Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Anna Paulowna

Nieuwsbrief maart 2020

Afdelingsnieuws maart 2020                    Uitnodiging voor de ledenvergadering.  Het bestuur nodigt u uit voor dinsdagmorgen 10 maart 2020 om 10.30 uur  in            de Samenvaa [..]

Lees verder

Nieuwsbrief februari 2020

Afdelingsnieuws februari 2020                                    Uitnodiging voor de ledenvergadering.  Het bestuur nodigt u uit voor dinsdagmorgen 10 maart 2020 om 10.30 uur  in  [..]

Lees verder

Nieuwsbrief december 2019

Afdelingsnieuws december 2019   Uitnodiging voor een koffieochtend. U bent van harte welkom op 3 december 2019 om 10.00 uur in de voormalige Hervormde pastorie , Molenvaart 21 te Anna Paulowna . [..]

Lees verder

Nieuwsbrief november 2019

Afdelingsnieuws november 2019 Na het geslaagde uitje naar het Reddingsmuseum heeft het bestuur besloten om in de voormalige Hervormde pastorie , Molenvaart 21 te Anna Paulowna nog een koffieochtend te organiseren. U bent van harte welkom [..]

Lees verder

Nieuwsbrief oktober 2019

Afdelingsnieuws oktober 2019   In de vorige nieuwsbrief hebben we u alvast een datum laten reserveren voor een verrassing. Om zoveel mogelijk leden iets aan te bieden is gezocht naar goed toegankelijke gebouw en niet al te ver van ons verwijderd. Wij denken d [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met uitnodigingen

Geachte leden PCOB, Zoals u al hebt gelezen bestaan wij op 15 september 2018 25 jaar. Wij willen hieraan een wervingsactie verbinden. Wij hopen dat u hieraan mee wilt werken en een introducee (iemand waarvan u denkt dat die zich bij onze afdeling thuis zal voelen en missc [..]

Lees verder

Uitnodiging voor de ledenvergadering.

Het bestuur nodigt u uit voor dinsdagmorgen 7 maart 2017 om 10.30 uur  in                                             De Samenvaart, Molenvaart 421 te Breezand Agenda: 10.30 uur Opening en inleiding d [..]

Lees verder

Individuele belangenbehartiging

Thuisadministratie Het blijkt dat in de praktijk soms hulp nodig is als gevolg van de soms moeilijk te interpreteren brieven van diverse instanties. Of het wordt te moeilijk om alle administratie in orde te houden. Het afdelingsbestuur is dan bereid om ondersteuning te bieden. Vrijwel a [..]

Lees verder

Collectieve belangenbehartiging

                                        Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) De WMO is met ingang van 2015 drastisch veranderd. Bij de gemeente ligt nu de taak om de WMO om te zetten in beleid. Nieuwe ontwikkeling is het zogenaamde wijkteam, dat [..]

Lees verder

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het PCOB- afdelingsbestuur: Voorzitter: Dhr. ing. Tjibbe Wouda Nieuweweg 26 1761EH Anna Paulowna tel: 0223-534016 Secretaris: Dhr. Folkert Rinkema Kievitsstraat 1 1761XA Anna Paulowna tel: 0223-532933 Penningmeester: Hr. C.Dorsman Molenvaart 495B 1764AT Breezand [..]

Lees verder

Lidmaatschap

                                                                    Contributie Het lidmaatschap brengt tal van voordelen met zich mee.         De belangen behartiging kan samengevat worden met het volgende: [..]

Lees verder

Contributie

Contributie  Het lidmaatschap brengt tal van voordelen met zich mee.         De belangen behartiging kan samengevat worden met het volgende: De PCOB wil de positie van de ouderen in de samenleving verbeteren en belemmeringen en achterstanden ten aanzien van het welzijn v [..]

Lees verder

Doelstellingen

De afdeling heeft een aantal doelstellingen geformuleerd om de missie handen en voeten te geven. 1. De medezeggenschap van ouderen in kerkelijke, maatschappelijke, politieke en culturele organen moet zoveel mogelijk worden gewaarborgd. 2. Deze medezeggenschap moet plaatsvinden in alle organis [..]

Lees verder

Opgericht

De afdeling is opgericht op 15 september 1993 en is een plaatselijke afdeling van de landelijk werkende PCOB. De afdeling heeft echter enige tijd, omdat geen bestuursleden beschikbaar waren, zijn activiteiten moeten staken. De afdeling Den Helder heeft toen de ledenbehartiging op zich genomen. Per 1 [..]

Lees verder

Contact adressen

            PR Dhr. Folkert Rinkema                      Mevr. Lieske J. Veldhuis Kievitsstraat 1                                    Rembrandtlaan  27 1761XA Anna  Paulowna                  1761 W [..]

Lees verder

Werkgebied

Tijdens de oprichting is met name gekeken naar de omliggende en afspraken gemaakt voor het werkgebied van de afdeling. Uit eindelijk is besloten om de gemeente Wieringen eveneens op te nemen in de afdeling. Vandaar dat op de home- pagina een afbeelding staat van beide gemeenten en dat de afdeling de [..]

Lees verder

Hulp bij belastingopgave

Binnen de afdeling is kennis aanwezig om leden te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte . Hiervoor wordt jaarlijks één lid opgeleid door de belastingdienst, door tussenkomst van de samenwerkende ouderenbonden. Tegen een kleine onkostenvergoeding zijn zij bereid om hun diensten aan [..]

Lees verder