Afdeling Bennekom
Mevr. H.A. van Wijk-Coumou
E: coumou@hetnet.nl

Wie zijn wij?

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afd. Bennekom is opgericht in 1985. Als PCOB stellen wij ons ten doel de geestelijke en materiële belangen van zowel ouderen in het algemeen, als die van onze leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen. Uitgangspunt is de Bijbel als Gods woord.

De daaruit voortvloeiende kernbegrippen en christelijk geïnspireerde normen en waarden vormen de basis voor het denken en handelen van onze afdeling.

 

Statuten en huishoudelijk reglement

Verdere informatie over de Landelijke PCOB vindt u HIER

 

Samenstelling en gegevens Bestuur

 • dhr. Gerrit van Roekel, voorzitter, tel. 0318 – 41 50 10
 • mevr. Heleen van Wijk-Coumou, secretaris, tel. 0318 – 30 13 66
 • dhr. Bert van Oostveen, penningmeester, tel. 0318 – 41 88 71
 • mevr. Leny Beumer-Nap, algemeen adjunct, tel. 0318 – 41 71 04
 • dhr. Herman Korblet, ledenadministratie, tel. 0318 – 41 41 58, email: h.korblet@hetnet.nl
 • mevr. Leny Smith-van Grootheest, notulist, tel. 0318 – 41 33 06
 • mevr. Corry Ros-Pronk,  lief en leed, tel. 0318 – 41 75 84
 • dhr. Geurt Huijgen, redactie Nieuwsbrief en website, tel. 0318 – 43 18 86, email: g.huijgen@solcon.nl

 

 


 

Wat biedt de PCOB afd. Bennekom u?

Als u lid wordt van de PCOB, dan kunt u zowel landelijk als lokaal gebruik maken van een aantal voordelen, te weten:

 • Magazine van KBO-PCOB

Leden ontvangen 10 maal per jaar gratis het Magazine van KBO-PCOB (voorheen Perspectief). Het blad biedt veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, beleidsmatige onderwerpen, reizen, cultuur en vrije tijd. Een proefnummer is op te vragen bij onze secretaris.

 • Nieuwsbrief afd. Bennekom

Tegelijk met het Magazine van KBO-PCOB ontvangt u 10 maal per jaar onze Nieuwsbrief met actuele informatie over zaken die ons als senioren in Bennekom aangaan. Ook vindt u daarin onze (maandelijkse) activiteiten met de wijze waarop u zich o.a. voor excursies kunt aanmelden.
Op deze website zijn de nieuwsbrieven digitaal te lezen.

 • Invullen belastingaangifte

Veel PCOB-ers helpen 65-plussers met het invullen van hun belastingformulier. In onze afdeling zijn ook invullers actief. Kijk daarvoor op deze website onder het kopje ‘Belastingaangifte’.

 • PCOB-reizen

De PCOB biedt zijn leden ieder jaar weer een reisprogramma aan met interessante voordelen. Vooral bootreizen zijn bij PCOB-ers in trek, maar ook worden reizen aangeboden naar o.a. Zuid-Afrika en Indonesië. Kijk voor meer informatie op de voordelenpagina van PCOB (PCOB voordeel).

 • Ledenpas PCOB

Ieder lid van de PCOB krijgt een ledenpas. Met deze pas kunt u veel voordeel behalen. In het Magazine van KBO-PCOB staan maandelijks artikelen die aangeboden worden via deze ledenpas.

 • Voordeel op zorgverzekering

Aan het einde van het jaar is het goed om te kijken of uw huidige polis van de zorgverzekering nog bij u past. Misschien overweegt u een ander pakket, of wilt u zelfs overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Overstappen kan tot 31 december. Speciaal voor leden heeft de PCOB aantrekkelijke kortingen bedongen bij de volgende zorgverzekeraars: De Friesland, OHRA, Pro Life, Salland, Univé, VGZ en bij Zorg & Zekerheid. Op de landelijke site van de PCOB vindt u logo’s van de verzekeraars. Als u daarop klikt, kunt u de aanbiedingen bekijken.

 • Brede betrokkenheid

Als PCOB afd. Bennekom proberen we ook lokaal het overheidsbeleid positief te beïnvloeden en houden we een vinger aan de pols. Samenwerking met andere ouderenbonden en participatie in de COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen) brengt ons regelmatig in overleg met de Gemeente Ede. Dan gaat het bijvoorbeeld over vervoer, wonen, de WMO, zorg en veiligheid in onze omgeving.

Activiteiten

Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en voorlichting. We doen dit alleen of samen met de ANBO, KBO en SWO. Maandelijks staan deze vermeld in onze Nieuwsbrief. Het organiseren van activiteiten vinden wij belangrijk, want bij veel ouder wordende mensen slaat ook de eenzaamheid vaak toe.

Naast deze bijeenkomsten zijn PCOB-leden ook actief in het bezoeken van leden. Zo worden leden die 80, 85 of 90 jaar worden, bezocht met een bloemetje. En leden vanaf 90 jaar worden ieder jaar bezocht.

Wilt u zich ook actief inzetten?

De PCOB afd. Bennekom is altijd op zoek naar nieuwe leden. We zoeken senioren die ons werk willen ondersteunen, die actief mee willen werken aan hun en onze toekomst en die oog hebben voor ouderen die het minder getroffen hebben.

Ouder worden betekent soms eenzaamheid, een slechte gezondheid, een kwetsbare financiële positie en/of de regie over het leven verliezen. Ook deze groep vraagt aandacht. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij ons als PCOB afd. Bennekom.

Wij ontplooien daarom veel activiteiten. Doet u mee? Neemt u gerust contact op met onze secretaris voor een informatiepakket of om u aan te melden.

Contributie

De contributie bedraagt € 49,00 voor leefverbanden en € 31,00 voor individuele leden.

Ons bankrekeningnummer is: NL64 RABO 0307 0800 48 ten name van PCOB afd. Bennekom te Bennekom.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen kan jaarlijks vóór 1 december.

 

Wordt nu lid

Plaatselijk kunt u zich opgeven bij bestuurslid Herman Korblet.

 

<< Vorige pagina