Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Bommelerwaard

Jaarprogramma 2018-2019:

De middagen beginnen om 14.00 uur, tenzij anders wordt aangegeven. Dinsdag 30 oktober 2018: Vandaag komt Vincent van Poortvliet uit Bennekom ons vertellen over de molentypen in Nederland. Het accent ligt op de schoonhei [..]

Lees verder

Kleine excursies 2018

Voor 2018 staan de volgende kleine excursies gepland: Let op: alle excursies beginnen om 14.00 uur tenzij ander vermeld. U kunt zich bij de secretaresse opgeven. [..]

Lees verder

Jaarprogramma 2017-2018:

Dinsdag 24 april 2018: Vanmiddag hebben we als gastspreker dhr. Henk Schouten die een lezing zal verzorgen over de "Nieuwe Hollandse Waterlinie" aangevuld met een power-point presentatie. Hij geeft al 10 jaar rondleidingen op fort Vuren, deel van die indrukwe [..]

Lees verder

Contributiebedragen afdeling Bommelerwaard:

De afdeling Bommelerwaard van de PCOB hanteert de volgende contributiebedragen voor 2016: Voor een individueel lidmaatschap:                € 35.50 per kalenderjaar Voor een samenlevingsverband:                      €  55.00 per [..]

Lees verder

Service en Advies

Belastinghulp Leden kunnen zich bij het invullen van belastingformulieren laten bijstaan door onze speciaal daartoe opgeleide vrijwillige belastingadviseur (verdere gegevens: zie bij “belasting adviseur”, onder 'Organisatie van de afdelin [..]

Lees verder

Organisatie van de afdeling

Organisatie van de afdeling De afdeling is op 22 april 2008 opgericht en telt ongeveer 227 leden. De afdeling wordt binnen de kaders van de landelijke PCOB bestuurd door het afdelingsbestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. Als afdeli [..]

Lees verder

Informatieve websites

Websites: Algemeen www.sbog.nl De Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland (SBOG) is een samenwerkingsverband van: • het Gewest Gelderland van de ANBO voor 50plussers [..]

Lees verder

Rijbewijskeuring

Senioren mobiel dankzij voordelige rijbewijskeuringen Wie als 70-plusser graag auto wil blijven rijden, moet zich onvermijdelijk een keer medisch laten keuren. Voor niet iedereen valt dit moment exact samen met de 70e verjaardag. Doorslaggevend is de datum waarop het rijbewijs verloopt. Houd [..]

Lees verder

Doelstelling

Wij willen ons manifesteren als een identiteitsgebonden organisatie, waarbij ons denken en handelen is gebaseerd op de Bijbel als Gods woord. Christelijke waarden en normen zijn kenmerkende elementen bij de inbreng van de leden. Dit is de basis van ons werk en daaraan zijn we herkenbaar. D [..]

Lees verder