Afdeling Bommelerwaard
Mevr. M.M. van Rijswijk-Valk (Marry)
E: marryvanrijswijk@upcmail.nl

Doelstelling

Wij willen ons manifesteren als een identiteitsgebonden organisatie, waarbij ons denken en handelen is gebaseerd op de Bijbel als Gods woord. Christelijke waarden en normen zijn kenmerkende elementen bij de inbreng van de leden. Dit is de basis van ons werk en daaraan zijn we herkenbaar.
De PCOB-afdeling Bommelerwaard is een organisatie, die zich inzet voor senioren door o.a. het organiseren van sociaal-culturele ontmoetingen en activiteiten.
Op plaatselijk niveau willen wij, in het kader van belangenbehartiging, samenwerken met collega ouderenbonden.                             Voorwaarde hierbij is dat de eigen organisatie en identiteit niet in het geding komen.

<< Vorige pagina