. Dat liet minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer onlangs weten. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Goed dat de minister nu ingrijpt. Maar we zijn er nog niet”. Door de maatregel van Koolmees hoeven pensioenfondsen pas te korten als de dekkingsgraad onder de 90 procent zakt. Op dit moment ligt de dekkingsgraad van de grootste pensioenfondsen boven die grens. Dat betekent dat de fondsen ABP, PFZW, PME en PMT in 2020 niet hoeven te korten. Datzelfde geldt voor de meeste andere fondsen.

KBO-PCOB heeft zich in de afgelopen maanden, samen met vakcentrales en seniorenorganisaties, alles op alles gezet om kortingen en premieverhogingen in 2020 niet door te laten gaan. Manon Vanderkaa: “Dat zou funest zijn voor het vertrouwen in het pensioenstelsel en in het pensioenakkoord dat we nu aan het uitwerken zijn”. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel om uiteindelijk tot een koopkrachtig pensioen – het doel uit het pensioenakkoord – te komen. Manon Vanderkaa: “Er is tien jaar niet geïndexeerd. Daar voelen gepensioneerden – en werkenden later – dagelijks in hun portemonnee, en daar moet snel verandering in komen”.

<< Vorige pagina