Afdeling Bommelerwaard
Mevr. M.M. van Rijswijk-Valk (Marry)
E: marryvanrijswijk@upcmail.nl

Informatieve websites

Websites: Algemeen
www.sbog.nl
De Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland (SBOG) is een samenwerkingsverband van:
• het Gewest Gelderland van de ANBO voor 50plussers
• de Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren in Gelderland
• het Gewest Gelderland van de Protestants Christelijke Ouderen Bond

www.regiotaxigelderland.nl
Regiotaxi Gelderland is er voor iedereen, van jong tot oud en van individuele reizigers tot groepen. Mensen die aangepast vervoer nodig hebben, maken veelvuldig gebruik van de Regiotaxi. Voor reizigers die regelmatig de Regiotaxi gebruiken is er een speciale klantenpas.

www.valys.nl
Op familiebezoek of een dagje erop uit? Als u moeilijk loopt, in een rolstoel zit of een andere handicap heeft, is dat met alleen het openbaar vervoer misschien niet goed te doen. Voor korte afstanden is er in veel plaatsen een regiotaxi. En als u verder van huis wilt, is er Valys.

 

Websites: Info Gezondheid en Welzijn
www.consumentenzorg.nl
Vergelijkingssite van een beperkt aantal zorgverzekeraars.

www.kiesbeter.nl
Informatie van de overheid over zorg, zorgverzekeringen en gezondheid.

www.klachtenopvangzorg.nl
informatie over patiëntenrechten en klachtmogelijkheden.

www.meldpuntmedicijnen.nl
Wilt u de ervaringen met een bepaald medicijn van anderen bekijken?

www.postbus51.nl
Onder de rubriek “zorg en gezondheid”.

www.rechtopwmo.nl
"Recht op wmo.nl" is een informatieve website voor burgers over de Wmo. De website bevat alle actuele regels die gelden voor het recht op een Wmo-voorziening.

www.zorgverzekeraars.nl
Deze website is bedoeld als wegwijzer voor zorgconsumenten. Voor mensen dus die zorg nodig hebben. Maar ook voor mensen die zorg willen regelen voor een familielid of een andere naaste. Hier vindt u antwoord op vragen als: ‘Hoe kan ik zorg regelen?’ en ‘Wat zijn de kosten voor zorg?’.
 

<< Vorige pagina