Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Anna Paulowna

Nieuwsbrief maart 2019

Afdelingsnieuws maart 2019 Uitnodiging voor de ledenvergadering.   Het bestuur nodigt u uit voor dinsdagmorgen 12 maart 2019 om                        10.30 uur  in  [..]

Lees verder

Nieuwsbrief februari 2019

Afdelingsnieuws februari 2019   Uitnodiging voor de ledenvergadering.   Het bestuur nodigt u uit voor dinsdagmorgen 12 maart 2019 om 10.30 uur  in                 Hervormde [..]

Lees verder

Nieuwsbrief december 2018

Afdelingsnieuws december 2018 De koffieochtend op 13 november is goed bezocht. Gezellig even bij praten met een kop koffie en een gebakje ter afsluiting van ons 25- jarig afdelingsjubileum. Het was een geslaagde bijeenkomst. Het idee, maar dan zonder gebak, is vo [..]

Lees verder

Nieuwsbrief november 2018

Afdelingsnieuws november 2018   Koffieochtend. Ter afsluiting van ons 25- jarig afdelingsjubileum nodigen wij u uit voor een gezellige koffieochtend. Dat willen we dan doen in de voormalige                     [..]

Lees verder

Nieuwsbrief september 2018

Afdelingsnieuws Ons uitstapje naar de Orchideeën Hoeve: Inmiddels hebben zich voldoende leden aangemeld om het reisje te laten doorgaan. Er kunnen zich nog een paar leden of gasten aanmelden en dan is de bus vol. De bus is al gecontracteerd en ook een ruim [..]

Lees verder

Nieuwsbrief met uitnodigingen

Geachte leden PCOB, Zoals u al hebt gelezen bestaan wij op 15 september 2018 25 jaar. Wij willen hieraan een wervingsactie verbinden. Wij hopen dat u hieraan mee wilt werken en een introducee (iemand waarvan u denkt dat die zich bij onze afdeling thuis zal voelen en missc [..]

Lees verder

Uitnodiging voor de ledenvergadering.

Het bestuur nodigt u uit voor dinsdagmorgen 7 maart 2017 om 10.30 uur  in                                             De Samenvaart, Molenvaart 421 te Breezand Agenda: 10.30 uur Opening en inleiding d [..]

Lees verder

Individuele belangenbehartiging

Thuisadministratie Het blijkt dat in de praktijk soms hulp nodig is als gevolg van de soms moeilijk te interpreteren brieven van diverse instanties. Of het wordt te moeilijk om alle administratie in orde te houden. Het afdelingsbestuur is dan bereid om ondersteuning te bieden. Vrijwel a [..]

Lees verder

Collectieve belangenbehartiging

                                        Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) De WMO is met ingang van 2015 drastisch veranderd. Bij de gemeente ligt nu de taak om de WMO om te zetten in beleid. Nieuwe ontwikkeling is het zogenaamde wijkteam, dat [..]

Lees verder

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het PCOB- afdelingsbestuur: Voorzitter: Dhr. ing. Tjibbe Wouda Nieuweweg 26 1761EH Anna Paulowna tel: 0223-534016 Secretaris: Dhr. Folkert Rinkema Kievitsstraat 1 1761XA Anna Paulowna tel: 0223-532933 Penningmeester: Hr. C.Dorsman Molenvaart 495B 1764AT Breezand [..]

Lees verder

Lidmaatschap

                                                                    Contributie Het lidmaatschap brengt tal van voordelen met zich mee.         De belangen behartiging kan samengevat worden met het volgende: [..]

Lees verder

Contributie

Contributie  Het lidmaatschap brengt tal van voordelen met zich mee.         De belangen behartiging kan samengevat worden met het volgende: De PCOB wil de positie van de ouderen in de samenleving verbeteren en belemmeringen en achterstanden ten aanzien van het welzijn v [..]

Lees verder

Doelstellingen

De afdeling heeft een aantal doelstellingen geformuleerd om de missie handen en voeten te geven. 1. De medezeggenschap van ouderen in kerkelijke, maatschappelijke, politieke en culturele organen moet zoveel mogelijk worden gewaarborgd. 2. Deze medezeggenschap moet plaatsvinden in alle organis [..]

Lees verder

Contact adressen

            PR Dhr. Folkert Rinkema                      Mevr. Lieske J. Veldhuis Kievitsstraat 1                                    Rembrandtlaan  27 1761XA Anna  Paulowna                  1761 W [..]

Lees verder

Opgericht

De afdeling is opgericht op 15 september 1993 en is een plaatselijke afdeling van de landelijk werkende PCOB. De afdeling heeft echter enige tijd, omdat geen bestuursleden beschikbaar waren, zijn activiteiten moeten staken. De afdeling Den Helder heeft toen de ledenbehartiging op zich genomen. Per 1 [..]

Lees verder

Werkgebied

Tijdens de oprichting is met name gekeken naar de omliggende en afspraken gemaakt voor het werkgebied van de afdeling. Uit eindelijk is besloten om de gemeente Wieringen eveneens op te nemen in de afdeling. Vandaar dat op de home- pagina een afbeelding staat van beide gemeenten en dat de afdeling de [..]

Lees verder

Hulp bij belastingopgave

Binnen de afdeling is kennis aanwezig om leden te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte . Hiervoor wordt jaarlijks één lid opgeleid door de belastingdienst, door tussenkomst van de samenwerkende ouderenbonden. Tegen een kleine onkostenvergoeding zijn zij bereid om hun diensten aan [..]

Lees verder