Afdeling Doesburg
Dhr. H.W. Lensink (Henk)
E: hwlensink@gmail.com

Bestuurssamenstelling

Bestuur PCOB-Afdeling Doesburg e.o.

* Waarnemend voorzitter:
Joke de Coninck
Hanzeplein 45
6981 LD Doesburg
tel. 0313-476584
e-mail: l.coninck1@chello.nl

* Lid:
Henk Lensink
Molengaarde 66
6983 BH Doesburg
tel. 0313-476508
e-mail: hwlensink@gmail.com

* Lid:
Anne-Marie Oosterwijk
Geerhuizen 2
6983 HD Doesburg
tel. 06-13357026

e-mail: annemarieoosterwijk@chello.nl

* Penningmeester:
vacature
De administratie wordt op
vrijwillige basis bijgehouden  door
Cees Westhoven
tel. 0313-474398
c.westhoven@chello.nl

* Belangenbehartiging:
vacature

De afdeling zoekt enkele bestuursleden. Wie voelt zich geroepen een bijdrage aan de activiteiten te leveren en zo van betekenis te zijn voor de senioren in Doesburg en omgeving? Het tijdsbeslag is variabel en afhankelijk van de afspraken die over de taakverdeling worden gemaakt. Belangstellenden kunnen zich bij de heer Henk Lensink, melden. Bij hem kan ook nadere informatie over de bestuursfuncties of andere (taak- of projectmatige) ondersteuning van de afdeling worden verkregen.

 

<< Vorige pagina