Afdeling Bommelerwaard
Mevr. M.M. van Rijswijk-Valk (Marry)
E: marryvanrijswijk@upcmail.nl

Contributiebedragen afdeling Bommelerwaard:

De afdeling Bommelerwaard van de PCOB hanteert de volgende contributiebedragen voor 2016:

Voor een individueel lidmaatschap:                € 35.50 per kalenderjaar

Voor een samenlevingsverband:                      €  55.00 per kalenderjaar

Opzeggen van een lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat.

<< Vorige pagina