Afdeling De Bilt
Mevr. M. Westeneng-Schep
E: mwesteneng@gmail.com

Cosbo (Samenwerkende ouderenbonden)

Door het Cosbo worden vele activiteiten georganiseerd op allerlei gebied.

Raadpleeg hiervoor de website http://www.seniorenwelzijndebilt.nl/

Het Cosbo is het Centraal Orgaan Samenwerkende
Bonden van Ouderen. Hierin zijn vertegenwoordigd:
ANBO, de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen
PCOB, de Protestant Christelijke Bond van Ouderen
KBO, de Katholieke Bond van Ouderen

 

 

<< Vorige pagina