Afdeling Almere
Mevr. K. Oostenbrink
E: pcobalmere@gmail.com

Welkom bij de PCOB afdeling Almere

Wij heten u welkom op de afdelingspagina van de PCOB in Almere

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. Privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB. KBO-PCOB heeft ook een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.

Het privacystatement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website www.kbo-pcob.nl/avg

Deze informatie kunt u ook opvragen bij Mevr. I. Oostenbrink, pcob Almere, pcobalmere@gmail.com

Voorz.: Mevr. I. Oostenbrink,  5333497, pcobalmere@gmail.com
Alg.adj.: Mevr. A. van Huissteden,  5354135, fam.van.huissteden@gmail.com
Penningm. /Ledenadm: Dhr. J. v. d. Broek,  5339126, j.v.d.broek@hotmail.nl
Reiscommissie/Evenementen in overleg met KBO Almere Mevr. G. H. Meppelink,  5304780
Lief en Leed: Mevr. G. Gansekoele,  5311743, bggansekoele@kpnmail.nl
Plaatsing op de website ‘afdeling Almere: de heer C.M. Verkuyl, c.verkuyl2.1@kpnmail.nl
Hulp bij belastingaangifte: dhr. J.B. Gansekoele,  5311743
Informatie rijbewijskeuringen: Mw. José van den Berg
Rijbewijskeuring Arts,  036-7200911, www.rijbewijskeuringsarts.nl
Gezondheidsverklaring digitaal: www.cbr.nl/gezondheidsverklaring of de papieren versie via:
Elmers Rijschool, Rietmeent 57-58, 1357 CG  036 – 5332470

 

<< Vorige pagina