Afdeling Bommelerwaard
Mevr. M.M. van Rijswijk-Valk (Marry)
E: marryvanrijswijk@upcmail.nl

Service en Advies

Belastinghulp
Leden kunnen zich bij het invullen van belastingformulieren laten bijstaan door onze speciaal daartoe opgeleide vrijwillige belastingadviseur (verdere gegevens: zie bij “belasting adviseur”, onder ‘Organisatie van de afdeling’).

Belastingaangifte? Doen!
Het invullen van het aangiftebiljet is vaak niet eenvoudig. Hulp is daarom gewenst. De belastingservice van de PCOB voorziet in deze behoefte. Op dit moment zijn bijna 2500 vrijwilligers actief als belastinginvuller. Ook als u geen biljet heeft ontvangen, kan een belastinginvuller wat voor u betekenen. De teruggave hangt onder meer samen met de door u betaalde en niet-vergoede ziektekosten. De aftrek ziektekosten en andere buitengewone uitgaven is vervangen door een nieuwe fiscale regeling: de aftrek voor specifieke zorgkosten. Die zijn vaak hoger dan u denkt.

De belastinginvuller biedt, bij eenvoudige aangiften, hulp aan 65-plussers die lid zijn van de PCOB, met als inkomen alleen AOW of een aanvullend pensioen tot een totaal jaarinkomen van € 32.502,- (alleenstaanden) of € 47.880,- (gehuwden). U kunt ook terecht bij een belastinginvuller voor het invullen van een aanvraagformulier voor de zorgtoeslag / huurtoeslag.

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. Wel kunnen werkelijk gemaakte onkosten, zoals kopieerkosten en reiskosten (bij een huisbezoek) bij u in rekening worden gebracht. U mag erop vertrouwen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

(verdere gegevens: zie bij “belasting adviseur”, onder ‘Organisatie van de afdeling’).

 

<< Vorige pagina