Afdeling de Ronde Venen
Mevr. J. van de Westeringh-Kardol (Jacoba)
E: derondevenen@pcob50plus.nl