Afdeling Alphen a/d Rijn
Dhr. L. Haalboom (Lammert)
E: l.haalboom@kpnmail.nl

Rijbewijskeuringen

RIJBEWIJSKEURINGEN:

Rijbewijs verlengen

Wie 75 jaar wordt moet zijn rijbewijs laten verlengen, dat dan voor vijf jaar geldig is. Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) informeert u hierover per brief of via uw berichtenbox bij MijnOverheid en beschrijft ook de procedure, die hieronder kort wordt weergegeven.

Stap 1:
Koop bij de gemeente het formulier Gezondheidsverklaring (voorheen ‘Eigen verklaring met Geneeskundig verslag’) of bestel het via hun website www.cbr.nl. De kosten hiervoor zijn (2019) € 37,80.
https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Paspoort_ID_kaart_en_rijbewijs/Rijbewijs/Rijbewijs

Stap 2:
Vul de Gezondheidsverklaring in en stuur deze, bij voorkeur aangetekend, minstens vier maanden van te voren op naar het CBR. Een andere mogelijkheid is om de Gezondheidsverklaring via de website aan te leveren.

Stap3:
Als u de Gezondheidsverklaring retour hebt ontvangen, kunt u een afspraak maken voor de keuring. Dit kan bij Stichting MediPartners Nederland te Leiden, maar ook bij veel andere instanties of bij een huisarts. Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) heeft prijsafspraken gemaakt met Stichting MediPartners Nederland te Leiden. Hun keuringen vinden plaats op de tweede of vierde dinsdagmiddag van de maand in zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn. Alleen bij veel keuringen vinden deze wekelijks plaats. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 8.30 en 17.00 uur bellen naar 071 – 57 28 434.

De keuringen betreffen alle rijbewijscategorieën, dus ook voor het ‘groot rijbewijs’. De kosten bedragen € 27,50, leden van de ouderenbonden betalen, op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap € 22,50. De kosten voor een keuring voor het ‘groot rijbewijs’ bedragen € 45,00. Leden van een ouderenbond betalen € 40,00.
De keuringen worden ook verricht door de meeste huisartsen en bijvoorbeeld ook door Regelzorg. Hun afsprakenbureau is telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 23 23 300. Er zijn geen speciale regels voor leden van een ouderenbond. Online een afspraak maken kan via: www.regelzorg.nl.

Stap 4:
Ga naar de keuringsarts
Bij het bezoek aan de arts moet u het volgende meenemen:
– de keuringsformulieren van het CBR;
– een medicijnenformulier van de apotheek, dat niet ouder mag zijn dan 14 dagen;
– urine in een urinecontainertje (verkrijgbaar bij de apotheek of huisarts);
– de bril die u eventueel draagt bij het autorijden;
– uw rijbewijs;
– uw pinpas, (er kan niet contant worden betaald);
– bewijs van lidmaatschap van een ouderenbond.

Stap 5:
Naar het gemeentehuis
Als u geschikt bent bevonden, dan kunt u tot één jaar na dagtekening van de besluitbrief een nieuw rijbewijs aanvragen. Naar het gemeentehuis het volgende meenemen:
-geldig legitimatiebewijs;
-1 officiële kleurenpasfoto;
-bij verlenging ook uw oude rijbewijs.

N.b.: Kosten
Afgezien van mogelijke kosten voor pasfoto’s en eventuele aanvullende onderzoeken bedragen de kosten voor leden van een ouderenbond in ieder geval:
– gezondheidsverklaring € 37,80
– keuring rijbewijs BE “ 22,50 (niet leden van een ouderenbond betalen € 27,50
– keuring groot rijbewijs “ 40,00 (niet-leden betalen € 45,00)
– Rijbewijs “ 39,60
Totaal: € 139,90
====== Alphen aan den Rijn, 24.02. 2019.

 

<< Vorige pagina