Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Doesburg

Nieuwe Koers KBO-PCOB

LEDENRAAD De agenda van de Ledenraad KBO-PCOB van maart 2018 had één belangrijk onderwerp: de toekomst van KBO-PCOB. Het onderwerp leidde tot een levendige gedachtewisseling en een positieve uitkomst. [..]

Lees verder

Versterk financiële positie senioren

Meer aandacht voor voorkomen armoede Veel senioren, voor én na hun pensioen, staan er financieel slecht voor. Dat blijkt uit Nibud- onderzoek. Dit sluit naadloos aan bij recent onderzoek van KBO-PCOB en bij de ervaring van de leden. [..]

Lees verder

Belastinginvullers gezocht!

Meld je aan! Belastinginvullers zijn voor een afdeling een mogelijkheid om leden een dienst te kunnen bieden en in contact te komen met potentiële nieuwe leden. Om ook de IB campagne 2018 tot een succes te maken is het belangrijk dat er [..]

Lees verder

Sociale technologie

Technologische hulpmiddelen Sociale technologie gaat kort gezegd over alle actuele technologische hulpmiddelen die bijdragen aan de doelen in het sociaal domein. Denk aan online netwerken, social media, serious games, Virtual Reality-bri [..]

Lees verder

Rechter fluit gemeente terug

Mijlpaal in uitvoering WMO KBO-PCOB blij met uitspraak over traplift. In het verleden werd een verzoek om een traplift door diverse gemeenten geweigerd om de reden dat mensen van tevoren rekeni [..]

Lees verder

Uit angst de deur niet meer opendoen?

Veiligheidsmonitor Zo’n 18 procent van de vrouwen zonder partner zegt vaak uit angst niet open te doen als er ’s avonds wordt aangebeld. Van de vrouwen met een partner is dit 10 procent. Vrouwen van 65 jaar of ouder zond [..]

Lees verder

Samenhangende Zorg

Pleidooi voor samenhangende zorg Voor de zomer van 2018 vond  een Kamerdebat plaats over een scala aan zorgonderwerpen. KBO-PCOB heeft ingezet op meer samenhang in de zorg voor ouderen. De betrokken Kamerleden zijn hiervan nadrukkelijk [..]

Lees verder

Vrijwilliger, at your service!

Wat is vrijwilligerswerk? Het is bijzonder waardevol dat in een maatschappij, waar de menselijke maat vaak wordt vergeten omdat economisch nut en commercialisering steeds meer bepalend zijn, mensen bereid zijn om zond [..]

Lees verder

Knelpunten in zorg en ondersteuning

Senioren ervaren grote knelpunten Ouderen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten en zorgverleners lopen tegen grote knelpunten aan in de zorg en ondersteuning. Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat buren, fa [..]

Lees verder

Eenzaamheid

Inleiding Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Het is een persoonlijke beleving, zoals ook blijkt [..]

Lees verder

Zingevings- en Levensvragen

Drie artikelen: 1. Voltooid Leven 2. Zingeving 3. Verdriet en Rouw 1. Voltooid Leven Ouderenorganisatie KBO-PCOB vindt het voorste [..]

Lees verder

Voltooid Leven

Wat is voltooid leven Bij voltooid leven gaat het om mensen die lijden aan een complex samenstel van factoren die met ouderdom gepaard gaan. Ze kunnen steeds minder, hebben steeds meer kwalen en zijn steeds afhankelijker van anderen. Gaandeweg merken [..]

Lees verder

KBO-PCOB ondersteunt manifest voor betere verpleeghuiszorg

Manifest verpleeghuiszorg Het bestuur van de PCOB afdeling Doesburg e.o. heeft in haar bestuursvergadering van oktober aandacht besteed aan het manifest van Hugo Borst en afgesproken als afdeling bij de landelijke organisatie KBO-PCOB te bepleite [..]

Lees verder

Wie zijn wij?

Activiteiten PCOB afdeling Doesburg Algemeen De PCOB is een belangenorganisatie voor senioren in [..]

Lees verder

Zorgen over pensioen

Pensioenpijn redelijk verdelen Een op de drie werknemers maakt zich zorgen over zijn pensioen. Maar de werknemer heeft volgens deskundigen te weinig inzicht in zijn of haar pensioen en komt daarom niet in het geweer. Veel mensen denken dat het we [..]

Lees verder

Pas met ledenvoordeel

Profiteer er van! Leden van de PCOB hebben een PCOB-Ledenvoordeelpas. De pas heeft de vorm van een bankpas. Met deze pas maakt de PCOB landelijke voordeelpartners bekend, te weten: * Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zorgverzekeraar Pro Life [..]

Lees verder

Kort Nieuws (Diverse items algemeen)

21 artikelen: 1. Geld maakt gelukkiger; 2. WOZ-waarde te zien op internet; 3. SUN Doesburg e.o.; 4. Boodschappen doen; 5. WMO-voorziening op orde in Doesburg; 6. Raad [..]

Lees verder

Kort Nieuws (Diverse items gezondheid)

50 artikeltjes 1. Nachtkrampen; 2. Extra kopje koffie: geen probleem!; 3. Radijsje snoepen; 4. Rugpijn; 5. Diabetes type 2; 6. Diabetes: leef gezond; 7. Langzaam opstaan voorkomt dementie; 8. Leven met pijn op de [..]

Lees verder

Kort Nieuws (Diverse items Informatica)

19 artikelen 1. Breintrainers; 2. Vrienden maken; 3. Scannen; 4. Pincode; 5. Computerinloop; 6. Smartphone kopen/; 7. Phishing; 8. WhatsApp; 9. DigiD; 10. Misdrijf op PC of tablet; 11. Tips voor veilig webwinkel [..]

Lees verder

Ouderenmishandeling

Steeds groter probleem Ouderenmishandeling, door iemand met wie de oudere een persoonlijke en / of professionele afhankelijkheidsrelatie heeft, vormt een groeiend probleem. 1 op 5 thuiswonende ouderen wordt na de 6 [..]

Lees verder

Leeftijdsdiscriminatie

LEEFTIJDSDISCRIMINATIE BIJ DOORBEHANDELEN OUDEREN De afdeling Doesburg van de ouderenorganisatie PCOB vindt dat het gesprek over wel of niet doorbehandelen absoluut niet gekoppeld mag worden aan het debat over de k [..]

Lees verder

Samen sterk, word ook lid!

Wat doet de PCOB voor u? De PCOB is op veel gebieden actief om de belangen van ouderen te behartigen, landelijk zowel als plaatselijk. Bij de Afdeling Doesburg: * assisteren d [..]

Lees verder

Tablets zijn in bij senioren

Inleiding Het gebruik van tablets onder senioren groeit. Dat is niet zo vreemd. Tablets zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Het is een soort lichte, draagbare computer met een plat scherm, zo groot als een pocketboek. Je kunt er veel mee do [..]

Lees verder

Voorkom inbraak

Voorkomen beter dan genezen Het aantal woninginbraken is volgens het CBS de afgelopen jaren licht gestegen. De toename is reden voor de Vereniging Eigen Huis beelden van inbrekers op internet te plaatsen. Of dat veel [..]

Lees verder

Reanimeren van senioren

STANDPUNT OUDERENBONDEN De PCOB heeft in samenwerking met o.a. Unie KBO een visie opgesteld over reanimatie. De discussie over het reanimeren van ouderen loopt [..]

Lees verder