Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Grote chaos

Chaos bij CBR
Duizenden Nederlanders met een verlopen rijbewijs moeten maanden wachten, vertrouwelijke dossiers belanden bij anderen en de klantenservice is slecht bereikbaar.
Krakkemikkig
Uit onderzoek blikt dat een goed werkend en veilig ICT-systeem ontbreekt en sprake is van een veelheid aan vacatures die niet of slechts mondjesmaat vervuld kunnen worden. Het gevolg is dat de kans dat het werk door een krakkemikkige automatisering in de soep loopt groter is dan dat het wel goed gaat. Dat mag dan een verklaring zijn, maar het is geenszins een excuus. We mogen immers verwachten dat de overheidsdiensten waar de burger – in dit verband die van 75 jaar en ouder – een beroep op moet doen goed functioneert en kwalitatief op orde is. De achterstanden bij de verwerking van gezondheidsverklaringen lopen steeds verder op. Volgens het CBR zijn bij de wachttijden uitschieters van negentien weken, maar ook zeven maanden komt voor, zo blijkt uit publicaties
Oplossing
Een tijdelijke oplossing om de achterstand in te lopen is inmiddels gevonden: het kabinet heeft besloten dat sommige 75-plussers vanaf 1 december tijdelijk mogen blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Dit voorstel wordt ook wel de administratieve verlenging 75+ of coulance regeling genoemd. De mensen voor wie dan deze regeling geldt, krijgen tijdig een brief van het CBR.
Waarom deze regeling?
Het CBR loopt ernstig achter met het beoordelen van Gezondheidsverklaringen van 75-plussers. Daardoor komt deze groep in de problemen: hun rijbewijs verloopt voordat een besluit is genomen. Met deze regeling mogen zij in een aantal gevallen blijven rijden totdat het CBR een besluit neemt. Let wel, alleen in Nederland, niet daarbuiten. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben. Wilt u meer weten? Zie een uitgebreide beschrijving op rijksoverheid.nl/verlopenrijbewijs.
Aantal ouderen dat rijbewijs verlengt neemt toe.
Het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2018 is het aantal gezondheidsverklaringen gestegen tot 650.000, zo’n 8 procent meer dan een jaar eerder. Door deze stijging neemt de wachttijd bij het CBR toe. Dit kan oplopen tot zo’n zes maanden. Eerder besloot het CBR de capaciteit al te vergroten en adviseerde het bureau mensen die medische keuring moeten ondergaan dit tijdig aan te vragen. Beter is echter de leeftijdskeuring helemaal af te schaffen. Niet nieuw: in de ons omringende landen als België, Duitsland, Denemarken en Groot Brittannië kennen ze geen leeftijdskeuring (meer). Wel een meldplicht: de huisarts informeert de betreffende instantie als autorijden vanwege een verslechterende gezondheid een probleem wordt, waarna een keuring volgt. Hoe simpel kan het zijn…..

<< Vorige pagina