Afdeling Alphen a/d Rijn
Dhr. L. Haalboom (Lammert)
E: l.haalboom@kpnmail.nl

Rijbewijskeuringen

RIJBEWIJSKEURINGEN:
Vanaf 75 jaar is bij het laten verlengen van het rijbewijs een medische keuring verplicht.
Voor meer informatie kunt u bellen met een van de Vrijwillig Ouderen Adviseurs (Rijk Huisman  0172 – 474802,
Johannes Boot 0172-475473 )

Vier maanden van te voren informeert de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) u hier per brief over en beschrijft ook de procedure, die hieronder kort wordt weergegeven.

Stap 1:
Koop bij de gemeente het formulier ‘Eigen verklaring met Geneeskundig verslag’ of bestel het via hun website. De kosten hiervoor zijn (2014) € 23,80.
Een andere mogelijkheid is om www.cbr.nl de verklaring aan te schaffen.

Stap 2:
Maak een afspraak voor de keuring. Dat kan bij Stichting MediPartners, maar ook bij veel andere instanties of bij een huisarts.
Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) heeft prijsafspraken gemaakt met Stichting MediPartners Nederland. Deze organisatie laat weten dat zij elke 14 dagen op woensdagmorgen in De Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn, keuringen verzorgt voor het verlengen van het rijbewijs. In Leiden vinden de keuringen dagelijks plaats.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 071 – 5728434. In verband met de drukke praktijk is de kans groot dat u uw naam en telefoonnummer moet inspreken op een bandje. MediPartners belooft dezelfde, of de volgende werkdag, terug te bellen.

De keuringen betreffen alle rijbewijscategorieën, dus ook voor het ‘groot rijbewijs’. Zij gelden niet alleen voor 75-plussers, maar voor iedereen die zijn rijbewijs moet verlengen en daar een medische verklaring voor nodig heeft. De kosten bedragen € 20,–, leden van de ouderenbonden betalen, op vertoon van hun pasje (bewijs van lidmaatschap) € 15,00. De kosten voor een keuring voor het ‘groot rijbewijs’ bedragen € 35,00. Leden van een ouderenbond betalen € 30,00. MediPartners beschikt niet over een pinapparaat.
De keuringen worden ook verricht door de meeste huisartsen en bijvoorbeeld ook maandelijks door Regelzorg. Hun afsprakenbureau is telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 2323300. De kosten voor 75-plussers bedragen € 35,00. Er zijn geen speciale regels voor leden van een ouderenbond. Bent u jonger dan 75 jaar en moet u uw rijbewijs C/D verlengen, dan kunt u ook van Regelzorg gebruik maken. De prijs is dan € 50,00 (incl. BTW). Online een afspraak maken kan via: www.regelzorg.nl.

Stap 3:
Ga naar de keuringsarts
Een arts moet een aantal vragen op de Eigen verklaring beantwoorden. Daarvoor is het nodig dat u een kleine keuring ondergaat. Vooraf vult u de verklaring (zie stap 1) in en neemt deze mee naar de keuring. De keuringsarts kijkt onder meer naar het functioneren van de armen, benen en wervelkolom. Hij meet de bloeddruk en controleert de urine. De arts meet ook de gezichtsscherpte, zonder en eventueel met bril.
Bij het bezoek aan de arts moet u het volgende meenemen:
– flesje met een beetje nuchtere ochtendurine, de apotheek heeft hiervoor speciale flesjes;
– lijstje van uw medicijngebruik;
– de bril die u eventueel draagt bij het autorijden, eventueel de verklaring van de
oogarts;
– uw rijbewijs;
– verder alle zaken die van belang kunnen zijn voor de keuring.

Stap 4:
Stuur de Eigen verklaring op naar het CBR
MediPartners biedt service om de eigen verklaring op te sturen naar het CBR. In dat geval graag de betreffende enveloppe meebrengen.

Stap 5:
Wanneer reactie?
U krijgt zo snel mogelijk reactie, uiterlijk binnen vier weken. U kunt op ‘Mijn CBR’ zien of uw Eigen verklaring door het CBR is ontvangen. Ook ziet u daar of er correspondentie is en of het CBR bijvoorbeeld wacht op de informatie van een medisch specialist.
Soms is aanvullend onderzoek nodig
In sommige situaties heeft het CBR meer informatie nodig. Mogelijk moet u een aanvullend onderzoek laten doen door een medisch specialist, of laat het CBR u een rijtest doen. Ook dat krijgt u uiterlijk binnen vier weken te horen.
Beslissing CBR
De medisch adviseur van het CBR bepaalt aan de hand van de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000 of u lichamelijk en geestelijk gezond genoeg bent om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te besturen.
Er zijn drie beslissingen mogelijk:
– geschikt
– geschikt met beperkende voorwaarden
– ongeschikt

Als u het met een afwijzing of beperkende bepalingen niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen of een herkeuring aanvragen bij het CBR.

Stap 6
Naar het gemeentehuis
Als u geschikt bent bevonden, dan kunt u tot één jaar na dagtekening van de besluitbrief een nieuw rijbewijs aanvragen. Hier moet u naar het gemeentehuis het volgend meenemen:
– het oude rijbewijs
– een recente pasfoto
– de vereiste leges; in Alphen aan den Rijn kost het nieuwe rijbewijs (2014) € 38,45.

N.b.1: Begin op tijd
Begin ruim vóór uw rijbewijs verloopt met de aanvraag van uw Verklaring van geschiktheid. De herinneringsbrief van de RDW over de vernieuwing valt ruim voor het aflopen van uw rijbewijs in de bus. Dat is ook een goed moment om werk te maken van de vernieuwing.

N.b. 2: Kosten
Afgezien van mogelijke kosten voor pasfoto’s en eventuele aanvullende onderzoeken bedragen de kosten voor leden van een ouderenbond in ieder geval:
– eigen verklaring € 23,80
– keuring “ 15,–
– Rijbewijs “ 38,45
Totaal: € 77,25.

 

 

<< Vorige pagina