Afdeling Almere
Mevr. K. Oostenbrink
E: pcobalmere@gmail.com

Welkom bij de PCOB afdeling Almere

Wij heten u welkom op de afdelingspagina van de PCOB in Almere

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. Privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB. KBO-PCOB heeft ook een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.

Het privacystatement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website www.kbo-pcob.nl/avg

Deze informatie kunt u ook opvragen bij Mevr. I. Oostenbrink, pcob Almere, pcobalmere@gmail.com

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Mevrouw I. Oostenbrink, Arnhemplein 72 , 1324 JV Almere, tel. 5333497, e-mail: pcobalmere@gmail.com

Algemeen adjunct: Mevr. A. van Huissteden, Joris Ivenslaan 1, 1325 LV, tel. 3534135, e-mail: fam.van.huissteden@gmail.com

Inzending nieuwsbrief: nieuwsbriefpcobalmere@gmail.com

Penningmeester/Ledenadministratie: De heer J. van den Broek, Slingebeekstraat 38, 1316 SG, tel. 5339126, e-mail: j.v.d.broek@hotmail.nl

Reiscommissie/Evenementen: Mevr. D. van de Bovenkamp-Rutgers. S. van Collumstraat 94, 1325 NC, tel. 5340381, e-mail: dorienvandebovenkamp@gmail.com,  Mevr. I. van Burken, tel. 5347284 en Mevr. J. de Bie, tel. 0649770901, e-mail: jenny.a@kpnmail.nl

Lief en Leed: Mevr. G. Gansekoele, B. Haanstrahof 12, 1325 XB, tel. 5311743, e-mail: bggansekoele@kpnmail.nl

Samenstelling en realisatie Nieuwsbrief: De heer C.M. Verkuyl, Meistraat 7, 1335 BT, tel. 5213106, e-mail: c.verkuyl2.1@kpnmail.nl

Verspreiding Perspectief en Nieuwsbrief: de heer H.J. Hasper, Olstgracht 36, 1324 EC, tel. 5331519, e-mail: hjhasper@kpnmail.nl

N.B. U kunt deze gegevens en andere informatie ook lezen in de nieuwsbrief van de PCOB Afdeling Almere, onder hoofdstuk “ledenmiddagen” (PDF-link)

<< Vorige pagina