Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Bommelerwaard

Rabobank Clubsupport aktie 2019, oproep stemmen.

Stem nu op PCOB. afd. Bommelerwaard, uw eigen afdeling van de PCOB: Rabobank steunt met de Rabobank Clubsupport Campagne de verenigingen en stichtingen in uw regio. Elk jaar stelt de bank hiervoor een bedrag b [..]

Lees verder

Doelstelling

Wij willen ons manifesteren als een identiteitsgebonden organisatie, waarbij ons denken en handelen is gebaseerd op de Bijbel als Gods woord. Christelijke waarden en normen zijn kenmerkende elementen bij de inbreng van de leden. Dit is de basis van ons werk e [..]

Lees verder

Kleine excursies 2019

Voor 2019 staan de volgende kleine excursies gepland: Let op: alle excursies beginnen om 14.00 uur tenzij ander vermeld. U kunt zich bij de secretaresse opgeven. Donderdag [..]

Lees verder

Organisatie van de afdeling

Organisatie van de afdeling De afdeling is op 22 april 2008 opgericht en telt ongeveer 227 leden. De afdeling wordt binnen de kaders van de landelijke PCOB bestuurd door het afdelingsbestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. Als afdeli [..]

Lees verder

Contributiebedragen afdeling Bommelerwaard:

De afdeling Bommelerwaard van de PCOB hanteert de volgende contributiebedragen voor 2016: Voor een individueel lidmaatschap:                € 35.50 per kalenderjaar Voor een samenlevingsverband:                      €  55.00 per [..]

Lees verder

Rijbewijskeuring

Senioren mobiel dankzij voordelige rijbewijskeuringen Wie als 70-plusser graag auto wil blijven rijden, moet zich onvermijdelijk een keer medisch laten keuren. Voor niet iedereen valt dit moment exact samen met de 70e verjaardag. Doorslaggevend is de datum waarop het rijbewijs verloopt. Houd [..]

Lees verder

Service en Advies

Belastinghulp Leden kunnen zich bij het invullen van belastingformulieren laten bijstaan door onze speciaal daartoe opgeleide vrijwillige belastingadviseur (verdere gegevens: zie bij “belasting adviseur”, onder 'Organisatie van de afdelin [..]

Lees verder

Informatieve websites

Websites: Algemeen www.sbog.nl De Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland (SBOG) is een samenwerkingsverband van: • het Gewest Gelderland van de ANBO voor 50plussers [..]

Lees verder