Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Doesburg

Waar was Pasen 2020?

Lege kerken Bij het grote feest van hoop en liefde bleven de kerken leeg. Ook onze afdeling heeft een streep door de Paasviering moeten zetten. Daar waar de mensen uitzagen naar oplossingen om de pandemie uit te bannen en verlangden naar een samenleving waar je ook echt [..]

Lees verder

Psychische virus

Coronaboodschap De boodschap van overheidswege die aan het begin van de coronacrisis door de overheid is uitgedragen was niet erg geruststellend: ‘Een flink deel van alle Nederlanders zal met het virus besmet raken. Een ‘ordelijk gedrag [..]

Lees verder

Impact elektronica op milieu

Smartphones Algemeen De winning van de belangrijkste mineralen in mobieltjes (goud, tin, kobalt en tantaal) hangt aan elkaar van oneerlijke en vervuilende praktijken zoals gewapende conflicten, kinderarbeid en [..]

Lees verder

Ledenbijeenkomsten en uitstapjes

Ledenbijeenkomsten Zolang de beperkende maatregelen vanwege de coronavirus van kracht zijn vinden de leden- en spelletjesbijeenkomsten, alsmede de overige activiteiten, geen [..]

Lees verder

Alcohol en gezondheid

Drankgewoonte baart zorgen Tijdens het koken, bij het eten, voor de televisie en als slaapmutsje. Onderzoek toont aan: we grijpen steeds makkelijker naar een wijntje, borrel of een glas koud bier. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt da [..]

Lees verder

Streamen is in

Muziekbibliotheek Het streamen van muziek, waarbij je als het ware gebruik maakt van een zeer omvangrijke digitale muziekbibliotheek, heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt. Hoe werkt kort en goed als volgt. [..]

Lees verder

Meer betaalbare woningen nodig

Meer betaalbare, levensloopbestendige woningen In een brief aan de Tweede Kamer roept KBO-PCOB minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op met concrete plannen te komen om de bouw van betaalbare, l [..]

Lees verder

Vergrijzing

Studie Het Centraal Planbureau (CPB) presenteerde een week voor Kerst de Vergrijzingsstudie 2019. Nadruk lag daarbij op de hoge kosten van de ouder wordende samenleving. KBO-PCOB plaatst hier kanttekeningen bij en wijst op de gure sc [..]

Lees verder

Zingeving

Beeldvorming In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig verbonden met aftakeling en kosten. Bij KBO-PCOB staat de levenskunst, kracht en wijsheid van senioren centraal. De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet a [..]

Lees verder

Brandpreventie

Hoe voorkomt u brand? Brand kan iedereen overkomen. De meeste slachtoffers vallen onder senioren die minder mobiel zijn en daardoor minder goed kunnen vluchten. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe u brand kunt voorkomen en wát u moet doe [..]

Lees verder

Voltooid Leven 75+

Inleiding In 2017 was de discussie over voltooide levens een gevoelig onderwerp bij de kabinetsformatie. Initiatiefneemster mevrouw Dijkstra (D66) diende namelijk toen nog vóór de formatie een wetsvoorstel in voor legalisering van hulp bij zelf [..]

Lees verder

Levenseinde

Praten over levenseinde van groot belang Uit het grote KBO-PCOB-onderzoek over de manier waarop senioren omgaan met het levenseinde, blijkt dat negen op de tien senioren hier regelmatig over nadenken. Driekwart praat er ook met ander [..]

Lees verder

Wie zijn wij?

Activiteiten PCOB afdeling Doesburg Zolang de beperkende maatregelen vanwege de coronavirus van kracht zijn vinden de leden- en spelletjesbijeenkomsten, alsmede de overige acti [..]

Lees verder

Nieuwe Koers KBO-PCOB

LEDENRAAD Op de agenda van de Ledenraadsvergaderingen KBO-PCOB staat de laatste tijd regelmatig het onderwerp: 'de toekomst van KBO-PCOB' vermeld. Volgend een korte beschrijving van de ontwikkeling over de samenwerking tussen beide s [..]

Lees verder

Kijk door de waan van de dag heen

‘Let op de blik van senioren’ We applaudisseren voor fitte senioren bij de finish van de Vierdaagse. Maar veel leeftijdsgenoten kunnen niet meer zo ver lopen. Ze moesten afscheid nemen van hun sportieve bezigheden. Wat dan? Oog h [..]

Lees verder

Ingrijpen gewenst!

Minister moet ingrijpen bij pensioenen! De kans dat pensioenfondsen zouden moeten korten, werd steeds groter. “Ronduit dramatisch”, constateerde directeur Manon Vanderkaa. “Na jaren van niet-indexeren dreigt er korting. De mini [..]

Lees verder

Grote chaos

Chaos bij CBR Duizenden Nederlanders met een verlopen rijbewijs moeten maanden wachten, vertrouwelijke dossiers belanden bij anderen en de klantenservice is slecht bereikbaar. Krakkemikkig [..]

Lees verder

Langer leven en ouder worden

Opleidingsniveau is van invloed Hoogopgeleiden kunnen veel langer in goede gezondheid van hun pensioen genieten dan laagopgeleiden. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat die ongelijkheid steeds groter wordt. [..]

Lees verder

Negatieve spaarrente?

Een negatieve spaarrente lijkt onvermijdelijk De kans groeit dat consumenten rente gaan betalen over hun spaar-geld. Dat is de verwachting nu de Europese Centrale Bank de rente nog verder wil verlagen. De veronderstelling is [..]

Lees verder

Wet Langdurige Zorg

Wat staat er in de Wet langdurige zorg (Wlz) Wanneer iemand de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, kan een beroep worden gedaan op de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijke voorwaarde vanuit de Wlz is dat s [..]

Lees verder

Jaarverslag 2018

Rechtspositie De Protestants Christelijke Ouderen Bond, afgekort PCOB, is een vereniging die is opgericht in 1960. De vereniging kent plaatselijke afdelingen. De PCOB-afdeling DOESBURG e.o. is opgericht op 26 januari 1988. De afdeling werkt op ba [..]

Lees verder

Dementie vraagt ook aandacht voor zingeving

Goede informatievoorziening Tijdens de week van euthanasie stond in 2019 het onderwerp dementie en euthanasie centraal. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zet in op goede informatievoorziening en discuss [..]

Lees verder

Wmo

De Wmo in het kort De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bestaat sinds 2015 en is bedoeld voor alle mensen die niet meer op eigen kracht zelfstandig kunnen functioneren, ook niet met behulp van familie, buren en vrienden. De Wm [..]

Lees verder

Versterk financiële positie senioren

Meer aandacht voor voorkomen armoede Veel senioren, voor én na hun pensioen, staan er financieel slecht voor. Dat blijkt uit Nibud- onderzoek. Dit sluit naadloos aan bij recent onderzoek van KBO-PCOB en bij de ervaring van de leden. [..]

Lees verder

Belastinginvullers gezocht!

Meld je aan! Belastinginvullers zijn voor een afdeling een mogelijkheid om leden een dienst te kunnen bieden en in contact te komen met potentiële nieuwe leden. Om de jaarlijkse IB campagnes tot een succes te maken is het belangrijk dat [..]

Lees verder

Senioren willen wonen met zorg

Aanpassingen De meeste senioren wonen nog steeds niet in een woning die geschikt is voor hun oude dag. Slechts vier van de tien woningen van senioren zijn aangepast voor zorg. De meeste aanpassingen zijn gedaan in de badkamer, zoals beugels e [..]

Lees verder

Let op bij oneerlijke verkoop

WEES ALERT! De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten met regelmaat voor agressieve telefonische verkoop. KBO-PCOB is blij met de waarschuwingen van de ACM en adviseert senioren: laat u niet in de luren leggen door verkoopp [..]

Lees verder

Sociale technologie

Technologische hulpmiddelen Sociale technologie gaat kort gezegd over alle actuele technologische hulpmiddelen die bijdragen aan de doelen in het sociaal domein. Denk aan online netwerken, sociale media, serious games, Virtual Reality-br [..]

Lees verder

Eenzaamheid

Inleiding Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Het is een persoonlijke beleving, zoals oo [..]

Lees verder

Vrijwilliger, at your service!

Wat is vrijwilligerswerk? Het is bijzonder waardevol dat in een maatschappij, waar de menselijke maat vaak wordt vergeten omdat economisch nut en commercialisering steeds meer bepalend zijn, mensen bereid zijn om zond [..]

Lees verder

Rechter fluit gemeente terug

Mijlpaal in uitvoering WMO KBO-PCOB blij met uitspraak over traplift. In het verleden werd een verzoek om een traplift door diverse gemeenten geweigerd om de reden dat mensen van tevoren rekeni [..]

Lees verder

Uit angst de deur niet meer opendoen?

Veiligheidsmonitor Zo’n 18 procent van de vrouwen zonder partner zegt vaak uit angst niet open te doen als er ’s avonds wordt aangebeld. Van de vrouwen met een partner is dit 10 procent. Vrouwen van 65 jaar of ouder zond [..]

Lees verder

Samen sterk, word ook lid!

Wat doet de PCOB voor u? De PCOB is op veel gebieden actief om de belangen van ouderen te behartigen, landelijk zowel als plaatselijk. Bij de Afdeling Doesburg: * assisteren d [..]

Lees verder

Kort Nieuws (Diverse items gezondheid)

61 artikeltjes over gezondheid 1. Nachtkrampen; 2. Extra kopje koffie: geen probleem!; 3. Radijsje snoepen; 4. Rugpijn; 5. Diabetes type 2; 6. Diabetes: leef gezond; 7. Langzaam opstaan voorkomt dementie; 8. Leve [..]

Lees verder

Knelpunten in zorg en ondersteuning

Senioren ervaren grote knelpunten Ouderen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten en zorgverleners lopen tegen grote knelpunten aan in de zorg en ondersteuning. Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat buren, fa [..]

Lees verder

Pas met ledenvoordeel

Profiteer er van! Leden van de PCOB hebben een PCOB-Ledenvoordeelpas. De pas heeft de vorm van een bankpas. Met deze pas maakt de PCOB landelijke voordeelpartners bekend, te weten: * Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zorgverzekeraar Pro Life [..]

Lees verder

Voorkom inbraak

Voorkomen beter dan genezen Het aantal woninginbraken is volgens het CBS de afgelopen jaren licht gestegen. De toename is reden voor de Vereniging Eigen Huis beelden van inbrekers op internet te plaatsen. Of dat veel [..]

Lees verder

Kort Nieuws (Diverse items algemeen)

21 artikelen: 1. Geld maakt gelukkiger; 2. WOZ-waarde te zien op internet; 3. SUN Doesburg e.o.; 4. Boodschappen doen; 5. WMO-voorziening op orde in Doesburg; 6. Raad [..]

Lees verder

Kort Nieuws (Diverse items Informatica)

21 artikelen 1. Breintrainers; 2. Vrienden maken; 3. Scannen; 4. Pincode; 5. Computerinloop; 6. Smartphone kopen/; 7. Phishing; 8. WhatsApp; 9. DigiD; 10. Misdrijf op PC of tablet; 11. Tips voor veilig webwinkel [..]

Lees verder

Ouderenmishandeling

Steeds groter probleem Ouderenmishandeling, door iemand met wie de oudere een persoonlijke en / of professionele afhankelijkheidsrelatie heeft, vormt een groeiend probleem. 1 op 5 thuiswonende ouderen wordt na de 6 [..]

Lees verder

Leeftijdsdiscriminatie

LEEFTIJDSDISCRIMINATIE BIJ DOORBEHANDELEN OUDEREN De afdeling Doesburg van de ouderenorganisatie PCOB vindt dat het gesprek over wel of niet doorbehandelen absoluut niet gekoppeld mag worden aan het debat over de k [..]

Lees verder

Tablets zijn in bij senioren

Inleiding Het gebruik van tablets onder senioren groeit. Dat is niet zo vreemd. Tablets zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Het is een soort lichte, draagbare computer met een plat scherm, zo groot als een pocketboek. Je kunt er veel mee do [..]

Lees verder